CV Systems ZF Wrocław

10.01.2024 Środa


ZF CV SYSTEMS POLAND WROCŁAW
08.04.2023 Poniedziałek

Nagroda roczna LIP Bonus 

Informuję, że znane są wyniki finansowe Grupy ZF, a także wyniki poszczególnych Dywizji. Tym samym znamy wynik, który ma bezpośredni wpływ na premię LIP Bonus. 

Przypominam, że od 2023 roku została wprowadzona nowa premia LIP Bonus, która jest rodzajem nagrody za globalne wyniki Grupy ZF oraz wyniki poszczególnych Dywizji. Jest to premia roczna.

Poniżej przypominam najważniejsze zasady związane z premią LIP Bonus za 2023 rok. 

Do otrzymania premii rocznej LIP Bonus za 2023 rok uprawnione są osoby, które: 

a) mają prawo do premii wskaźnikowej WSK lub premii MBO; 
b) były zatrudnione w dniu 31 grudnia 2023 roku i przepracowały w 2023 roku do najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Wynik za 2023 wynosi 95,5%, zatem skoro regulaminowy wskaźnik LIP Bonus wynosi 1% faktycznie wypłaconego wynagrodzenia zasadnicznego w 2023 roku (bez nadgodzin, chorobowego, premii, nagród itp.), to przykładowe wyliczenie dla miesięcznego wynagrodzenia 5000 zł* wygląda następująco: 

5000 zł brutto x 12 miesięcy x 1% x 95,5% = 573 zł brutto* 

Wypłata premii LIP Bonus za 2023 rok nastąpi z wynagrodzeniem za kwiecień 2024 (tj. do 10 maja). 

* Wyliczenie dotyczy osoby, która przepracowała cały 2023 rok, miała wynagrodzenie 5000 zł mies. brutto i nie miała żadnych absencji.  
19.02.2024 Poniedziałek

WROCŁAW 
WAŻNA INFORMACJA 

Dziś pojawił się komunikat dotyczący Waterspiderów „Informuję, że od 1 marca 2024 zwiększamy dodatek dla Pracowników Transportu Wewnętrznego (Waterspiderów) do kwoty 400 zł” 

Należy tu wyjaśnić, skąd się to wzięło. 

Otóż w grudniu podczas pracy z dyrekcją nad aktualizacją regulaminu wynagradzania, padła ze strony związków zawodowych propozycja podniesienia dodatku właśnie dla Waterspiderów. W drodze „szybkiej” dyskusji uzyskaliśmy zgodę pracodawcy na podniesienie tego dodatku od stycznia 2024. Tu się niestety „odpalili” związkowcy z Solidarności. Uznali, że to za mało i oni żądają podwyżki tego dodatku do 500zł. Co więcej, zapowiedzieli, że wystąpią o podwyżki wszystkich dodatków, bo oni uważają, że mają być wyższe. Efektem było pismo Solidarności do pracodawcy, niekonsultowane z innymi związkami, w którym pojawiły się żądania podwyżki dodatków i w wypadku niezrealizowania tego żądania, groźba wszczęcia sporu zbiorowego. Nie znam szczegółów, bo jak wcześniej wspomniałem, Solidarność z nikim tego wystąpienia nie skonsultowała, ale gdy w styczniu zapytałem dyrekcję, czy będzie ta wcześniej uzgodniona podwyżka dodatku do 400 zł, to usłyszałem, że z powodu wystąpienia Solidarności, dyrektor nie wyraził na nią zgody. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż jako przedstawiciel związku zawodowego, jeśli chce być traktowany przez pracodawcę poważnie, muszę też przestrzegać porozumień, które podpisałem. Przypominam, że wszystkie związki we Wrocławiu, Solidarność również, podpisaliśmy w porozumieniu podwyżkowym zobowiązanie, że do maja 2024 zachowany będzie spokój społeczny. Oznacza to tyle, że zobowiązujemy się wszyscy do niewszczynania do tego czasu żadnych sporów zbiorowych. Jak widać, tu koledzy z Solidarności jednak uznali, że ich podpis na porozumieniu jest raczej niewiele wart. 

Wspólnie z Jarkiem Gadawskim wystąpiliśmy do dyrekcji z pismem, jak MOZ Konfederacja Pracy pracowników ZF, oraz jako ZZP pracowników ZF, gdzie zwróciliśmy się o podniesienie tego dodatku niezależnie od rozmów z Solidarnością. Tym bardziej że dowiedziałem się, iż jedynym skutkiem tego wystąpienia jest właśnie zablokowanie tej jak uprzednio wspominałem, wcześniej uzgodnionej podwyżki. Po rozmowach pracodawca zgodził się na podwyższenie tego dodatku, jak we wstępie, czyli do 400zł. 

