Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, phasellus sit pulvinar vel integer.

Aktualizacja

AKTUALNOŚCI

28.05.2024 Wtorek

Nadchodzi jawność wynagrodzeń, jak ma wyglądać w praktyce, jak firma powinna się przystosować do dyrektywy płacowej.

Dyrektywa o jawności płac najczęściej kojarzy się z obowiązkiem podawania kandydatom do pracy wysokości wynagrodzeń lub widełek płacowych. Jest to tylko jeden z obowiązków, i to tych łatwiejszych do spełnienia. Znacznie poważniejszym zadaniem będzie raportowanie danych o wynagrodzeniach i luce płacowej do wskazanego organu. Jawność wynagrodzeń: czego wymagają przepisy Dyrektywa płacowa: jakie dane mają zostać uwzględnione w raporcie płacowym Dyrektywa płacowa: duża luka płacowa w firmie: co robić Jawność wynagrodzeń: na czym polega W Polsce przepisy wykonawcze nie zostały jeszcze uchwalone – nie wiadomo więc jaki to będzie organ. No i jeszcze – w przypadku, gdy luka przekracza 5 procent, konieczne będzie podjęcie działań zaradczych.

czytaj więcej na:

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/6616328,nadchodzi-jawnosc-wynagrodzen-jak-ma-wygladac-w-praktyce-jak-firma-p.html
20.05.2024 Poniedziałek 

INFORMACJA - na wniosek ponad 280 pracowników, wysłano pismo do ERZ.

szczegóły w zakładce ZF Elektronika
16.05.2024 Czwartek 

 W dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbyło sie spotkanie w ZF Automotive Systems Poland Europejskie Centrum Usług Wspólnych z Dyrekcja. Spotkanie dotyczyło zmian do Regulamin Pracy dotyczącego zadaniowego czasu pracy. Związek Zawodowy przedstawił swoja propozycję i na tę chwile oczekuję na decyzję Dyrekcji.
16.05.2024 Czwartek

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbyło sie spotkanie w ZF Passive & Safety spotkanie z Dyrekcja zakładu w ramach trwającego sporu zbiorowego.

Informuję, że w dniu 16.05.2024 odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ Pracowników ZF z dyrekcją zakładu poduszek i pasów. Głównym tematem spotkania był oczywiście temat sporu zbiorowego prowadzonego przez związek zawodowy z dyrekcją zakładu. Tu przypomnę, głównym punktem spornym pozostał punkt dotyczący oczekiwania przez przedstawicieli związku zapisania w regulaminie pracy, że sobota jest dniem wolnym od pracy. W związku z jednoznaczną odpowiedzią dyrekcji, że punkt ten nie zostanie zrealizowany, przedstawiciele związku wystąpili z wnioskiem o sporządzenie protokołu rozbieżności. Protokół zostanie przedstawiony w najbliższych dniach. 

Dalsza część spotkania dotyczyła aktualnej sytuacji pracodawcy, oraz prognoz odnośnie zamówień. Poruszany został również temat śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę w Częstochowie w sprawie złamania praw pracowniczych oraz ustawy o związkach zawodowych. Odbyła się też krótka „wymiana opinii” na temat legalności działań NSZZ Solidarność w zakładzie pasów i poduszek w kontekście niewykonania przez ten związek ustawowych obowiązków, oraz dalszych konsekwencji z tego wynikających.
09.05.2024 Czwartek

INFORMACJA

Dziś w ZF CV Systems Poland we Wroclawiu na ul.Ostrowskiego 34 LP1 mała wystawa autek oraz motórów przed Rajdem Koguta.

Zapraszamy
24.04.2024 Środa

Jawność wynagrodzeń w Polsce. Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa unijna od 2026 roku? Dlaczego warto wiedzieć ile zarabia kolega z pracy?

Różne badania potwierdzają, że wysokość wynagrodzenia jest dla pracowników bardzo ważna ale i tak brak widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę zwykle nie zniechęca kandydata do wysłania aplikacji. W naszej kulturze jest często obecna zasada, że o pieniądzach się nie rozmawia. Znajduje to swój wyraz nie tylko w procesie rekrutacji, lecz także przez cały okres zatrudnienia. Jak wynika z raportu Aplikuj.pl "Czy potrafimy rozmawiać o pieniądzach z pracodawcą" z kwietnia 2024 r., ponad połowa pracowników przyznaje, że w ich miejscu nie panuje jawność wynagrodzeń. Jednak już wkrótce ma się to zmienić. Nowa dyrektywa UE od 2026 roku. Czy zapewni jawność wynagrodzeń w firmach i zlikwiduje dyskryminację płacową? Brak jawność wynagrodzeń? Wkrótce się to zmieni Pensje współpracowników nadal są tajemnicą? Nowa dyrektywa UE od 2026 roku. Czy zapewni jawność wynagrodzeń w firmach i zlikwiduje dyskryminację płacową?

czytaj więcej na:

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dokumentacja_placowa/6590280,jawnosc-wynagrodzen-w-polsce-dyrektywa-unijna-wprowadzi-spore-zmiany-od-2026-roku-dlaczego-warto-wiedziec-ile-zarabia-kolega-z-pracy.html
24.04.2024 Środa

Kiedy najlepiej wziąć urlop 2024?

Zbliża się sezon letni, a wraz z nim plany wyjazdowe. Sprawdź, kiedy najlepiej wziąć urlop, aby wypoczywać jak najdłużej. Zaplanuj wyjazd w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu lub wrześniu. Poniższy kalendarz wskazuje, kiedy zaplanować wakacje w 2024 r. - 4 dni lub więcej. Kiedy wziąć urlop w 2024 roku? Urlop w maju 2024 Urlop w czerwcu 2024 Urlop w lipcu 2024 Urlop w sierpniu 2024

czytaj więcej na:

https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/6591512,kiedy-najlepiej-wziac-urlop-2024.html
NAGRODA ROCZNA LIP BONUS
11.04.2024 Czwartek

NOWY POWIEW 
08.04.2024 Poniedziałek

Lip Bonus 

Wielu pracowników nie wierzyło w sens budowy związku zawodowego obejmującego działaniem wszystkie zakłady ZF w Polsce. 

Po raz już kolejny udowadniamy, że wspólne działanie pracowników wszystkich zakładów ma sens. 

 W tym roku po raz pierwszy będzie wypłacana nagroda korporacyjna (Lip Bonus),w lokalizacjach, gdzie do tej pory nie było takiej nagrody. 
W tym roku po raz pierwszy Lip Bonus wypłacony będzie we Wrocławiu. Za rok w Gliwicach. Tu bedzie na razie wypłata w wysokości 1%, ale w naszych tegrocznych planach jest doprowadzenie wysokości tej nagrody do poziomu 6%.

Po raz pierwszy też będzie wypłata Lip Bonusa w Biurze Zakupów. Tu wysokość nagrody wyniesie 3%. Oczywiście, chyba nie muszę pisać, że w tym roku będziemy zabiegać, aby podnieść go do poziomu 6%. 

No i na razie, ostatnim zakładem, który będzie miał po raz pierwszy wypłatę tej nagrody, będzie Centrum Inżynieryjne w Bielsku – Białej. Tu już w pełnej wysokości 6%. 

Niestety, na razie „białą plamą” z wypłatą Lip Bonusa stanowi zakład ZF Steering Systems w Czechowicach – Dziedzicach. Ale o to czemu tak jest, to pracownicy powinni zapytać lokalnych przedstawicieli Solidarności. 

Jest to kolejny dowód, że tylko wspólne działanie pracowników w związku zawodowym obejmującym wszystkie lokalizacje ZF ma sens i przynosi rzeczywiste korzyści dla pracowników. Zapraszam wszystkich pracowników, wszystkich lokalizacji ZF w Polsce do uczestnictwa w Miedzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników ZF Polska. 

 Dzięki Wam, możemy być skuteczniejsi.
30.03.3034 Sobota

ZDROWYCH POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
ŻYCZY 
ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
22.03.2024 Piątek

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! 

Drodzy członkowie ze względu na przepisy karno-skarbowe oraz odpowiedzialność Zarządu Związku Zawodowego, przypominam o składkach. Dotyczy to oczywiście wszystkich członków, którzy samodzielnie opłacaja składki związkowe. Po kontroli stwierdziliśmy, że różnego rodzaju zaległości ma około 200 osób. 

Dodatowo przypominam o STATUCIE związku zawodowego: 

§ 14. Członek Związku ma obowiązek: 
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał wszystkich władz Związku. 
2. Regularnie płacić składki członkowskie. 
3. Uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń postulaty. 
4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy. 
5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy. 

§ 15. 1. W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich stosuje się wobec członka Związku następujące kary: - upomnienie, - wykluczenie ze Związku. Po 10 kwietnia 2024 przeprowadzimy ponowną kontrolę i zaczniemy stosować zapisy statutu. 

W związku z powyższym prosimy wszystkich, któych to dotyczy o uregulowanie zaległości. 

Zarząd Związku Zawodowego.
21.03.2024 Czwartek

1 dzień wiosny
08.03.2024 Piątek

DZIEŃ KOBIET 

W dniu Waszego Święta 
Związek Zawodowy o Was Pamięta 
Nasze Drogie Kobietki 
Przesyłamy Wam, serdeczne życzenia 
Jeśli jeszcze któraś z Pań, nie jest z nami 
Zapraszamy do Nas, do zobaczenia 

Zarząd Związku Zawodowego 

19.02.2024 Poniedziałek

Koniec „mrożenia” odpisu na ZFŚS: Pracownicy zyskują!

Po raz pierwszy od 2012 r., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi, co zakończy praktykę „mrożenia” jego wysokości. Decyzja Sejmu RP przyniosła korzyści nie tylko pracownikom, ale także ich rodzinom i stanowi istotny sukces OPZZ, jak również zwieńczenie podejmowanych przez nas przez wiele lat działań. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej W miniony piątek, 16 lutego br., Główny Urząd Statystyczny ogłosił ważne dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. Wynagrodzenie to, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło w 2023 r. 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wzrosło do 6445,71 zł. Kwoty te mają duże znaczenie dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz byłych pracowników, którzy korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

W efekcie, odpis na ZFŚS w 2024 r. wyniesie dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy 2417,14 zł, co stanowi znaczną podwyżkę w porównaniu z obowiązującym odpisem z II półrocza 2023 r. (1914,34 zł), o kwotę 502,80 zł.

czytaj więcej na:

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/2024/ii/koniec-mrozenia-odpisu-na-zfss-pracownicy-zyskuja
01.01.2024 

Ulga podatkowa dla związkowców 2024 - odliczenie 840 zł składek członkowskich już za 2023 rok

Od 2022 roku związkowcy mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem kwotę faktycznie zapłaconych w rozliczanym roku podatkowym składek członkowskich na rzecz związków zawodowych – aktualnie nie więcej niż 840 zł. Od 2023 roku roczny limit tej ulgi zwiększył się z 500 zł do 840 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. W innej sytuacji trzeba posiadać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego. Ulga dla związkowców w PIT 2023/2024 – podstawa prawna. 840 zł odliczenia od dochodu z tytułu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych w 2023 i 2024 roku Składka członkowska potrącana przez pracodawcę - informacja musi być w PIT-11 Gdy pracodawca nie potrąca składek członkowskich trzeba mieć dowody wpłaty Ulga dla związkowców w PIT 2023/2024 – podstawa prawna. 840 zł odliczenia od dochodu z tytułu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych w 2023 i 2024 roku

czytaj więcej na: 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/6432111,ulga-podatkowa-dla-zwiazkowcow-2024-odliczenie-840-zl-skladek-czlonkowskich-juz-za-2023-rok.html
Życzenia świąteczne 2023. 

Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. 
Nadziei – by nie opuszczała, radości – by rozweselała, 
miłości – by obrodziła, dobroci – by zawsze była! 
Kolorowych bombeczek, dużo aniołków i gwiazdeczek. 
Słodkiego lenistwa i wielkiego oddechu od codziennego pośpiechu.

