Centrum IT

Centrum IT

29.09.2022 Czwartek

Pracodawca jednostronnie spotkanie odwołał i przeniósł je na 7 października 2022
21.09.2022 Środa

odpowiedź związku zawodowego na pismo z dnia 20 września 2022
20.09.2022 wtorek

Odpowiedź Pracodawcy.
16.09.2022 Piątek

Wystąpienie do Pracodawcy o podwyżki.
15.09.2022 Czwartek

Objęcię Centrum IT działaniem związku zawodowego.
EKO OKNA S.A.