Co z żądaniami Solidarności? To pytanie już nie do mnie, ale jest to właśnie przykład, gdy komuś się wydaje, że jest najmądrzejszy i może więcej a poza tym chce wszystkim wkoło udowodnić, że jest najskuteczniejszy. Przypominam wszystkim, że związki zawodowe osiągają sukces tylko wtedy gdy podejmują przemyślane, wspólne działania. 

Dariusz Zygmański 
Komisja Odwoławcza - zasady
18.12.2023 Poniedziałek

Nowy Regulamin Wynagradzania 2024

Zmiany w Regulaminie Wynagrodzeń 

Uprzejmie informuję, że począwszy od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie zmiany do Regulaminu Wynagrodzeń. 

Treść zmian uzgodniono z Organizacjami Związkowymi. Większość zmian ma charakter porządkowy i została wprowadzona na podstawie wcześniejszych ustaleń. 

Oto najważniejsze zmiany: 

• Wprowadzono zapis, że podstawowe wynagrodzenie za pracę, określone w umowie o pracę, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; 
• Wprowadzono na stałe Komisję Odwoławczą w procesach podwyżkowych; 
• Potwierdzono przedłużenie tzw. gwarancji zatrudnienia na lata 2024 i 2025; 
• Zwiększono dodatek z tytułu rozpoczęcia pracy w niedzielę, święto i dniu wolnym do kwoty 170 złotych brutto; 
• Zmieniono Tabelę Grup Stanowisk i Wynagrodzeń, w szczególności podniesiono minimalne wynagrodzenie do kwoty 4500 zł miesięcznie brutto. 

Dodatkowo, ze względu na wysoką liczbę nowych uruchomień zaplanowanych na 2024 rok w zakładzie LP1, zostają obniżone cele PPM na rok 2024 zgodnie z tabelą: 

Całość Regulaminu Wynagrodzeń znajdą Państwo na stronach ZOOM lub w Dziale Personalnym. 

Zachęcam do lektury. Serdecznie pozdrawiam, Mirela Kik
Dyrektor Personalny 

Pobierz Plik:

(2024-01-01-regulaminwynagradzania-signed.pdf)

18.12.2023 Poniedziałek

Nowy Regulamin ZFŚS 2024

ZMIANY W REGULAMINIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS) 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że począwszy od dnia 01-01-2024 zmieniony zostaje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Najistotniejszą zmianą w treści Regulaminu jest dodanie zapisu, że począwszy od 2024 roku Pracodawca będzie zwiększał odpis na Fundusz na każdego uprawnionego emeryta lub rencistę o kwotę 1300 zł rocznie. 
Doprecyzowano również zapisy w załączniku zawierającym oświadczenie o dochodach w rodzinie, a także uzupełniono załącznik dla emerytów i rencistów o informację na temat zasad związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. 

Całość Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajdą Państwo na stronach Zoom.

Zachęcam do lektury. 
Serdecznie pozdrawiam, 
Mirela Kik 
Dyrektor Personalny 

Pobierz Plik:

(2024-01-01-regulaminzfss-signed.pdf)

25.10.2023 Środa

Porozumienie podwyżkowe - Ogłoszenie
Porozumienie podwyżkowe 2024
11.10.2023 Środa

INFORMACJA 

Moi Drodzy możecie planować porządnego Sylwestra 🙂 2 stycznia 2024 będzie dniem wolnym od pracy w Naszym zakładzie !!!

pozdrawiam Jarek
02.10.2023 Poniedziałek

Pismo Przekazane Pracodawcy
26.09.2023 Wtorek

INFORMACJA 

ZF Wrocław - w związku z brakiem porozumienia został podpisany protokół rozbieżności. W związku z powyższym przechodzimy do etapu mediacji.
04.08.2023 Piątek

WAŻNA INFORMACJA 

Przypominam wszystkim, że od dziś trwa II tura wyborów do Rady Pracowników we wszystkich wrocławkich zakładach ZF w Polsce. 