Wszystkim Pracownikom ZF Polska oraz członkom Związków Zawodowych
Życzy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska
Życzenia od Pani Mecenas Alicji Kudłak
22.12.2023 Piątek

WAŻNA INFORMACJA 

 Częstochowa Poduszki i Pasy. 

Drodzy Pracownicy , jednak my mamy rację :) 

 Rozdział 5 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Art. 35. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności do lat 2
14.12.2023 Czwartek

PODPISANO POROZUMIENIE W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH !!!

szczegóły w zakładce !!!
30.11.2023 czwartek

Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju?

Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? Jeśli tak, to ile w 2024 wnosi wynagrodzenie za czas przestoju w zakładzie pracy? Czym jest gotowość do pracy? Jak zgłosić gotowość do pracy? Czy w okresie przestoju można wykonywać inną pracę? Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? W jakiej wysokości w 2024 przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy? Ile w 2024 wnosi wynagrodzenie za przestój? Gotowość do pracy co to jest? Jak zgłosić? Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jeżeli spowodował przestój? rozwiń > Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? Tak, generalnie pracownikowi należy się wynagrodzenie tylko za pracę wykonaną. Jeżeli jednak np. pracownik jest niezdolny do pracy albo nie ma możliwości jej wykonywania z przyczyn od niego niezależnych, również ma prawo do wynagrodzenia. W jakiej wysokości w 2024 przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy? Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), określają że pracownikowi za czas niewykonywania pracy:

czytaj więcej na: 

https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/6396730,czy-w-2024-przysluguje-dodatek-za-czas-przestoju.html
29.11.2023 Środa

INFORMACJA - zadaniowy czas pracy !!! 

Jak ukrywać nadgodziny i jak robić pracowników w balona? 
Nowy wynalazek Pracodawców !!! 

Jakby nie chwalić takiego systemu czasu pracy, jest on przeznaczony dla: 
– projektantów, 
– dziennikarzy, 
– tłumaczy, 
– serwisantów, 
– programistów, 
– grafików, 
– agentów nieruchomości, 
– przedstawicieli handlowych. 

Problem polega na tym, że bardzo szybko Dyrektorzy zakładów produkcyjnych zrozumieli, że może on służyć do ukrywania nadgodzin, a dokładniej, przymuszania pracowników do robienia nadgodzin i nie wypłacaniu za nie wynagrodzenia. 

System jest bardzo prosty. 

Przy podstawowym systemie czasu pracy, pracownik ma naliczane nadgodziny automatycznie, są ewidencjonowane i to po stronie Pracodawcy leży obowiązek ewentualnego udowodnienia, że ich nie było, jeśli odmówi wypłaty za nie wynagrodzenia. 

W zadaniowym systemie czasu pracy, sytuacja sie odwraca. Nie ma ewidencji czasu pracy, pracownik ewentualne nadgodziny musi sam ewidencjonować i udowadniać, że były w przypadku żądania wypłaty za nie wynagrodzenia. I na końcu się sądzić. 

Jak się motywuje pracowników do przejścia na taki system, ano bardzo prosto: 

najpierw spradza, ile płaci mu sie średnio za nadgodziny, potem połowę tej kwoty proponuję podnieść jego podstawę, która po jakimś czasie rozmywa sie przy kolejnych podwyżkach. I na końcu płaci, juz tylko wynagrodzenie bez nadgodzin, daje zadania do wykonania, i pracownik pracuje ile one wymagają czasu. 

Brawo !!! 

Pracownicy biurowi, zwłaszcza ZF Poduszek i Pasów. !!! 

Od 1 stycznia 2024 taką właśnie zmianę szykuję Wam Pracodawca w nowych pseudo Regulaminach.

Przepisy są jasne:

Nie każdą pracę można wykonywać w systemie zadaniowym. W przypadku pracowników, których praca wymaga stałego nadzoru przełożonego (np. w budownictwie czy produkcji), taki system pracy nie jest możliwy.  

https://tvn24.pl/biznes/dlafirm/zadaniowy-czas-pracy-jak-przebiega-nadgodziny-zawody-korzysci-st5413972
22.11.2023 Środa

Nowy kodeks pracy 2024 – jakie rewolucyjne zmiany? Czterodniowy tydzień, 35 dni urlopu, ograniczone nadgodziny i co jeszcze.


Osiem lat temu gdy rządy przejęło PiS szykowała się prawdziwa rewolucja w Kodeksie pracy. Ostatecznie jednak do niej nie doszło, bo rząd przestraszył się negatywnych ocen ze strony zwłaszcza pracowników. Nowy rząd koalicyjny chce rozpocząć swoją karierę także od fundamentalnych zmian w prawie pracy. Czas pracy: będzie my na pewno pracować krócej, ale jak Rewolucja w urlopach wypoczynkowych: jakie zmiany Praca w godzinach nadliczbowych – to się musi zmienić Czy się nie wycofa z zapowiedzi? Jakich rewolucyjnych zmian w prawie pracy możemy oczekiwać?

czytaj więcej na:

https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/6374750,nowy-kodeks-pracy-2024-jakie-rewolucyjne-zmiany-czterodniowy-tydzie.html
17.11.2023 Piątek

INFORMACJA !!!

W dniu 17 listopada 2023 wysłano Pismo do Zarządu ZF Friedrichshafen w Niemczech, dotyczące sytuacji jaka ma miejsce w ZF Poduszki i Pasy w Częstochowie z prośba o pilną reakcję.
16.11.2023 Czwartek

INFORMACJA !!! 

W dniu 16 listopada 2023 wysłano Pismo do Państowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, dotyczące dyskryminacji Związków Zawodowych w ZF Poduszki i Pasy w Częstochowie.
13.11.2023 Piątek 

INFORMACJA !!! 

W dniu 13 listopada 2023 wysłano do Prokuratury w Częstochowie dodatkowe wnioski dowodowe.
10.11.2023 Piątek 

INFORMACJA 

Kolejna próba wciśnięcia nam aneksów.

W związku z tym MOZ OPZZ oraz MOZ PRACOWNIKÓW ZF POLSKA,  złożyli pismo do Pracodawcy, podpisane przez wszystkie organizacje związkowe działające w Poduszkach i Pasach, również przez NSZZ Solidarność, inforamujące, że nie będziemy przedstawiać wspólnego stanowiska do czegośc, co zostało wprowadzone niezgodnie z prawem.
27.10.2023 Piątek

ZF Częstochowa Poduszki i Pasy " NOCNA ZMIANA "

https://zycieczestochowy.pl/wydanie-27-10-2023/
27.10.2023 Piątek

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ERZ 2023 

W dniach od 23 do 26 października 2023, odbywało się coroczne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej. 

W posiedzeniu brali udział przedstawiciele pracowników z europejskich lokalizacji ZF. 
Przypominam, że Polska jest reprezentowana przez trzech przedstawicieli z Polski, są to:
- Tomasz Martowicz 
- Arkadiusz Hamara 
- Dariusz Zygmański 

Początek posiedzenia ERZ to prezentacje poszczególnych krajów, wszyscy przedstawiciele przedstawili aktualności ze swoich lokalizacji. Aktualną sytuację, poszczególnych lokalizacji, zakładów. Omówione zostały aktualności związana z produkcją, zamówieniami, nastrojami załogi. Po tych wystąpieniach, rodzi się generalnie jeden wniosek i potwierdzają to w zasadzie wszyscy występujący. W lokalizacjach ZF, który wprowadza wiele zmian w swojej organizacji, wśród pracowników panuje duża niepewność. Niepewność tak w zakresie wprowadzanych zmian, jak i dotyczących przyszłości miejsc pracy w lokalizacjach europejskich. Panuje również zgodna opinia, że zarząd podejmując decyzje, nie komunikuje się z pracownikami w sposób otwarty i jasny. Nie jest również prowadzony dialog z przedstawicielami pracowników w tym zakresie. Nakłada się na to wszystko duża niepewność związana z trudną sytuacją a w zasadzie z kryzysem w branży motoryzacyjnej. Nie mamy przekonania, czy zarząd podejmując decyzje z tym związane, bierze pod uwagę we właściwym zakresie interesy pracowników. 

Tu przyznać muszę, obawy te wyrażane są głównie przez pracowników lokalizacji „zachodniej Europy”. Wedle informacji przekazywanych z Niemiec, zapadły już, lub zapadną w najbliższym czasie decyzje dotyczące likwidacji części lub nawet całych zakładów w Niemczech. 

W dalszej części przedstawiciele zarządu ZF przekazali informacje dotyczące konkretnych projektów i działań. I tak po kolei: 

1. Projekt o nazwie TIBER. Tu od razu napiszę, że nie dotyczy on w zasadzie pracowników polskich lokalizacji. Projekt ten dotyczy nawiązania współpracy z firmą Foxconn. Jest to firma która oferuje rozwiązania technologiczne. I o ile uważamy, że podjęcie współpracy z tego rodzaju firmą, może być korzystne, to jednak poważne zastrzeżenia budzą doniesienia medialne dotyczące łamania praw pracowniczych, czy wręcz wykorzystywania pracy nieletnich. Uważamy, że należy bacznie się przyglądać tej współpracy, choć jak zaznaczyłem, nie dotyczy to Polski. 

2. Następną omawianą zmianą i projektem, jest projekt dotyczący połączenia dywizji A i C. Tu przypomnę, dotyczy to między innymi polskich lokalizacji, czyli zakładów produkcyjnych w Czechowicach – Dziedzicach, Bielsku – Białej oraz w Gliwicach, oraz Centrum Inżynieryjnego w Bielsku – Białej. Oceniając ten projekt, należy przyznać, że nie widać tu zagrożeń dla polskich lokalizacji i polskich pracowników. Mamy tylko zastrzeżenia do komunikacji i informowania pracowników przez zarząd. Przyznać trzeba, że prezentacja w tym zakresie przygotowana została w sposób mało czytelny i trudny do zrozumienia. Pojawia się również obawa, czy wszystkie te działania przyniosą zakładane skutki, ale na to musimy poczekać. Jednocześnie Zarząd ZF deklaruje, że w najbliższym czasie będzie się komunikował i przekazywał informacje w tym zakresie do pracowników poszczególnych lokalizacji. 

3. Następny temat, to połączenie dywizji XA i U. Przypomnę, że projekt ten w przypadku Polski dotyczy pracowników zakładu elektroniki w Częstochowie, oraz Centrum Inżynieryjnego w Częstochowie. Jest to nowa informacja, która pojawiła się oficjalnie dopiero teraz. Zgodnie z Przedstawioną nam prezentacją, zidentyfikowane następujące słabości: - niejasna struktura, - niejasne oczekiwania - za wolne i nie do końca dopasowane procesy - za słabe struktury do wdrożenia zakładanych projektów. Oczywiście, piszę tu o całości dywizji U, więc trudno mi ocenić, czy w takim samym stopniu słabości te są wykazywane w Polsce. Projekt jest dopiero rozwijany, więc pewnie będą się pojawiały nowe informacje. Na zadane przeze mnie pytanie o skutki dla lokalizacji i pracowników, usłyszałem: „Na razie nie ma formalnych rozwiązań, ale niektórzy pracownicy mogą otrzymać inne zadania w strukturze ZF”. No cóż, będziemy się uważnie przyglądać temu połączeniu. 

Następnym tematem spotkania członków ERZ, było spotkanie z Panią dr Lea Corzilius, nowym „dyrektorem” HR w ZF. 
W tej części poza innymi tematami poruszyłem tematy dotyczące Polski. 
Pierwszym tematem było przedstawienie sytuacji dotyczącej „nocnej zmiany” regulaminów pracy i wynagradzania w częstochowskich zakładach. 
Wiecie czego dotyczy problem, więc nie będę w tym miejscu go dalej rozwijał. Dodam tylko, że o dalszych działaniach w tym zakresie będziemy informowali pracowników w oddzielnych komunikatach. 
Poruszałem również temat nie wykorzystania potencjału pracowników w polskich lokalizacjach w zakresie całkowitego braku współpracy i wymiany doświadczeń, dobrych praktyk w ramach Polski, jako lokalizacji. 

