O Nas

ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO O.Z.Z

Dariusz Zygmański - Przewodniczący
Jarosław Gadawski - Z-ca Przewodniczącego
Adrian Smużniak - Skarbnik
Sebastian Szewczyk - Komisja Rewizyjna
Jarosław Gadawski - Przewodniczący
Pracuję w ZF Wrocław prawie od samego początku, 4 lutego 2024 mineło 24 lata, zaczynałem od produkcji potem zostałem pracownikiem jakości,specjalistą i kierownikiem Kontroli Dostaw i w końcu od roku 2012 jestem Przewodniczącym Związku Zawodowego OPZZ i Zakładowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu, a od 6 grudnia 2022 Przewodniczącym MOZ Pracowników ZF Polska i V-ce Przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, można powiedzieć , ZF Wrocław znam od podszewki a ZF w Polsce zaczynam poznawać. Jako Przewodniczący staram się pomagać pracownikom we wszystkich życiowych sytuacjach, nie tylko dotyczących pracy, ale również prywatnych. Stronę stworzyłem, aby informować pracowników o bieżącej sytuacji oraz aby mogli przeczytać ciekawe tematy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mógł poznać bliżej wszystkich pracowników ZF Polska i porozmawiać na tematy jak się pracuje w Naszych zakładach ZF w Polsce, co można zmienić o co walczyć, jak również porozmawiać o związkach zawodowych. 
Prywatnie tata dwójki Licealistów Bianki i Oliviera. Za najważniejsze osiągnięcie w życiu uważam to, że do tej pory zdrowie pozwiliło mi oddać  honorowo 34 litry krwi, za co otrzymałem odznaczenie HDK Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.

Priorytetem Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska jest ujednolicenie Regulaminów, warunków pracy i płacy !!! 

Priorytetem jest również jeden głos, jedna siła 10 000 pracowników ZF w Polsce
ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MOZ PRACOWNIKÓW ZF POLSKA

Jarosław Gadawski - Przewodniczący

Andrzej Kroker - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Steering Systems Poland Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice
Artur Czarnota - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Częstochowa Airbag
Tomasz Suliga - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Częstochowa Seatbelt
Mieczysław Wypych - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Electronics Częstochowa
Bożena Rączkowska - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. Gliwice
Adrian Smużniak - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. Wrocław
Artur Czarnota - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Europejskie Centrum Usług Wspólnych - Częstochowa
Peter Kozłowski - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Centrum Inżynieryjne - Częstochowa
Artur Czarnota - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - ZF Centrum IT - Częstochowa
Artur Czarnota - z-ca Przewodniczącego - odpowiedzialność - Biuro Zakupów - Częstochowa
Co związek daje pracownikom? 

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. 
Dlaczego warto się organizować? 
Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe; 
- rzadziej naruszane są prawa pracowników; 
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń; 
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia, 
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne* 

Dlaczego warto należeć do Związku? 

10 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do związku zawodowego: 

1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy, 
2. Będąc w związku zawodowym masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy, 
3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy, 
4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów, 
5. Związek Zawodowy jest członkiem Komisji Odwoławczej od podwyżek, Komisji BHP, Komisji ZFŚŚ 
6. Możesz pomagać innym. 
7. Inni mogą pomagać Tobie 
8. Pracodawca ustala zasady premiowania ze związkiem zawodowym 
9. Korzystasz z ochrony związku zawodowego w przypadku bezprawnego i bezpodstawnego zwolnienia z pracy 
10. Korzystasz bez limitów z prywatnej Kancelarii Prawnej w zakresie prawa pracy oraz prawa cywilnego

Składka miesięczna jest stała i wynosi 20 pln 

SUKCESY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZF WROCŁAW:

ROK 2024

- 10 % podwyżki średnio dla wszystkich pracowników od 1 stycznia 2024

- Nagroda korporacyjna LIP BONUS w wysokości: 
6 % dla Centrum Inżynieryjnego Bielsko Biała, 
3 % dla Biura Zakupów Częstochowa, 
1 % dla ZF CV Wrocław, 
1 % dla ZF Braking Gliwice ( od 1 stycznia 2025).

- dodatek nocny w wysokości 30 % od roku 2024 i 40 % od roku 2025 w ZF Braking Gliwice

- dodatki 

ZF CF Wrocław - dodatek dla waterspiderów + 100 ( kwota 400 pln/mies )
ZF Braking Gliwice - dodatek 

ROK 2023

- 10 % podwyżki dla wszystkich od 1 stycznia 2023
- jednorazowa nagroda za COVID w listopadzie 2022 w wysokości 5000 PLN
- zmiana dodatku nocnego dla Zakładów Elektroniki z 20% na 40%
- wyłaczenie we Wrocławiu z premii absencyjnej urlopów okolicznościowych


- skrócenie bezpłatnej przerwy pracownikom biurowym 
- zwiększenie płatnej przerwy pracownikom produkcyjnym z 15 ustawowych minut do 25 minut 
- gwarancja corocznych podwyżek ( zapis ten znajduje się w Regulaminie Wynagradzania ) 
- bony na Święta Bożego Narodzenia 
- bony na Święta Wielkanocne 
- premia za brak absencji ( dotyczy WSK ) 
- wynegocjowanie dodatków funkcyjnych 
- wynegocjowanie karty multisport dla pracowników 
- nagroda za staż pracy po 15 latach pracy w wysokości 1 wynagrodzenia i po każdych 5 latach kolejna 
- możliwość uczestniczenia w rozmowach dyscyplinujących na życzenia pracownika 
- dofinansowanie do wczasów 
- zwiększony odpis na ZFŚS o 250 pln 
- dodatek za pracę w dniu wolnym w wysokości 150 pln 
- zwiększony dodatek za prace w niedzielę i święto do 150 % 
- dodatek za prace w nocy 40 % minimalnego wynagrodzenia 
- pozakodeksowe rozszerzenie katalogu możliwości odmowy pracy w nadgodzinach 
- dodatek do ślubu pracownika w wysokości 100 pln 
- w przypadku sprzeciwu od kary porządkowej, wyrażanie opinii 
- możliwość usunięcia kary porządkowej przed terminem na wniosek związku zawodowego 
- utworzenie społecznej inspekcji pracy 
- uzwiązkowienie na poziomie 54 % 

Na życzenie pracownika, przynależność do związku zawodowego jest anonimowa, a o członkostwie wiem tylko ja i skarbnik związkowy. Jako członek zz nie masz jakiś specjalnych obowiązków, ani zobowiązań !!!
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
EKO OKNA S.A.