HARMONOGRAM II tury WYBORÓW: 

ZF CV Systems Poland Sp. z o. o. ul. Ostrowskiego 34 ( LP1 ) • 04.08.2023r. w kantynie w godzinach 9:30-10:50, 12:00-13:00 oraz 17:30-18:50 • 07.08.2023r. w kantynie w godzinach 9:30-10:50, 12:00-13:00 oraz 17:30-18:50 

ZF CV Systems Poland Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 2 ( LP2 ) • 04.08.2023r. w kantynie w godzinach 13:30-14:30 • 07.08.2023r. w kantynie w godzinach 13:30-14:30 

ZF CV Systems Poland Sp. z o. o. Krajków ( Reman ) • 07.08.2023r. w kantynie w godzinach 13:30-14:30 

 Rada Pracowników funkcjonuje w naszych załadach od wielu lat. Nie udało się do tej pory zaznaczyć jej działalności i aktywności w życiu zakładu. Uważam, że może być to bardzo przydatna organizacja, aby jednak tak się stało, proszę, wybierzcie takich członków, którzy potrafią zaktywizować ten organ w taki sposób, aby Rada Pracowników stała się ważnym organem. 

Dlatego zachęcam do głosowania na następujące osoby, pracowników naszego zakładu: 

1. BIELAŃSKA TERESA 
2. FURMANEK EWA 
3. KOTARSKI TOMASZ 
4. KRZOSEK EWELINA 
5. ŁUCZYŃSKA EWA 
6. WAKULUK BOGUSŁAW 
7. WIERZCHOŁEK ARTUR 
8. WOŁCZYK JACEK 
9. ZYGMAŃSKI DARIUSZ 
22.06.2023 Czwartek

Zarządzenie Dyrektora Zakładu dotyczące temperatur !!!
20.06.2023 Wtorek

INFORMACJA
13.06.2023  wtorek

PISMO przekazane Pracodawcy
20.03.2023 Poniedziałek

W dniach 20-21 marca w siedzibie ZF Wrocław odbywa sie szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy.

Życzymy udanego szkolenia.
20.03.2023 Poniedziałek

Wybory Zakładowego SIP

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym jednogłośnie Jarosław Gadawski został wybrany na Zakładowego SIP na kolejne 4 lata.
09.02.2023 czwartek

Przypominam o ważnej części Regulaminu Pracy we Wrocławiu
31.01.2023 Wtorek

Wybory SIP - Wrocław

Protokół z wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. z dnia 31.01.2023 

Komisja skrutacyjna w składzie: 
1. Dariusz Zygmanski 
2. Daniel Olejarnik 
3. Sebastian Szewczyk 

Po przeliczeniu oddanych głosów w wyborach stwierdza co następuje: 
- ilość pracowników uprawnionych do głosowania 2699, 
- ilość wydanych kart do głosowania 281 
- ilość głosów ważnych 281, 
- ilość głosów nieważnych 0. 
Frekwencja wyborcza – 10,4 %. 

 Wyniki głosowania na Społecznego Inspektora Pracy: 

NSZZ Solidarność: 
1. Martowicz Tomasz – 88 głosów, 
2. Zybała Krzysztof – 66 głosów, 
3. Gilewska Anna – 49 głosów, 
4. Kurnik Tomasz – 46 głosów, 
5. Kuriata Ewa - 43 głosy, 
6. Born Karol – 40 głosów, 
7. Zięba Mariusz -39 głosów, 
8. Gajek Marcin -37 głosów, 
9. Osiniak Paweł – 33 głosy, 
10. Bączkowski Robert – 32 głosy, 
11. Siekierski Mariusz -32 głosy, 
12. Dudkiewicz Paweł – 28 głosów, 
13. Kwaśnik Eugenia -26 głosów, 
14. Wiciński Radosław – 25 głosów, 
15. Krasny Krzysztof – 18 głosów 

OPZZ Konfederacja Pracy: 
1. Gadawski Jarosław – 107 głosów, 
2. Błaś Agnieszka – 61 głosów, 
3. Mirek Alina – 47 głosów, 
4. Bednarz Tomasz – 45 głosów, 
5. Dawidowicz Paweł – 42 głosy, 
6. Smużniak Adrian - 40 głosów, 
7. Szewczyk Monika – 40 głosów, 
8. Peregrym Beata -38 głosów, 
9. Dmochowski Adam – 32 głosy, 
10. Doliński Marcin-25 głosów, 
11. Maj Grzegorz – 20 głosów, 
12. Czurak Izabella – 37 głosów, 