W rozmowie z Panią Corzilius poruszyłem również tematy dotyczące kwestii działania MOZ Pracowników ZF w Polsce. 
Przyznam, że sam jestem ciekaw, czy i jeśli tak, to jakie będą dalsze konsekwencje tych zgłoszeń. 
Ponadto odbyliśmy dużo rozmów i spotkań z przedstawicielami pracowników w innych europejskich lokalizacjach ZF. 
Pojawiło się wiele ciekawych informacji i wniosków z tych rozmów.

Dariusz Zygmański
25.10.2023 Środa

ZF POLSKA - Informacje 

Porozumienia podwyżkowe. 

Na tę chwilę mamy porozumienia podwyżkowe w następujących lokalizacjach ZF w Polsce:  

ZF Centrum Inżynieryjne Bielsko Biała 
ZF Centrum Inżynieryjne Częstochowa 
ZF Biuro Zakupów Częstochowa 
ZF Centrum IT Częstochowa 
ZF ECUW Częstochowa 
ZF Zakład Elektroniki Częstochowa 
ZF Wrocław 

Na etapie negocjacji 

ZF Gliwice 
ZF Czechowice-Dziedzice 

Na etapie sporu zbiorowego ZF Poduszki i Pasy Częstochowa

Porozumienia w odpowiednich zakładkach

pozdrawiam
Jarek
20.10.2023 Piątek

Szanowni Państwo. 

 W związku z przekazywaniem przez Dyrekcję Poduszek i Pasów, nieprawdziwych informacji dotyczących związku zawodowego, dotyczących zarówno wprowadzenia Regulaminów, jak również informowaniu, że dokonano kosmetycznych zmian. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości oraz plotki w tym temacie pozwoliłem sobie zamieścić informację dotyczącą tej kosmetyki.

Jednocześnie, ponieważ związek zawodowy został postawiony pod ścianą, nie widząc innego wyjścia, oczywiście na wniosek pracowników Poduszek i Pasów, złożyliśmy dziś w Prokuraturze doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrekcję Poduszek i Pasów 
20.10.2023 Czwartek

Zakład Poduszek i Pasów

W związku z brakiem mozliwości porozumienia się w sprawie Regulaminów, związek zawodowy złożył zawiadomienie do Prokuratury zawiadomienie o mozliwości popełnienia przstępstwa przez Dyrekcję Poduszek i Pasów.
12.10.2023 Czwartek

Gazeta Związkowa !!!
30.09.2023 Sobota 

PRACOWNICY ZF POLSKA

NIE DAJMY SIE DYMAĆ ZARZĄDOWI ZF WE Friedrichshafen !!!

PRZYPOMINAM O POROZUMIENIU ZAWARTYM Z NIEMIECKIMI PRACOWNIKAMI !!!

26.09.2023 Wtorek

INFORMACJA 

ZF Wrocław - w związku z brakiem porozumienia został podpisany protokół rozbieżności. 

W związku z powyższym przechodzimy do etapu mediacji.
26.09.2023 Wtorek

NEGOCJACJE PODWYŻKOWE - Harmonogram spotkań

26.09.2023 - ZF Wrocław 
27.09.2023 - ZF Częstochowa Poduszki i Pasy
23.09.2023 Sobota

Częstochowa 23.09.2023r. 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Dyrekcją Zakładu Poduszek Powietrznych i Pasów Bezpieczeństwa z przedstawicielami MOZ Pracowników ZF Polska. Spotkanie dotyczyło waloryzacji podwyżek na 2024 rok oraz innych postulatów złożonych przez nasz związek. Dyrekcja przedstawiła swoją propozycję oraz odniosła się do reszty postulatów. Po głębokiej analizie uznaliśmy, że propozycja nie jest dla nas satysfakcjonująca, dlatego też zaproponujemy kolejne spotkanie. Chciałem również poinformować, że w dniu 19 września 2023 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zarządu MOZ z Pania Dyrektor HR Magdaleną Wojtasiak, które dotyczyło wprowadzenia przez Pracodawcę w dniu 01 sierpnia nowych regulaminów pracy i wynagradzania. 

Dalej podtrzymujemy swoje stanowisko, że zostało to zrobione niezgodnie obowiązującym prawem, a zmienione zapisy są niekorzystne dla pracowników. 
Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na dzień 27 września. 
O przebiegu tych spotkań będę Was informował. 
Pozdrawiam, 
Artur Czarnota
19.09.2023 Wtorek

NEGOCJACJE PODWYŻKOWE - Harmonogram spotkań 

19.09.2023 - ZF Wrocław 
21.09.2023 - ZF Częstochowa ECUW, Zakład Elektroniki, CI 
22.09.2023 ZF Częstochowa Biuro Zakupów, Poduszki i Pasy, Centrum IT
21.06.2023 Środa

INFORMACJA 

 Drodzy Pracownicy, rozpoczęliśmy proces negocjacji dotyczący rewizji wynagrodzeń 2024, jak również rozszerzenia uprawnień wynikających z tzw zwolnień grupowych, potocznie nazywanych (gwarancjami zatrudnienia) oraz innymi postulatami. 

Dziś tj 21.06.2023 rozpoczęliśmy od pierwszego spotkania z Pracodawcą Centrum Inżynieryjne Częstochowa oraz ZF Braking Systems Gliwice. 

Jutro tj 22.06.2023 odbędzie się spotkanie z Pracodawcą ZF Automotive Systems Zakład Elektroniki w Częstochowie. 

O postępach negocjacji będziemy starać się informować Was na bieżąco.
01.06.2023 Czwartek

Postulaty Związku Zawodowego
26.05.2023 Piątek

Wszystkim mamom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego !!!

Zarząd Związku Zawodowego
26.05.2023 Piątek

Prawa pracownicze matki: Wsparcie dla równowagi między pracą a macierzyństwem

Macierzyństwo to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety. Jednak równoczesne zarządzanie pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi może stanowić wyzwanie dla wielu matek pracujących. W odpowiedzi na te potrzeby, prawo pracy w różnych krajach stworzyło szereg uprawnień pracowniczych, które mają na celu wspieranie równowagi między pracą a macierzyństwem. Urlop macierzyński Ochrona przed zwolnieniem Elastyczne godziny pracy Opieka nad dzieckiem Równouprawnienie i walka z dyskryminacją rozwiń > W niniejszym artykule przeanalizujemy istotne uprawnienia pracownicze przysługujące matkom oraz ich wpływ na pracę zawodową i życie rodzinne.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/5747375,prawa-pracownicze-matki-wsparcie-dla-rownowagi-miedzy-praca-a-macierzynstwem.html
26.05.2023 Piątek

QUIZ Świadczenia i zasiłki dla mam. Jak dobrze znasz swoje prawa?

Bycie mamą to wyjątkowe doświadczenie. Wiąże się ono jednak z wieloma wyzwaniami. Pomóc może znajomość rodzajów dostępnych świadczeń i zasiłków. Nasz quiz dotyczy zarówno mam pracujących, jak i niepracujących. Czy jesteś gotowa, aby sprawdzić swoją wiedzę? W takim razie odpowiedz TAK, gdy zdanie jest poprawne. Jeśli zaś jest błędne, zaznacz NIE.

czytaj więcej na: QUIZ MAMA
01.05.2023 Poniedziałek

INFORMACJA 

Odbyły sie nastepujące spotkania w sprawie inflacji 

Wrocław 

26 kwietnia 

godzina 12:00-14:00

Częstochowa 

27 kwietnia 

godzina 8:30-10:00 poduszki I pasy 
godzina 14:30-15:30 centrum Inżynieryjne 
godzina 16:00-17:00 biuro zakupów

28 kwietnia 

godzina 8:30-9:30 ECUW 

Bielsko-Biała

12 maja

godzina 12:00-14:00
18.04.2023 wtorek

Pismo przekazane wszystkim Pracodawcom ZF Polska
26.04.2023 Środa

KODEKS PRACY - zmiany przepisów od dziś !!!
17.04.2023 Poniedziałek

Pismo przekazane przez związek zawodowy, nowej Pani Dyrektor HR na Polskę, Pani Magdalenie Wojtasiak
21.03.2023 Wtorek

INFORMACJA 

A koledzy w Niemczech - kolejna premia - czyżby powtórka akcji z tamtego roku?

INFORMACJA NA ZOOM-ie

W trudnych czasach ZF nagradza zaangażowanie swoich pracowników ZF honoruje ogromne zaangażowanie swoich pracowników w szczególnie trudnych czasach transformacji i wielu kryzysów. Pełnoetatowi pracownicy niemieckich oddziałów otrzymują premię z tytułu udziału w zyskach w wysokości 800 EUR brutto. „Czwarty rok z rzędu kryzysu postawił przed całą branżą i ZF poważne wyzwania i odcisnął swoje piętno na bilansie. Nie możemy więc być zadowoleni z naszego wyniku finansowego. Jednak w 2022 roku cały nasz zespół ponownie był mocno zaangażowany w przezwyciężanie kryzysów. Ponadto poczyniliśmy postępy strategiczne iw naszej transformacji – mówi Sabine Jaskuła, Dyrektor HR i Dyrektor ds. Pracy. „Nagradzamy to zaangażowanie systemem podziału zysków. Również w tym roku będziemy w stanie sprostać nadchodzącym wyzwaniom tylko z wysoce zmotywowanym zespołem”. „Podział zysków firmy, który wynegocjowaliśmy z zarządem, jest miłym wyrazem uznania dla tego – jest dostępny oprócz świadczeń uzgodnionych w układzie zbiorowym i jest szczególnie mile widziany w czasach wysokiej inflacji”. Premia z tytułu udziału w zyskach operacyjnych – dostosowana do indywidualnych godzin pracy i stażu pracy w ciągu roku – zostanie przekazana łącznie około 50 000 pracowników ZF w Niemczech wraz z kwietniową pensją.

https://zoom.zf-world.com/sites/inet/news/Pages/Stories/XeHDBpKDVFziBxivUrK0A/2bd36eea-3960-446f-abce-2714ddc01bba.aspx
15.03.2023 Środa

Europejska Rada Zakładowa - informacje

Europejska Rada Zakładowa skierowała do Zarządu ZF następujące pismo z pytaniami dotyczącymi wydzielenia i w konsekawncji sprzedaży dywizji R. 

Jak tylko Zarząd udzieli odpowiedzi, bedziecie informowani 

Do Zarząd Główny ZF Friedrichshafen AG Pan Martin Röll In house/ Friedrichshafen 

Przedmiot: Informacje i przesłuchanie na temat wydzielenia dywizji R 

Szanowny Panie Röll ERZ chciałaby uzyskać odpowiedzi na następujące pytania dotyczące wyodrębnienia działu R. 
Proszę zwrócić uwagę, że proces ten będzie kontynuowany. Proszę zwrócić uwagę, że w dalszym procesie mogą pojawić się kolejne pytania. Niniejszy kwestionariusz nie jest wyczerpujący. 

ERZ prosi o informacje zwrotne do 4 kwietnia 2023 (3 tygodnie). Prosimy o informację, czy ten termin jest możliwy do utrzymania. ERZ zastrzega sobie prawo do zaplanowania kolejnego spotkania z GA ERZ lub z całą ERZ (zgodnie z §7.4 EWC-V) w celu dalszego opracowania. 

Pytania ERZ dotyczące wydzielenia dywizji R do Spółki: 

Blok 1: Strategia i biznes 
- Jakie są powody wydzielenia, a następnie sprzedaży działu i jaki wpływ będzie to miało na sytuację zatrudnienia i warunki pracy pracowników? 
- Jak ten podział wpisuje się w strategię firmy ZF? (Porównaj piramidę strategii ZF). 
- Co to oznacza dla reszty ZF (oddziałów/lokalizacji): jakich skutków można się spodziewać? 
- Czy firma jest gotowa zawrzeć z ERZ umowę typu best-owner? 
- Interakcja z innymi projektami Grupy, np. Boost? 

Analiza biznesowa: 
- Czy alternatywą byłoby joint venture lub fuzja? 
- Jakie inne alternatywy były brane pod uwagę, np. składka pracownicza? 
- Jaki jest biznesplan dla samodzielnego rozwiązania Div. R? 
- Jakie inwestycje będą musiały być poczynione w przyszłości, aby ten plan biznesowy mógł być zrealizowany? 
- Czy Div. R jest przygotowany na przyszłość po wydzieleniu? 
- Jakie są kryteria ZF dotyczące wyboru nabywcy? 
- Dokładny harmonogram dla Europy? 

Blok 2: Bilans migracji 
- Ilu pracowników dotyczy wydzielenie? Dostępne są różne liczby. 
- Ilu pracowników zostanie przeniesionych skąd do czego? Proszę przedstawić całkowitą liczbę, jak również w podziale na poszczególne miejsca i zakłady. 
- Jakie czynności przejmą pracownicy w przyszłości (po wyodrębnieniu)? 
- Ile wolnych i odpowiednich stanowisk jest obecnie dostępnych w ZF, o które mogą ubiegać się pracownicy? 
- Czy istnieją plany dotyczące procesu przekwalifikowania lub wewnętrznego rynku pracy? 

Blok 3: Informacje 
- W jaki sposób i kiedy zostaną poinformowane lokalizacje europejskie (przedstawiciele pracowników, związki zawodowe i ich pracownicy)? 
- Jaka jest rola kierowników krajowych? 
- Czy służą oni jako osoby kontaktowe? 

Blok 4: Wydzielenie 
- Kto jest kupującym i jakie ma doświadczenie w tym zakresie? 
- Na jakich warunkach dokonuje zakupu? 
- Jakie są zobowiązania kupującego wobec pracowników sprzedawanej dywizji, szczególnie w zakresie utrzymania miejsc pracy, warunków pracy i świadczeń socjalnych? 
- Czy dywizja zostanie sprzedana jako całość czy w częściach? 
- Proszę przedstawić przegląd podmiotów prawnych, których dotyczy wyodrębnienie, w tym liczbę pracowników i lokalizację. 
- Proszę przedstawić przyszły schemat organizacyjny dywizji R na okres po wyodrębnieniu. 
- Proszę wskazać podmioty prawne Dywizji R w schemacie organizacyjnym. 
- Proszę wyjaśnić przyszły model zarządzania Dywizji R. 
- Proszę również opisać odpowiednią strukturę docelową. 
- Czy w przyszłości dywizja R powinna sama zbyć wszystkie działy GDF? 
- Które jednostki GDF mają być zlokalizowane w której spółce? 
- Proszę również przedstawić odpowiedni harmonogram tworzenia GDF w Dziale R. - Które GDF-y, jeśli w ogóle, nie zostaną utworzone w rejonie R? 
- Co się stanie, jeżeli GDF utworzone przez ZF nie będą później kontynuowane przez nowego właściciela? 
- Jakie są zabezpieczenia dla pracowników? 

Blok 5: ERZ: Informacja i konsultacje 
- Czy w krajach istnieje obowiązek zaangażowania reprezentacji pracowników? 
- Jaki jest harmonogram? 
- Jak będzie wyglądała współpraca między Europejską Radą Zakładową a kupującym po sprzedaży jednostki gospodarczej? 
- Jak będzie wyglądała współpraca między Europejską Radą Zakładową a kupującym po sprzedaży działu? 
- Jakie informacje zostaną udostępnione europejskiej radzie zakładowej i jak będzie przebiegała komunikacja między europejską radą zakładową a nabywcą? 
- Jaki wpływ będzie miała sprzedaż oddziału na współdecydowanie i prawa europejskiej rady zakładowej? 
- W jaki sposób europejska rada zakładowa będzie zaangażowana w proces sprzedaży i jaką rolę będzie odgrywać w przeglądzie procesu sprzedaży? 
- Czy istnieją pewne wymogi prawne, które muszą zostać spełnione w przypadku zbycia działu, w szczególności w odniesieniu do obowiązków informacyjnych i konsultacyjnych wobec pracowników i europejskiej rady zakładowej? 
- Jak zostanie uregulowane przejście pracowników i stosunków pracy na nabywcę? 
- W jaki sposób nastąpi integracja sprzedanego działu z przedsiębiorstwem kupującego i jaki będzie to miało wpływ na sytuację zatrudnienia i warunki pracy pracowników? 


08 marca 2023 Środa

Wszystkim Paniom z okazji ich święta, wszystkiego naj.naj.najlepszego i oby 8 marca trwał cały rok.

Życzy Zarząd Związku Zawodowego
INFORMACJA 

Zadajcie sobie proszę pytanie? 

Jak to jest, że pracownik Polski w przypadku redukcji zatrudnienia dostaje maksymalnie 3 wynagrodzenia odprawy i to dopiero po 8 latach pracy? A pracownik np Włoski 24 wynagrodzenia (2 letnie zarobki )? 

W czym my Polacy mamy być gorsi? 

ROK 2022 

Tam gdzie są związki zawodowe 

- koledzy z Niemiec dostali podwyżki inflacyjne - zawalczyliśmy i dostaliśmy podwyżki inflacyjne 
- koledzy z Niemiec dostali nagrodę - zawalczyliśmy i dostaliśmy nagrodę 
- koledzy z Niemiec dostali gwarancje zatrudnienia - Wrocławia się boją ( 55 % uzwiązkowienia ) i Wrocław dostał gwarancje zatrudnienia 

https://autokult.pl/stellantis-zwolni-2-tys-osob-we-wloszech-odejda-na-dobrych-warunkach,6871332209597024a

17.02.2023 Piątek

Informacje ERZ

Informacja z pierwszego posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej w ZF Spotkanie ERZ odbyło się w dniach 15-16 lutego 2023

Głównym tematem, który zdominował obrady ERZ było omówienie informacji, które przekazał Zarząd ZF w sprawie wydzielenia i w konsekwencji sprzedaży dywizji R. Przypominam, że dotyczy to zakładów produkcyjnych pasów i poduszek powietrznych w Częstochowie. Będzie to też mocno wpływało na pracowników Europejskiego Centrum Usług Wspólnych, IT, Centrum Inżynieringu w Częstochowie, oraz Biura Zakupów w Częstochowie. Założenia Zarządu są następujące. Pracownicy, którzy w ponad 50% pracują dla dywizji R, zostaną przesunięci do tej dywizji. Wszyscy pozostali pozostaną w dotychczasowych strukturach lub otrzymają inne propozycje. W marcu 2023 mają rozpocząć się rozmowy poszczególnych dyrekcji ze związkami zawodowymi dotyczących dywizji R Docelowo, dywizja R, zgodnie z założeniami Zarządu zostanie sprzedana innemu podmiotowi. Podobno podmiot ten nie jest jeszcze znany. Drugą istotną sprawą omawianą z na forum ERZ był projekt dotyczący połączenia dywizji A i C. Tu jak zapewne wiecie, sprawa jest również istotna dla znacznej części polskich pracowników, ponieważ dotyczy Zakładów w Gliwicach i Czechowicach-Dziedzicach. Zapewne będzie miało to również znaczenie dla jakiejś części zakładów nieprodukcyjnych i pracowników pracujących na rzecz tych dywizji. Na razie brak szczegółów. Prezentacje dotyczącą połączenia dywizji A i C postaram się przekazać w oddzielnym komunikacie. Pewne informacje zostały również przekazane Radzie w kwestii projektu BOOST, który jak zapewne wiecie, jest realizowany we Wrocławiu. Przypominam, jest to program, którego celem jest „odchudzenie” struktur kierowniczych. W trakcie dyskusji przedstawiciele rady podnieśli kwestie, że program ten (jak również wszystkie inne), powinien zostać najpierw przedyskutowany na forum ERZ i dopiero po tym, mógłby zostać wdrożony. Niestety, jest to następny przykład, kiedy ta kolejność jest odwrotna. Wracając do projektu BOOST, ma on zostać przeprowadzony we wszystkich zakładach do końca roku. Postaram się przekazać szczegóły dotyczące tego projektu w oddzielnym komunikacie. Pozostałe tematy podjęte w trakcie rozmów ERZ dotyczyły przekazania informacji w poszczególnych krajach i lokalizacjach. Po raz pierwszy udało nam się zobaczyć (tylko zobaczyć), regionalnego dyrektora HR dla Polski, Pana Maximiliana Grötzinger, ale poza suchą prezentacją polskich lokalizacji, nie przejawiał on większego zainteresowania przedstawicielami z Polski. Warto zauważyć, że po wysłuchaniu prezentacji, musimy zauważyć, że polska jest liderem pod względem wysokości inflacji, oraz pod względem ilości pracowników z Ukrainy. Związane z tym problemy są w zasadzie nie znane w innych lokalizacjach z niewielkim wyjątkiem dotyczącym Czeskich zakładów. 

Dariusz Zygmański 
16.02.2023 Czwartek

Europejska Rada Zakładowa ZF

W związku z przekazaną informacją dotyczącą sprzedaży Dywizji R, nasz Związek Zawodowy wysłał do Pracodawców grupy ZF

- Centrum Inżynieryjne
- Centrum IT
- Biuro Zakupów
- Europejskie Centrum Usług Wspólnych
- Zakład Poduszek i Pasów

Następujące pisma
15.02.2023 Środa

Pierwsze spotkanie ERZ w Niemczech - Friedrichshafen
07.02.2023 Wtorek

Drodzy Pracownicy ZF Polska 

     W związku z nowym projektem ZF, mam nadzieję, że wszyscy już wiecie jak ważne są gwarancje zatrudnienia. 
W ubiegłym roku otrzymaliśmy zapewnienia Pracodawcy, że nie będzie się nic takiego działo, a sami widzicie jak jest. Jednocześnie podczas negocjacji podwyżkowych otrzymaliśmy zapewnenia, że temat gwaracji zatrudnienia, będzie cały czas jednym z ważniejszych tematów w roku 2023, jeśli wycofamy sie z tego żądania. Do dziś nic się nie dzieje. 
     W związku z powyższym uważamy, że jako pracownicy firmy ZF Polska powinniśmy gremialnie wystąpić z żądanie wprowadzenia takich gwarancji dla nas wszystkich. 

Przypominam, że pracownicy Niemeccy, takie gwarancje mają, na okres 5 lat !!! 

Poniżej wyniki ankiety
31.01.2023 Wtorek

Projekt  ( BOOST ) - zaczynamy redukcje stanowisk kierowniczych w Polsce od Wrocławia oraz w Niemczech od zakładów we Schweinfurtcie, projekt ma zostać wdrożony do 31 marca, a do końca roku 2023 projekt ma być wdrożony we wszystkich zakładach ZF w Polsce oraz na świecie. Redukcja stanowisk kierowniczych wiąże sie z otrzymywaniem propozycji "nie do odrzucenie". Co to dokładnie oznacza? Jeśli osoba, której stanowisko kierownicze bedzie likwidowane nie zgodzi sie na nowe warunki pracy (umowa zmieniająca), automatycznie bedzie w okresie wypowiedzenia. We Wrocławiu natomiast co ważne, ponieważ mamy "Gwarancje zatrudnienia" osoby takie otrzymają dodatkowe odprawy.

https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/stosunek-pracy/126986,co-to-jest-wypowiedzenie-zmieniajace-.html

Niestety prezentacja została usunięta na wyraźne żądanie Pracodawcy !!!
23.01.2023 Poniedziałek

INFORMACJA 

ZF rozpoczął projekt BOOST
Co to oznacza? W prostych słowach redukcję stanowisk kierowniczych na każdym poziomie ZF. Z nieoficjalnych informacji jakie otrzymaliśmy, ZF rozpoczął projekt dotyczący redukcji stanowisk kierowniczych, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.
10.01.2023 Wtorek

Deklaracja półroczna 2023
31.12.2022 Sobota

Szczęśliwego Nowego Roku
24.12.2022 Sobota

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia


14.12.2022 Środa

Ciekawy tekst Darka Zygmańskiego na temat premii COVID i podatków.