Związek Zawodowy Pracowników Wabco Polska: 
1. Furmanek Ewa – 55 głosów 
2. Cały Bogdan – 47 głosów, 
3. Baranowski Zbigniew – 40 głosów, 
4. Bortkiewicz Marta - 37 głosów, 
5. Kołacz Mateusz – 36 głosów, 
6. Barszcz Grzegorz – 30 głosów, 
7. Wydurska Barbara – 28 głosów, 
8. Kaczorowska Beata - 27 głosów, 
9. Krzosek Ewelina – 23 głosy, 
10. Krzyś Krzysztof – 17 głosów, 
11. Lachowicz Piotr - 16 głosów, 

Komisja skrutacyjna stwierdza, że wybory są ważne, a Społecznymi Inspektorami Pracy zostali wybrani : 

Baranowski Zbigniew, Barszcz Grzegorz, Bączkowski Robert,Bednarz Tomasz, Błaś Agnieszka, Born Karol, Bortkiewicz Marta,Cały Bogdan, Dawidowicz Paweł, Dmochowski Adam, Doliński Marcin, Furmanek Ewa, Gadawski Jarosław, Gajek Marcin,Gilewska Anna, Kaczorowska Beata, Kołacz Mateusz, Krzosek Ewelina, Krzyś Krzysztof, Kuriata Ewa, Kurnik Tomasz, Lachowicz Piotr, Maj Grzegorz, Martowicz Tomasz, Mirek Alina, Osiniak Paweł, Peregrym Beata, Siekierski Mariusz, Smużniak Adrian, Szewczyk Monika, Wydurska Barbara, Zięba Mariusz, Zybała Krzysztof 
05.01.2022 Czwartek

INFORMACJA ZF WROCŁAW 

Zmiany w Regulaminie Wynagrodzeń dotycząca Premi Absencyjnej 

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie zmiana w Regulaminie Wynagrodzeń. 

Treść zmiany uzgodniono z Organizacjami Związkowymi. Zmiana polega na wykreśleniu „urlopu okolicznościowego” z katalogu absencji wykluczających premię absencyjną. 

Zatem od 2023 roku premia absencyjna przysługuje, jeśli nie ma absencji z następujących tytułów: choroba (zakładowa, ZUS i okres oczekiwania) nieobecność nieusprawiedliwiona nieobecność płatna – krew opieka: nad członkiem rodziny, nad dzieckiem oraz 2 dni (na dziecko do 14 roku życia) świadczenie rehabilitacyjne (także wypadkowe) urlopy: bezpłatny, szkolny i ojcowski zwolnienie wypadkowe (zakładowe i ZUS) zasiłki: macierzyński (także dodatkowy) oraz rodzicielski zawieszenia i zwolnienia ze świadczenia pracy 

Całość Regulaminu Wynagrodzeń można znaleźć na Zoomie(otwiera nową kartę przeglądarki) lub przejrzeć w Dziale Personalnym.
10.12.2022 Sobota 

 Wybory do Społecznej Inspekcji Pracy 

W dniach 27 oraz 30 oraz 31 stycznia w ZF CV Systems Poland odbędą się wybory do Społecznej Inspekcji Pracy na kadecnję 2023-2026. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Związkach Zawodowych od 12.12.2022 do 16.01.2023 do godziny 14.00. 

NSZZ Solidarność – będzie wybieranych 11 SIP (8 SIP w zakładzie LP1, 2 SIP w zakladzie LP2, 1 SIP w zakładzie Reman). 
OPZZ Konfederacja Pracy - będzie wybieranych 11 SIP (8 SIP w zakładzie LP1, 2 SIP w zakladzie LP2, 1 SIP w zakładzie Reman). ZZ Pracowników Wabco - będzie wybieranych 11 SIP (8 SIP w zakładzie LP1, 2 SIP w zakladzie LP2, 1 SIP w zakładzie Reman).

 Głosować będzie można: Reman – na stołówce w dniu 31 stycznia w godzinach 13 -15. LP2 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Kwiatkowskiego 34 w dniach 27,30 stycznia w godzinach 13 - 15. LP1 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Ostrowskiego 34 w dniach 27,30 oraz 31 stycznia w godzinach 9 -15. Lista kandydatów na SIP zostanie umieszczona na tablicach związkowych w dniu 17.01.2023. Lista wybranych SIP zostanie wywieszona w dniu 01.02.2022. Związki Zawodowe 

10.12.2022 Sobota 

Wybory Związkowe OPZZ 

W dniach 19 oraz 20 oraz 23 stycznia 2022 w ZF CV Systems Poland odbędą się wybory do władz związku zawodowego OPZZ