Uboczne skutki wypłaty premii 

Wypłata w ostanich dniach premii wynegocjowanej przez związki zawodowe (we Wrocławiu), stała się (nie pierwszy zreszta raz), polem do spekulacji i źródłem wielu komentarzy pracowników. Zapewne mniej by było oburzenia pracowników, gdyby ta premia została wypłacona razem z pensją. Po prostu, nie było by wtedy tak jasno widać, ile w formie podatku i innych opłat każdy z nas odprowadza od kazdej zarobionej złotówki. Przyznam, że nie jestem specjalnie zdziwiony zachowaniem pracowników, zwłaszcza gdy oficjalna propaganda w mediach trąbi, że nasza kochana władza dba o obywateli i obniża podatki, aby tylko nam się lepiej żyło. Ba, spotkałem nawet takich, co uwierzyli w tą propagandę o obniżaniu podatków. Ciekawe, że to właśnie takie osoby doszukują się tu spisku pracodawcy (i związków zawodowych), który w efekcie ma doprowadzić do zabrania pracownikom pieniędzy. Jedną z takich ciekawych teorii, jest ta, że gdyby ta premia wypłacona została razem z wynagrodzeniem, to wypłata dla pracownika była by wyższa. Na razie okazało się, że tak zupełnie przypadkiem, pracownicy otrzymali bezpłatną lekcję ekonomii, choć po reakcji pracowników widać, że lekcja jednak bezpłatna nie była. Ale do rzeczy. Wielu z nas zupełnie nie zdaje sobie sprawy, jakie składki (nie tylko podatki), obciążają wynagrodzenie pracownika. Weźmy zatem na przykładzie 3000zł rozpiszmy je wszystkie elementy. Od tej kwoty pracownik „odprowadzi” - ubezpieczenie emerytalne – 9,76% - ubezpieczenie rentowe – 1,5% - ubezpieczenie chorobowe – 2,45% - ubezpieczenie zdrowotne – 9,0% - podatek (zwykle) – 12%, lub 32% w przypadku drugiego progu podatkowego. - należy również pamiętać o zajęciach komormniczych, składkach na PPK, składkach związkowych, składkach płaconych do PKZP. Czy to wszystko? W zasadzie tak, choć pamiętajmy że to nie są wszystkie opłaty związane z wypłatą tych 3000zł. Co zatem jeszcze. Otóż, pracodawca musi od tych kwot odprowadzić jeszcze: - ubezpieczenie emerytalne – 9,76% - ubezpieczenie rentowe – 6,5% - ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (tu mogą być drobne różnice) - składka na fundusz pracy – 2,45% - fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% Daje to razem 20,48%. Czyli do tych „naszych” 3000zł, pracodawca dopłacił 614,4zł. Podsumowując, z premii w wysokości 3000, pracownik musiał, oddać na wstępie około 960zł, a pracodawca dołożył jeszcze około 615 zł, czyli razem państwo zgarnęło tak plus minus, nic nie robiąc 1600 zł. Proste i sprawiedliwe? No cóż, może proste, choć nie do końca, ale ze sprawiedliwością nie ma to nic wspólnego. Choć przyznam, taką lekcje powinni w Polsce dostać wszyscy pracownicy. Może co niektórzy zaczęli by myśleć wybierając się na wybory. To wszystko dotyczy oczywiście podatków, które płacimy na wstępie, czyli wtedy, kiedy otrzymujemy wynagrodzenie. Musimy pamiętać, że dokonując jakichkolwiek zakupów, oczywiście, bo jakże inaczej, musimy zapłacić podatek. Są to różne VATy i akcyzy. Co ciekawe, o czym nie każdy pamięta, jak coś kupimy a potem wpadnie nam do łba durny pomysł, żeby to sprzedać, to też fiskus nas przypilnuje, czy aby na pewno zapłaciliśmy podatek, tym razem od wzbogacenia, choć w tym przypadku mam wątpliwości, czy się wzbogaciliśmy, ale za to jak ładnie brzmi. Skoro już „ruszyłem temat podatków, to warto zastanowić się, czemu, jeśli to my zarabiamy pieniądze, to musimy, chcemy czy też nie, „podzielić” się z państwem, lub innym chętnym do zagospodarowania naszej kasy. Czy podatki to nowy wynalazek, czy też może jest to pomysł stary jak ludzkość? Okazuje się, że podatki/daniny zaczęto ściągać wcześniej, niż wynaleziono pismo. Początkowo system ten był w miarę prosty. Na przykład w starożytnym Egipcie rolnik płacił daninę w zależności od wielkości pola, co jest w zasadzie zrozumiałe, oraz od poziomu wody w Nilu, co już takie zrozumiałe nie jest. Rzymianie w okresie republiki mieli dość prosty system. Płacono 1% rocznie od wartości posiadanego majątku. W sytuacjach nadzwyczajnych, można było ten podatek podnieść do 3%. To że władcy zawsze mieli za mało cudzej kasy, spowodowało wysyp twórczej innowacyjności rządzących w wymyślaniu różnych opłat i danin. Tak im zresztą zostało do dnia dzisiejszego. Ale wracając do Rzymu, warto wiedzieć, że powiedzenie że pieniądz nie śmierdzi, wzięło się również z podatków a w zasadzie podatku od .... publicznych toalet. Otóż, podobno, cesarz Wespazjan, który to taki podatek wprowadził, krytykowany przez swojego syna Tytusa, że zajmuje się gównianą sprawą, podsunął mu pod nos stos monet, i zapytał, czy te pieniądze śmierdzą. Nie śmierdziały chyba. Warto wiedzieć, że słowo fiskus powstało ze słowa fiscus, jak nazywano skrzyneczkę w której Oktawian August trzymał prywatną kasę. Jako, że często w wyniku, delikatnie mówiąc, dużych potrzeb cesarza, w skrzyneczce widać było dno, więc Oktawian realizował się w wymyślaniu sposobów, jak tą skrzyneczkę zapełnić. A że wyobraźnię miał dużą, więc szło mu w tej dziedzinie całkiem dobrze. Aby nie być gołosłownym, to jednym z wielu pomysłów na łupienie poddanych, był pomysł, aby opodatkować bezdzietnych, oraz zabronić takim obywatelom dziedziczenia majątków. Oczywiście, majątki te przechodziły na własność cesarza, bo jakże inaczej. Jak więc widzimy, podatek tak zwany „bykowy”, który funkcjonował w pewnymokresie PRLu (i który co jakiś czas pojawia się w głowach współcześnie rządzących), był tylko powieleniem starych pomysłów a nie oryginalną „twórczością” komunistów. Oni zresztą w swoich pomysłach często korzystali z bogatych zasobów ludzkości, twórczo je tylko modyfikując do swoich potrzeb, co trzeba przyznać, trwa do dziś. Wracając do „radosnej twórczości” różnych władców w dziedzinie łupienia poddanych, to następnym innowatorem w tej dziedzinie był cesarz Kaligula. Ten wymyślił, zresztą zupełnie słusznie, że skoro w świecie jedynie pewne są śmierć i podatki, .............opodatkował umarłych. Cesarz po prostu unieważnił wszystkie testamenty, jednocześnie czyniąc siebie jedynym spadkobiercą. Warto wiedzieć, że podatki miały też zupełnie nieprzewidziane konsekwencje.Powinniśmy pamiętać że św. Józef, wraz z brzemienną Maryją udali się w drogę do rodzinnego miasta z powodu spisu ludności, który to był zarządzony po to właśnie, aby ustalić spis podatników. Konsekwencje znamy i odczuwamy wszyscy do dziś. Idąc dalej, kolejnym cesarzem, z nowatorskim podejściem do podatków, był Neron. Otóż po wielkim pożarze Rzymu, którego sprawcą jak twierdzą złośliwi, był onsam, potrzebował kasy na realizację swojej świetlanej wizji wiecznego miasta.Jako, że kasa nawet takiej osobistości nie była niewyczerpana, trzeba było wymyślić sposób na jej zdobycie. Oczywiście, jak się zapewne już domyślacie, trzeba było złupić poddanych, więc Neron wymyślił nowe podatki.Ówczesnym zwyczajem było, że wyzwoleniec zapisywał swojemu panu w testamencie połowę majątku. Neron doszedł do wniosku, że jeśli nosi on nazwisko sugerujące powiązanie zcesarzami, to on te pieniądze przygarnie. A że były to nazwiska popularne w Rzymie, więc potencjalnych podatników było całkiem sporo. Neron również podszedł twórczo do dokonań swoich poprzedników i kreatywnie rozwinął pomysł Kaliguli, czyli pomysł dobrania się do pieniędzy nieboszczyków, czyli po prostu przejmowania spadków. Bogatym patrycjuszom tak się ten pomysł spodobał, że jeszcze za życia przepisali połowę majątków cesarzowi. W końcu lepiej zachować życie i połowę majątku, bo często bywało, że Neronnie lubił czekać, a gdy się zbyt mocno zniecierpliwił, przystępował do realizacjitestamentu, zaczynając od uśmiercenia zbyt długo ociągającego się spadkodawcy. Ale przejdźmy dalej. W okresie średniowiecza, rządzący doprowadzili pobór podatku do rozkwitu, choć finezji Rzymskich cesarzy już to nie było widać. Po prostu, nie bawiąc się w detale, opodatkowano wszystkich, czyli wprowadzono tak zwane pogłowne, czyli prosto mówiąc, podatek płacony od łebka. Oczywiście, przywleczono również z cesarskich prowincji dziesięcinę, która rozpowszechniła się równie szybko jak „czarna śmierć” przywleczona z Italii. Nie był to koniec pomysłów na robienie kasy przez rządzących. Szybko opodatkowano środki produkcji, wprowadzając podatek poradlny i powołowy. Czyli podatki od posiadania radła i woła, które służyły do orania ziemi a pamiętajmy, radło było ówczesnym szczytem techniki. To jeszcze nie koniec. Wprowadzono podatek od kominów, czyli podymny, comiało nieoczekiwane skutki, bo doprowadziło do „wynalezienia” przez kreatywnych chłopów tak zwanej kurnej chaty, czyli domu bez komina. Może komfort mieszkańców nieco ucierpiał, ale dało to jak by nie patrzeć nieco oszczędności na podatkach. Do tego dochodziły jeszcze podatki w naturze, które poddani musieli znosić aby utrzymać swoich władców. Bo książę nie chciał siedzieć w swoim zamku, tylko szlajał się jak ten głupi po swoich włościach, za co oczywiście poddani musieli zapłacić. Tak dla przykładu, Leszek Czarny, który miał w zwyczaju gościć u swych poddanych, domagał się latem jednej krowy i dwóch owiec. W zimie zaś zadowalał się tylko dwoma wieprzami, trzydziestoma jajami i drobiazgiem w postaci pół korca grochu i jęczmienia. Oczywiście to była danina za każdy jeden dzień pobytu księcia w „gościach”. Jako że nie wszyscy rozumieli potrzeby rządzących i bywali obywatele którzy nie chcieli dobrowolnie podzielić się majątkiem z władzą, wprowadzili oni tak zwane środki przymusu (całkiem zresztą jak to mamy dziś). Przykładowy edykt podatkowy w ówczesnej Europie brzmiał: „Pozwalamy wójtowi i ławnikom w razie potrzeby użyć przy poborze przymusu, to jest: wyłamywać drzwi, rozbijać skrzynie, okna i zamki, imać ludzi na targu, po ulicach i domach”. Jak widać, już wtedy unikający podatków nie mieli łatwo. Dziś jest trochę lepiej, bo z rozbijaniem drzwi, służby muszą się wstrzymać w godzinach od 22do 6 rano. Reszta została w zasadzie bez zmian. Pisałem że okres średniowiecza pozbawiony był finezji w dziedzinie podatków, ale i tu były wyjątki. Takim właśnie innowatorem tego okresu był niejaki cesarz Fryderyk Barbarossa. Ten, jak każdy szanujący się cesarz zajmował się podbijaniem świata, co jak wiadomo kosztuje. Wymyślał więc nowe sposoby na zarabianie kasy. Sprzedawał na przykład włoskim miastom prawo do budowania murów obronnych czy też wprowadził opłaty za korzystanie z cesarskiego wiatru do napędu wiatraków. Każdy kto ociągał się z płaceniem, był odwiedzany przez cesarza, który miał w zwyczaju zabierać w takie odwiedziny wielotysięczną armię. Bywało, że władcy zapędzali się w inwencji podatkowej. Taki na przykład Karol I Stuart zatracił w tej dziedzinie miarę. Przegiął wprowadzając podatek okrętowy, oraz dość skuteczny sposób egzekwowania podatków. Normą też stało się było wtrącanie opornych do lochów, lub obcinanie członków. W efekcie wdzięczni podatnicy też władcy coś obcięli, głowę mianowicie. Nie znaczy to oczywiście że namawiam kogokolwiek do podobnych działań, ale... W sumie dało to gwarancje, że więcej w tej głowie nie ulęgną się podobne pomysły. Rosja też miała pecha, że car Piotr I zapragnął zwiedzić cywilizowany świat. Bardzo mu się tam podobało i po powrocie do Rosji, też zamyślił wprowadzić u siebie nowoczesność. Na pierwszy ogień poszli bojarowie, którzy mieli głupi zwyczaj nosić długie brody co nijak się miało do nowoczesnego kraju. Więc szybko wprowadzony został podatek na brody. Potem było już z górki. Pojawiły się podatki od okien i od drzwi, oraz od łaźni. Skutek był prosty do przewidzenia. Lud nieco śmierdział, ale w domach bez okien raczej tego nie było widać, choć łatwo było wyczuć węchem unikających podatków. Powodem nakładania nowych podatków były również wojny, które ludzkość prowadziła z dużym upodobaniem. Wiadomo, wojny kosztują. Jednym z takich wynalazków wynikłym z wojny prowadzonej pomiędzy Francją i Anglią, był właśnie podatek dochodowy. Był on wynalazkiem Angielskim i wprowadzony został w 1798 na chwilę. Chwila ta jak widać, trwa do dziś. Wtedy rząd zabierał dziesiątą część dochodów powyżej 200 funtów. Przy średniej płacy 20 funtów miesięcznie, nie było to może bardzo dolegliwe, ale liczy się, że wyłom został stworzony. Pobór tego podatku miał się zakończyć po bitwie pod Waterloo. Wygląda więc na to, że bitwa ta trwa do dziś. Z kolei jak mówią, naród najbardziej miłujący wolność, czyli USA, podatki dochodowe ustanowił podczas wojny secesyjnej. Nie był dolegliwy, bo płacił go około 1% społeczeństwa. Zniesiono go też w roku 1872, ale tu rządzący szybko dostrzegli swój błąd i w roku 1894 wprowadzono go od nowa. Co ciekawe, Sąd Najwyższy uznał, że jest on niezgodny z Amerykańską konstytucją, w odpowiedzi na co rząd wprowadził 16 poprawkę do konstytucji ipodatek ten stał się jak najbardziej legalny. Jako, że jak mawiają amerykanie, wszystko co największe pochodzi z Ameryki, tak i w dziedzinie podatków też dzierżą oni rekord. W okresie II Wojny Światowej stawka podatku dochodowego sięgnęła 94% i tego rekordu nikomu nie udało się pobić do dziś. Może tak na szybko, co działo się w Polsce po odzyskaniu niepodległości w tej arcyciekawej podatkowej materii. Otóż, największym problemem rządzących było ujednolicenie podatków. Pamiętajmy, że odziedziczaliśmy ziemie po trzech zaborcach z których każdy miał inne dokonania w dziedzinie opodatkowania ludności. I tak, po odzyskaniu niepodległości, odziedziczyliśmy między innymi takie podatki: Podatek dochodowy, podatek od nieruchomości i majątku, akcyza naalkohol, energię elektryczną i mięso. Co ciekawe, podatek dochodowy wahał się od 1 % do nawet 50%, ale kwota wolna od podatku, wynosiła 1500 zł, co w konsekwencji powodowało, że pracownik wykwalifikowany zarabiający ówcześnie około 120 zł, podatku tegonie płacił. Jako ciekawostkę warto podać, że istniał wtedy również bardzo fajny podatek,odziedziczony po zaborze austriackim, podatek od awansu, wynoszący 50% różnicy w dochodach. Ciekawym okresem z punktu widzenia podatków, był okres niemieckiej okupacji Polski w latach 1939 ­ 1945. Zwłaszcza ciekawym w kontekście czasów dzisiejszych, ale o tym za chwilę. Otóż, okupant nałożył na polaków drakońsko wysokie podatki, zresztą tak, jakmieli to w zwyczaju okupanci na podbijanych terenach. Przyjrzyjmy się zatem, czym to Niemcy gnębili polskich podatników. Obok zamieszczam tak zwaną kartę obrachunkową, czyli jak mówimy dziś, pasek płacowy. Co zatem ciekawego wyczytamy z tego dokumentu. Otóż pani pracując w roku 1942, otrzymała wynagrodzenie łącznie 326 zł, oraz 32,60 zł premii. Czyli zarobek wynosił 358,60 zł. Łącznie wszystkich danin pani odprowadziła 48,90 zł, czyli z jej wynagrodzenia zabrano 13,6% na wszystkie składki i podatek. Pamiętajmy, cały czas, że to jest pracownik okupowanego kraju. Co ma powiedzieć pracownik dziś, gdy musi oddać w różnych opłatach ponad 40% swojego wynagrodzenia? Co ciekawe, cały czas dzisiejsi „okupanci” twierdzą, że przecież obniżają podatki. Ale na szczęście okres niemieckiej okupacji się zakończył i można było w końcu ulżyć ludowi pracującemu miast i wsi, jak wtedy ładnie mawiano. Jedyna słuszna partia, robotniczo chłopska właśnie, (nie mylić z okresem dzisiejszym), poczynała sobie bardzo sprytnie i za czasów funkcjonowania PRL, pracownik nawet nie wiedział że płaci podatki od dochodu. Podatek od dochodu w wysokości 20% odprowadzał za pracownika zakład pracy. Do perfekcji też komuniści opanowali wykorzystanie administracji podatkowej.Używana była głównie do walki ideologicznej z wszelkimi nieprawomyślnymi elementami, a do takich jak wiemy, należeli przedsiębiorcy i cały prywatny rynek. W tym przypadku wymiar podatku urząd skarbowy mógł określać indywidualnie na postawie tak zwanych znamion zewnętrznych, czyli widzimisię urzędnika. Funkcjonowało coś, co nazywało się domiarem i tu, cały wrogi element w postaci kapitalistów, był tym domiarem skutecznie eliminowany. System podatkowy tamtego okresu nie przetrwał podobnie jak i system polityczny (choć tego akurat pewny nie jestem). Jednak radosna twórczość fiskusa przetrwała a nawet rozwinęła się do nie znanych komunistom rozmiarów. Już w 1993 odkryto w Polsce VAT, a wraz z wynalezieniem VAT, wynalezionorównież jego wyłudzanie. Nieco wcześniej, bo w 1991 uświadomiono obywateli, że jednak podatki od dochodu trzeba płacić i wprowadzono tak zwany PIT, czyli podatek od dochodu właśnie. Wprowadzono trzy progi podatkowe i tak było to: 20, 30 i 40 procent. Wprowadzono również kwotę wolną od podatku w wysokości 4.320.000 zł, co przy ówczesnych średnich dochodach na poziomie 1.350.000 zł, było ulgą takmniej więcej 3­4 razy większą niż obowiązuje dziś. Ponadto funkcjonowało wtedy bardzo dużo różnego rodzaju ulg podatkowych, co w konsekwencji powodowało, że podatek ten był, delikatnie mówiąc, mniej dolegliwy niż dziś. Równocześnie i podatkiem PIT, pojawiły się zeznania podatkowe. A musimy pamiętać, że ówcześnie nie było dostępu do komputerów i programów komputerowych, które sporządzają dziś rozliczenie za nas. Jako, że pierwsze druki formularzy PIT liczyły 10 stron, więc „głowy rodzin” potrafiły spędzić wiele godzin zanim druk ten wypełniły (nie zawsze poprawniezresztą, bo nikt nie wiedział jak zaokrąglać te cholerne końcówki). Bardziej leniwi "szczęśliwcy", zanosili formularze do znajomych księgowych, które chętnie rozliczały PIT znajomym, za drobną, nieopodatkowaną kwotę, oczywiście. Na dziś, kwota wolna od podatku dla praktycznie wszystkich pracujących na umowę o pracę, wynosi 30000zł, co nie jest kwotą szczególnie dużą, ale pamiętajmy, że do niedawna była dziesięciokrotnie mniejsza. I w zasadzie na tym zakończę. Nie mnie w sumie jako ignorantowi w tej dziedzinie dokonywać ocen, ale przyznać trzeba, nauka wynikająca z takiego drobiazgu, jak wypłata premii, jest całkiem ciekawa i pouczająca. 

Sorry za długi tekst Dariusz Zygmański
06.12.2022 Wtorek

MIKOŁAJKI ale również 1 rocznica istnienia związku zawodowego 

PODZIEKOWANIE

Dziś mija nam dokładnie rok od powstania zwiazku zawodowego. Dziękujemy wszystkim naszym związkowcom za to że jesteście z nami, za wasze wsparcie. A resztę pracowników nadal zapraszamy i liczymy na nich oraz na to że w końcu do nas dołączą. Dużo pracy przed nami. Razem silniejsi ! Ze związkowym pozdrowieniem 

W imieniu Zarządu Zwiazku Zawodowego 
Jarosław Gadawski 
Przewodniczący
30.11.2022 Środa 

INFORMACJA 

Podjęliśmy decyzję, iż po nowym roku będziemy tworzyć Społeczną Inspekcję Pracy w następujących spółkach: 

- Centrum Inżynieryjne 
- Centrum It 
- Europejskie Centrum Usług Wspólnych 
- Biuro Zakupów 

- Sila Polska Sp. z o.o 

Jesteśmy na etapie ustalania struktury SIP w tych zakładach. W związku z powyższym czekam na kontakt ze mną wszystkich chętnych, którzy chcieliby pełnić tę zaszczytną funkcję społeczną.

W zakładce powyżej, w menu głównym macie ustawę.


26-27 listopada 2022 

1 Zjazd Zarządu Związku Zawodowego
23.11.2022 Środa

Drodzy Pracownicy - trzeba zadać sobie pytanie?

Czy My naprawdę jesteśmy gorsi od naszych kolegów z ZF w NIemczech?

Skoro koledzy z Niemiec podpisali porozumienie na 2 lata, gdzie zaplanowano podwyżki zarobków o 5,2 proc. od czerwca 2023 i o 3,3 proc. od maja 2024, i znów będzie wypłacana NAGRODA, już nie 1100 euro, ale ( 2500 euro w roku 2023 i 2500 euro w roku 2024), oraz podpisano porozumienie o gwarancjach zatrudnienia na 5 lat.

Czy my nie powinniśmy zawalczyć w roku 2023 o to samo?