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Związkach Zawodowych od dnia 13.12.2022 do 23.12.2022 do godziny 14.00. Głosować będzie można: Reman – na stołówce w dniu 20 stycznia w godzinach 13 -15. LP2 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Kwiatkowskiego 34 w dniach 23 stycznia w godzinach 13 - 15. LP1 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Ostrowskiego 34 w dniach 19 stycznia w godzinach 9 -15. Lista kandydatów do Zarządu Związku Zawodowego zostanie umieszczona na tablicach związkowych w dniu 10 stycznia 2023. Lista wybranych osób zostanie wywieszona w dniu 27 stycznia. 2022. 

Zarząd Związku Zawodowego
05.12.2022 Poniedziałek

INFORMACJA 

Pomimo uzasadnionych argumentów Pracodawcy ( argumenty poniżej ), byliśmy o godzinie 10:00 jeszcze raz u Dyrektor HR Mireli Kik. Poprosiliśmy, aby Pracodawca jeszcze raz przemyslał temat wolnego 2 stycznia w zamian za pracę 14 stycznia. Odpowiedż mamy otrzymać jutro. 

Dodatkowo poprosiliśmy Pana Dyrektora Sebastiana Gałkę o dokładne wyjaśnienie pracownikom, dlaczego firmie tak bardzo zależy na takim rozwiązaniu. 

Przesyłam dodatkowo informację o szczegółowych powodach propozycji wyznaczenia dnia wolnego 2 stycznia w zamian za pracę w sobotę 14 stycznia (i częściowo 28 stycznia): 

Wydłużenie okresu noworocznego – ponieważ wielu pracowników planuje dłuższy wypoczynek świąteczny i wraca z daleka po dłuższej przerwie, będą mieli dodatkowy dzień na powrót; 

Płynne wejście w Nowy Rok i 100-procentowa pewność, że nie trzeba wykorzystywać urlopów na żądanie; 
W okresie okołoświątecznym temperatura na hali zostanie obniżona i przywrócenie normalnej temperatury zajmie trochę czasu; w ten sposób unikniemy sytuacji, gdy pracownicy będą pracować w za niskiej temperaturze; 

Niektóre linie produkcyjne wymagają więcej czasu na uruchomienie po dłuższej przerwie (lakiernia, CEE, etc.); 

Firma dąży do obniżenia zapasów komponentów, co ma duży wpływ na rating kredytowy, a w konsekwencji na koszty funkcjonowania Firmy; Co może wygenerowac dodatkowe oszczędności w wysokości około 2 000 000 euro 

Rozpoczęcie pracy 3 stycznia pozwoli naszym dostawcom na dostawę materiałów produkcyjnych 2 stycznia – to pozwoli zmniejszyć wartość naszego zapasu na koniec grudnia. 

Zasady odpracowania wolnego za dzień 2 stycznia: - II i III zmiana z tego dnia pracuje w sobotę 14 stycznia (na 1 i 2 zmianie), - I zmiana z 2 stycznia odpracuje ten czas na 1 zmianie w dniu 28 stycznia. 

Pamietajcie, że każda dodatkowa wygenerowana oszczędność, daje nam w poźniejszym czasie argumenty do negocjacji np: podwyżek. 

pozdrawiam Jarek
15.11.2022 Wtorek

Związek Zawodowy Pracowników ZF Polska - Informacja

Drodzy Pracownicy

Około 16 listopada 2022 trafi na Wasze konta I transza nagrody w wysokości 3000 brutto, którą otrzymacie, jak to ładnie nazwał Pracodawca („za zwiększony wysiłek w czasie kryzysu pandemicznego, oraz większych kosztów życia wywołanych inflacją“), dla nas po prostu nagroda COVID.

Dla przypomnienia w marcu Zarząd ZF przyznał nagrodę wszystkim pracownikom niemieckim w wysokości 1100 euro, w związku z powyższym Związki Zawodowe podjęły natychmiastowe działania mające na celu uzyskanie podobnego wsparcia finansowego również dla polskich pracowników, którzy w równym stopniu każdego dnia wpływają na wynik finansowy grupy ZF. Pragnę przypomnieć, że w ten trudny i bezkompromisowy proces negocjacyjny zaangażowane były nie tylko OPZZ, ZZ Pracowników oraz NSZZ Solidarność, ale również najmłodszy a zarazem największy już ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZF, skupiający nasze Koleżanki i Kolegów we wszystkich zakładach firmy ZF w Polsce, liczący ponad 1140 członków. Zaufanie i wsparcie którym pracownicy obdarzyli swoich przedstawicieli związkowych, pozwoliło w sposób skuteczny na wynegocjowanie równie dobrej oferty premiowej w Naszym zakładzie. Uważamy, że gdyby nie to, nie byłoby zgody Zarządu ZF dla wypłaty tak wysokiej nagrody. 