Pokazaliśmy w tym roku, że razem potrafimy !!!
11.11.2022 Piątek

Święto Niepodległości
10.11.2022 Czwartek

AKTUALNE UZWIĄZKOWIENIE ZF POLSKA 

MOZ Pracowników ZF Polska 1142 członków 
MOZ OPZZ Konfederacja Pracy 511 członków 
MOZ NSZZ Solidarność Wrocław 550 członków 
ZZ Pracowników WABCO Wrocław 350 członków 
ZZ NSZZ Solidarność Częstochowa około 750 członków 
ZZ NSZZ Solidarność Czechowice około 300 członków 

Łącznie 3603 członków
04.11.2022 Piątek

INFORMACJA

Przypominam, nadal nie mamy zawarte porozumienia i jesteśmy w sporze zbiorowym.
Jako Związek Zawodowy nie możemy zgodzić się na nierówne traktowanie pracowników ZF Polska

ZF Automotive Częstochowa

- Centrum IT
- Centrum Inżynieryjne
- Centrum Zakupów
- Europejskie Centrum Usług Wspólnych

Propozycje Pracodawcy 

Centrum IT 

- od 1 stycznia 2022 - 10 % podwyżki

Centrum Inżynieryjne

- od 1 września 2022 - 3 % podwyżki
- od 1 stycznia 2023 - 10 % podwyżki

Cantrum Zakupów

- w listopadzie wypłata nagrody w wysokości 2350 pln brutto
- od 1 stycznia - 10 % podwyżki

Europejskie Centrum Usług Wspólnych

- w listopadzie wypłata nagrody w wysokości 2350 pln brutto
- od 1 stycznia - 10 % podwyżki

Spór zbiorowy dotyczy:

- 10 % podwyżki od 1 stycznia 2022 dla wszystkich
- wypłaty nagrody w wysokości 5000 pln
31.10.2022 Poniedziałek

Szanowni Pracownicy! 

 z przykrością informujemy, że w jednym z zakładów ZF Niemczech (Dywizja E) w październiku doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy.  Ze wstępnych informacji wynika, że operator wózka widłowego gwałtownie zahamował i z tego powodu przewożone na wózku piętrowane opakowania typu gitter box spadły, uderzając pieszego pracownika w głowę. Na skutek odniesionych obrażeń poszkodowany zmarł w szpitalu. O szczegółach analizy i dochodzenia powypadkowego poinformujemy Was, jak tylko uzyskamy niebędne informacje. Z uwagi na zaistniałą sytuację, postanowiliśmy wzmocnić bezpieczeństwo w obszarze logistyki naszych zakładów we Wrocławiu i Krajkowie. Podjęliśmy więc decyzję o wprowadzeniu kilku dodatkowych ulepszeń z zakresu BHP: 
 1. We wszystkich lokalizacjach punkt odbioru paczek nieprodukcyjnych zostanie przeniesiony, aby zmniejszyć ruch pieszych w obszarze logistyki, 
 2. W LP1 i w Krajkowie wszyscy pracownicy logistyki, także logistyki biurowej, oraz pozostałe osoby, upoważnione do pracy w obszarze logistyki, będą musiały obowiązkowo nosić kamizelki lub szelki odblaskowe. Dzięki temu operator wózka będzie w stanie lepiej ich widzieć (zasada ta już obowiązuje w LP2). 
 3. Ruch osobowy w Krajkowie w obszarze ramp logistycznych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum 
 4. W wyznaczonych obszarach pojawi się oznakowanie poziome/pionowe, informujące o nakazie stosowania kamizelek odblaskowych/szelek. 
 5. Oznakowania poziome przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg dla pieszych z drogami dla środków transportu wewnętrznego zostaną odświeżone. Dodatkowo pojawią się w tych miejscach znaki STOP – będą one powstrzymać nagłe wtargnięcie pieszego na drogę transportową. Prosimy o przekazanie tej informacji pracownikom bez dostępu do poczty elektronicznej!

Pozdrawiam/Kind regards 
Beata Barańska
Kierownik ds. BHP i OŚ / Country SHE Leader 
26.10.2022 Środa

Porozumienie Częstochowa Poduszki i Pasy


26.10.2022 Środa

Zakłady ZF Polska podpisały porozumienia płacowe z pracownikami niemal wszystkich oddziałów w kraju. Wyjątkiem jest Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ZF Polska, w związku z postępującą inflacją, zwrócił się do dyrektorów zakładów firmy ZF Polska w całym kraju z prośbą o premie COVID-owe, gwarancje zatrudnienia oraz waloryzację wynagrodzeń.

Porozumienia zostały podpisane we wszystkich zakładach(Wrocław, Gliwice, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. Niestety, dyrekcja zakładu zlokalizowanego w Częstochowie uznała, że pracownikom nie należą się ani podwyżki wynagrodzenia, ani premie (wyjątkiem jest zakładów Elektroniki na ul. Ekonomicznej, gdzie porozumienie zostało podpisane). Ponieważ rozmowy z udziałem mediatora nie przyniosły pozytywnych efektów, podpisano protokół rozbieżności. Związek zawodowy przystąpił do referendum strajkowego. 

Artur Czarnota, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska, przypomina, że związek został powołany w celu skupienia i skutecznej reprezentacji, pracowników wszystkich zakładów ZF Polska, Ponadto zamiarem związku zawodowego jest ustandaryzowanie warunków pracy wszystkich pracowników we wszystkich lokalizacjach ZF w Polsce, Wzajemna komunikacja między członkami związku pozwoliła na poznanie warunków pracy we wszystkich zakładach.

 – Po analizie okazało się, że ta różnica jest znacząca, w szczególności w zakładzie Poduszek i Pasów w Częstochowie – mówi Artur Czarnota. W marcu dotarła do nas również informacja, że firma wypłaciła wszystkim niemieckim pracownikom tzw. premię COVID-ową w wysokości 1100 euro za pracę w czasie pandemii i szczególne zaangażowanie. W międzyczasie dowiedzieliśmy się też, że w niemieckich zakładach zostało podpisane specjalne porozumienie, polegające na tym, że do 2026 roku nie wolno z ZF w Niemczech, zwolnić żadnego pracownika z winy leżącej po stronie Pracodawcy. Wystąpiliśmy zatem do pracodawców o podjęcie rozmów , aby również pracownikom polskich zakładów wypłacono premią COVID-ową i podpisano gwarancję zatrudnienia. Ministerstwo wydelegowało do prowadzenia mediacji bardzo rzetelną Panią mediator i koniec końców, udało nam się wynegocjować w pozostałych zakładach pracy premię COVID w wysokości odpowiadającej 1100 euro czyli 5000 zł lub 10% podwyżkę wynagrodzenia od 1 września. 

Co do gwarancji zatrudnienia, Pracodawcy zgodzili, aby podjąć działania w tym zakresie dla wszystkich zakładów w Polsce .Oczywiście, za wyjątkiem zakładów Poduszek i Pasów w Częstochowie. – Niestety nie porozumieliśmy się z Dyrekcją Poduszek i Pasów w kwestii premii COVID-owej i gwarancji zatrudnienia. Przy tym pierwszym punkcie pracodawca twierdził, że taką premię wypłacił nam przy premii rocznej, co jednak nie jest prawdą, bo owa premia jest w naszym regulaminie wynagradzania i jest cykliczna i jest to premia za wyniki finansowe, zatem kompletnie nie pokrywa się z COVID-em. Względem drugiego, dyrekcja stwierdziła, że nie będzie w najbliższym czasie nikogo zwalniać i że nie ma konieczności podpisywania takiego porozumienia.

Chcieliśmy je podpisać, po to, by w razie np. zwolnienia grupowego odprawy dla pracowników były wyższe, niż zakłada kodeks pracy. Tym bardziej, że takie porozumienie, istnieje już od 3 lat we Wrocławskich zakładach ZF. Mimo udziału mediatora, nie doszliśmy do porozumienia z Pracodawcą w żadnej z tych spraw. Skutkiem było sporządzenie protokołu rozbieżności i przejście do etapu referendum strajkowego. 

Referendum trwało od 3 października do 14 października, W referendum wzięło udział kolejno 1209 (na 1763 ogółem) pracowników poduszek i 1102 pracowników pasów (na 1658 ogółem). Ponieważ w referendum wzięło udział 2311 pracowników co stanowi 68% wszystkich zatrudnionych i za strajkiem wypowiedziało się 2285 pracowników, referendum stało się ważne i upoważniło związek zawodowy do organizacji akcji strajkowej. 

W między czasie związek zawodowy, biorąc pod uwagę szalejącą inflacje wystąpił do wszystkich Pracodawców o waloryzację wynagrodzenia. Udało się podpisać porozumienia we wszystkich zakładach produkcyjnych w Polsce, również z Częstochowie w zakładzie elektroniki. Podwyżki będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2023, ale to znowu negatywnym wyjątkiem są częstochowskie zakłady poduszek i pasów. W efekcie, wraz z NSZZ Solidarność weszliśmy w tzw. spór zbiorowy od dnia 28 sierpnia. Ze względu na przeciąganie rozmów oraz brak akceptacji postulatów związkowych, zażądaliśmy sporządzenia protokołu rozbieżności i od września jesteśmy na etapie mediacji. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozmowy, oraz fakt, że dotychczasowa Pani mediator Pani Mariola Pawłowska-Rak doprowadziła do porozumień w pozostałych zakładach, związki zawodowe biorąc pod uwagę jej obiektywizm, ale również skuteczność, oczywiście zaproponowały Pracodawcy ją na mediatora. Dyrekcja, nie dość, że się nie zgodziła na te propozycję to jeszcze wystąpiła do ministerstwa z prośbą o nie wyznaczanie mediatora którego zaproponowały organizację związkowe pod pozorem, że Pani mediator była stronnicza. 

Podsumowując Ministerstwo wyznaczyło na mediatora Pana Dariusz Salamona, a termin mediacji Pan mediator wyznaczył na 26 października 2022 na godzinę 10:00. 

Dlatego też, pomimo możliwości ogłoszenia już akcji strajkowej, w geście dobrej woli i w nadziei, na porozumienie, związek zawodowy wstrzymał się z jej przeprowadzeniem, do chwili zakończenia mediacji dotyczącej waloryzacji podwyżek. 

– Problem z dyrekcją ZF poduszek i pasów w tym mieście jest już od dawna. Mówi się nam, że nie ma pieniędzy ani potrzeby, by zwiększyć wynagrodzenia. Jak widać, potrzeby są, a to, czego nie było, stanowi przepływ informacji, który teraz jest znacznie większy i który jednoznacznie wskazuje, że Częstochowskie zakłady są na szarym końcu pod kątem wynagradzania – stwierdza Artur Czarnota. Jako przykład, można podać, fakt, że pozostałe zakłady mają minimalne wynagrodzenia na produkcji na poziomie 4000 brutto, a takie stawki mają pracownicy Poduszek I Pasów po 20 latach pracy. 

Poprosiliśmy firmę ZF Automotive o ustosunkowanie się do tej sprawy. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi, której udzieliła rzecznik firmy, Marta Surowiec. 