Wasze zaangażowanie pozwala Nam na bycie traktowanym jak równy z równym przy stole negocjacyjnym z Pracodawcą, dlatego tak bardzo ważna jest Wasza obecność w związkach zawodowych. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nie boją się wspierać Związków Zawodowych i są jego członkami, niezdecydowanych gorąco również zachęcam do dołączenia do nas a tym samym partycypacji w kreowaniu stabilnych i uczciwych warunków pracy w Naszym zakładzie. 

Jesteśmy silni dzięki Wam. 
Większe uzwiązkowienie, większa siła negocjacyjna. 

W stronie znajdziecie dalsze informacje o Związku Zawodowym oraz nasze dotychczasowe sukcesy. 

Związki Zawodowe ZF Polska  
08.11.2022 Wtorek

Nowy Program Rekomendacji
07.11.2022 Poniedziałek

Refundacja okularów
25.10.2022 Wtorek

WYNIKI PREMII WSK ZA 3Q
24.10.2022 Poniedziałek


17.10.2022 Czwartek

Propozycja wprowadzenia zmian dotyczących premii absencyjnej
27.09.2022 Wtorek

Propozycja zmiany kalendarza
07.09.2022 POROZUMIENIE PODWYŻKOWE WROCŁAW


31.08.2022 Środa

INFORMACJA 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Pracodawca wyraził kategoryczny sprzeciw dotyczący postulatów podwyżkowych zwłaszcza dotyczących roku 2022. Propozycja Pracodawcy to 7% średnio od stycznia 2023 oraz ewentualnie kolejne 2% od lipca 2023, jeśli inflacja w 1 Q 2023 przekroczy 10 %. Związki zawodowe nie wyraziły na taką propozycję zgody. Jednocześnie związki zawodowe zażądały konkretnej propozycji na kolejnym spotkaniu, które zaplanowane jest na dzień 6 września na godzinę 10:00. Jeśli taka propozycja nie padnie związki zawodowe żądają protokół rozbieżności.

pozdrawiam Jarek
23.08.2022 Wtorek

I mamy odpowiedź :)

WAŻNA INFORMACJA

Po naszym wczorajszym piśmie we Wrocławiu, Pracodawca ZF Wrocław, zmienił termin rozmów w ramach sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek z 8 września 2022 na 30 sierpnia 2022. Ciekawe dlaczego? :)))) 

I jednocześnie poniżej odpowiedź Pracodawcy
22.08.2022 Poniedziałek

Daliśmy Pracodawcy dodatkowe 4 tygodnie na zmiane dotyczącą terminu rokowań, ponieważ nic w tym kierunku nie zrobił, w dniu dzisiejszym wysłaliśmy poniższe pismo !!!

Pismo do Pracodawcy dotyczące podwyżek
29.07.2022 Piętek

Odpwiedź Pracodawcy
26.07.2022

Pismo skierowane do Pracodawcy w sprawie podwyżek wynagrodzeń
28.06.2022 Wtorek

Zarządzenie dotyczące temperatur
01.06.2022 Środa

Mediator - Wrocław
24.05.2022 Wtorek

Protokół rozbieżności Wrocław
09.05.2022 Poniedziałek

O godzinie 11:00 odbył sie kolejny etap negocjacji w ramach sporu zbiorowego, ponieważ związek zawodowy nie doszedł do porozumienia, zostanie sporządzony protokół rozbieżności i przechodzimy do etapu mediacji.
19.04.2022 Wtorek

Odpowiedź Pracodawcy na pismo o sporze zbiorowym


07.04.2022 Czwartek

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! Moi Drodzy, tak jak zapowiadaliśmy, Premii Covid nie odpuszczamy, Jako pracownicy Polscy, nie jesteśmy gorsi od Niemców !!!
24.03.2022 Czwartek

Odpowiedź Pracodawcy na pismo dotyczące premii 
11.03.2022 Piątek

Pismo do Pracodawcy
03.03.2022 Czwartek

Od 7 marca , znika obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładów we Wrocławiu
EKO OKNA S.A.