Rozumiemy oczekiwania pracowników, związane z obecną sytuacją, podwyżkami cen i kosztów życia. Jednak, jako odpowiedzialny pracodawca, musimy mieć na względzie sytuację ekonomiczną zakładów i troskę o miejsca pracy. Dlatego zaproponowaliśmy pracownikom obu Zakładów możliwie korzystną ofertę, która jednocześnie odzwierciedla obecną sytuację rynkową i która zapewni nam konkurencyjność w przyszłości. Uważamy, że przedstawiona pracownikom propozycja jest uczciwa, i liczymy na kontynuację rozmów z przedstawicielami związków na jej podstawie, w celu jak najszybszego osiągnięcia porozumienia. Warto podkreślić, że jednostki ZF w Polsce są odrębnymi pracodawcami. W związku z tym indywidualnie dokonują oceny i podejmują decyzje dotyczące ewentualnych zmian w zakresie funduszu płac i wynagrodzeń. Wspomniane decyzje wynikają z analizy sytuacji rynkowej i ekonomicznej danej jednostki oraz konkretnej lokalizacji. W związku z tym w zapisach lokalnych porozumień mogą pojawiać się różnice. Informacja nt. statusu negocjacji ze Związkami Zawodowymi w Zakładach Pasów Bezpieczeństwa i Poduszek Powietrznych ZF w Częstochowie w dwóch obszarach: 

1. Z MOZ Pracowników ZF Polska oraz OPZZ Konfederacją Pracy o wypłatę Premii COVID i gwarancje zatrudnienia. Z uwagi na to, że w toku mediacji strony nie osiągnęły porozumienia, sporządzono protokół rozbieżności, który kończy spór zbiorowy na etapie mediacji. Tutaj zakończyła się rola mediatora i nastąpiły kolejne etapy sporu określone w Ustawie, przy czym stanowisko Pracodawcy w w/w kwestiach jest następujące: Tzw. „Premia Covid”: Nagroda wypłacona w niemieckich zakładach ZF była w rzeczywistości standardową premią roczną, a nie dodatkową premią za COVID-19. Żądanie wypłaty premii rocznej zostało zrealizowane poprzez przyznanie i wypłatę w kwietniu 2022 r. wszystkim Pracownikom Zakładów Pasów i Poduszek premii rocznej za 2021 r. Gwarancja zatrudnienia: Pracodawca nie planuje dokonywania zwolnień w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dlatego też uznaje zawieranie porozumienia w zakresie dodatkowych gwarancji w zakresie zatrudnienia za nieuzasadnione. 

2. Z MOZ Pracowników ZF Polska, OPZZ Konfederacją Pracy oraz NSZZ Solidarność o podwyżki. W tym sporze, pomimo przedstawienia możliwie korzystnej oferty podwyżek i premii przez pracodawcę, zakończyła się faza negocjacji i w kolejnym kroku zwróciliśmy się do stosownego Ministerstwa o wyznaczenie mediatora. Mediator już został wyznaczony, a pierwsze spotkanie mediacyjne zostało zaplanowane pod koniec października 2022. 

Podsumowując jeśli mediacje nie przyniosą porozumienia, działające w Zakładach ZF Częstochowa Poduszki i Pasy związki zawodowe ogłoszą z 5 dniowym wyprzedzeniem akcję strajkową, a dokładniej Strajk Generalny. 

Dla przypomnienia Związek Zawodowy działa od dnia 6 grudnia 2021 i do dziś, zapisało się do Związku Zawodowego ponad 1100 osób, z czego ponad 650 jest pracownikami Poduszek i Pasów Bezpieczeństwa. Ogółem w ZF Polska na 10000 tysięcy pracowników, do związków zawodowych należy ponad 3500 pracowników, z czego w Zakładach Poduszek i Pasów Bezpieczeństwa 1850 pracowników. 

link do oryginalnego artykułu: https://gazetacz.com.pl/zf-automotive-polska-podpisal-porozumienia-placowe-z-pracownikami-niemal-wszystkich-oddzialow-w-kraju-wyjatkiem-jest-czestochowa/?fbclid=IwAR1BQnksRIT-ZTOcjZcWby8hqmveSefItOJpOBpheL0pJNkdHOX9gvgMtS4

Ważne Referendum Strajkowe w Częstochowie - Poduszki i Pasy !!!

17.10.2022 Poniedziałek

INFORMACJA 
Wyniki Referendum Strajkowego Częstochowa Poduszki i Pasy 

Uprawnionych - 3421 

Udział wzięło - 2311 co stanowi 67,6 % 
Referendum zatem jest ważne !!! 
Za podjęciem akcji strajkowej w temacie 1 - 2285 osób 
Za podjęciem akcji strajkowej w temacie 2 - 2275 osób 

Co stanowi 98 % głosujących
12.10.2022 Środa

Spotkania negocjacyjne w ramach sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek.

Częstochowa Poduszki i Pasy 

13.10.2022 godzina 10:00

Europejskie Centrum Usług Wspólnych 

13.10.2022 godzina 13:00
12.10.2022 Środa

Odpowiedź związku zawodowego na pismo Pracodawcy dotyczącego korespondencji mailowej do Pracowników.

Na prawdę można odnieść wrażenie, że dla Dyrekcji Związek Zawodowy nie jest partnerem społecznym, ale wrogiem na całej linii.
12.10.2022 Środa

Częstochowa Poduszki i Pasy

Poniżej informacja na temat mediatora.

Mediator Dariusz Salomon - http://ozzzprc.pl/2022/03/27/7253/

PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA.

ROZMOWA Z DARIUSZEM SALAMONEM 
27 marca 2022artykuły, wszystkie Magazyn Zmiany, marzec/08 

 – Wywodzę się z produkcji, ostre, dobitne słowa nie są mi obce i mimo że ukończyłem akademię dyplomacji, to bliżej jest mi do prostego przekazu, może czasami nawet wulgarnego, ale bezpośredniego, bez owijania w bawełnę – mówi Dariusz Salamon, szef Sekcji Koksowniczo-Chemicznej, wybrany na nową kadencję w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A. Zaczynamy od gratulacji – właśnie zostałeś po raz kolejny wybrany na przewodniczącego organizacji w swoim zakładzie. Dziękuję bardzo! Przede mną trzecia kadencja. Czyli osiem lat w roli szefa, ale w organizacji jesteś o wiele dłużej, bo ponad dwadzieścia. Jak zmieniało się w tym czasie podejście do związków zawodowych? Okoliczności zupełnie się zmieniły. Kiedyś związkowiec musiał umieć głośno krzyczeć, był uważany za człowieka, który się niczego nie boi i głośno dopomina się o swoje, właściwie nie bacząc na nic innego, bez względu na wszystko. A dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim liczy się wiedza. Bez znajomości zagadnień prawnych, przepisów niewiele możemy wskórać, niewiele pomóc kolegom i koleżankom – a po to przecież jesteśmy. To dlatego wciąż się uczysz i podnosisz swoje kwalifikacje? Tak. Głównie po to, by mieć poczucie że to, co robię, robię dobrze. Od czasu, gdy zostałem przewodniczącym, staram się uzupełniać swoją wiedzę w obszarach, które będę mógł wykorzystać w pracy, dlatego zdecydowałem się na studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi przybliżyło mnie do zagadnień kierowania zespołem oraz spraw z którymi na co dzień borykają się pracownicy. Od kilku lat specjalizuję się w mediacjach, obecnie stało się to moim hobby. Mam już swój pierwszy sukces w mediacji w sporze zbiorowym zakończonej porozumieniem. Na co dzień nie zapominam, że pracuję w dużej firmie przemysłowej, że jestem inżynierem i muszę myśleć jak inżynier. Często wracam do 14 tez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego statysty, który wprowadził nową filozofię jakości do organizacji. Mimo że minęło już trochę lat – Deming zmarł w latach 90. – jego obserwacje i rady są nadal trafne i niezwykle aktualne, szkoda że tak rzadko z nich korzystamy, bo to nic nie kosztuje, a może przynieść wiele korzyści. Wybory to zawsze czas podsumowań i refleksji. Z czego jesteś najbardziej dumny? Z tego, że nasz związek pozostaje wierny swoim ideałom, mimo wielu próbom upolitycznienia, przyciągnięcia na którąś ze stron. Tylko apolityczność daje swobodę działań – nie musimy bowiem trzymać się wytyczonych odgórnie ram. Nasza organizacja, chociaż należy do struktur krajowych, nie jest scentralizowana, stąd suwerenne i autonomiczne decyzje, które podejmujemy. Ostatnio, wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi, zapewniliśmy pracownikom bezpieczną i spokojną pracę, podpisaliśmy Pakt Gwarancji Pracowniczych, mamy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy – to związkowca cieszy najbardziej. Czuję się liderem, jestem odpowiedzialny za związek i za zespół, z którym pracuję. Współpracuję ze wszystkimi chętnymi i takimi, którzy zasługują na zaufanie. Wywodzę się z produkcji, ostre, dobitne słowa nie są mi obce i mimo że ukończyłem akademię dyplomacji, to bliżej jest mi do prostego przekazu, może czasami nawet wulgarnego, ale bezpośredniego, bez owijania w bawełnę. Od małego miałem wpajane, że wypowiadane słowa są bardzo ważne, że „nie robi się z gęby trąbki”. Dziś, niestety, doczekałem takich czasów, że dla niektórych wypowiadane przez nich słowa mają bardzo małe znaczenie. Co masz na myśli? Przez lata tolerowano ekspansję ludzi związanych z największą organizacją związkową działającą w naszej firmie, organizacją ściśle związaną z obecnie rządzącą partią polityczną. Byliśmy świadkami niezasłużonych awansów. Należy z tym skończyć – chciałbym, by awans w JSW KOKS był zasługą własnej pracy, kompetencji, zdolności, predyspozycji, a nie znajomości, przynależności i giętkiego karku. Stanowisko w zamian za zmianę barw prowadzi do degradacji firmy i wypacza podstawy dobrego zarządzania. Pocieszające jest to, że coraz więcej pracowników ma świadomość, że dłużej tak być nie może, że to się musi zmienić. To jedno z wyzwań na najbliższą kadencję. A inne? Wywodzę się z tradycyjnej robotniczej rodziny, od dziecka bliski jest mi temat pracy zmianowej, bo oboje rodzice pracowali na zmiany. Mam świadomość, że ludzie pracujący w tych systemach są nie tylko dyskryminowani na wielu płaszczyznach, ale też okradani z wielu miłych chwil życia rodzinnego. Dlatego będzie to kwestia, której będę poświęcał wiele czasu w nadchodzącej kadencji. Mam też kilka pomysłów związanych z pozapłacowym motywowaniem pracowników, które mogłyby ułatwić życie zmianowcom. Czego w takim razie życzyć na najbliższe cztery lata? Jak najmniej fałszywych ludzi na mojej drodze, a jak najwięcej zaufanych współpracowników. U nas, podobnie jak w innych firmach, jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej, musimy nauczyć się komunikacji z młodymi ludźmi, którzy mają zupełnie inne potrzeby niż my kiedyś. Widzę, że młodzi pracownicy są bardziej świadomi, świetnie wykształceni. Niejednokrotnie mają wyższe kompetencje i kwalifikacje od swoich przełożonych, pracowali w wielu firmach, czasami w wielu krajach i mają świadomość, że na Koksowni nie kończy się świat. Załoga się zmienia, ma inne priorytety, i za tymi zmianami trzeba podążać.
12.10.2022 Środa

INFORMACJA

I oczywiście kolejny atak na związek zawodowy za wysyłanie maili do pracowników z informacjami dotyczącymi ZF Polska oraz związków zawodowych !!!!
11.10.2022 Wtorek

INFORMACJA - Częstochowa Poduszki i Pasy 

 Dyrekcji nie podoba się nawet Pani Mediator !!! Osoba, która mieszka i zna Częstochowe, która doprowadziła do porozumień we wszystkich zakładach ZF w Polsce, oprócz właśnie poduszek i pasów.


11.10.2022 Wtorek

Referendum Strajkowe

Częstochowa 08 .10 .2022 r
Wczoraj zamknęliśmy I etap referendum strajkowego odnośnie Gwarancji Zatrudnienia i Premii COVID. W głosowaniu wzięło ponad 1200 pracowników. Wszystkim dziękujemy za udział w głosowaniu. Od poniedziałku w głosowaniu będą mogli wziąć udział Pracownicy Pasów Bezpieczeństwa na ulicy Legionów 63. Zapraszamy wszystkich aby wzięli udział w Naszym referendum. 
Pozdrawiam Artur 

Częstochowa 11.10.2022r. 
Wczoraj na ul. Legionów 63 rozpoczęło się referendum strajkowe odnośnie Gwarancji Zatrudnienia oraz premii COVID. Na chwilę obecną głosowały już 3 zmiany z wynikiem 781 osób. Myślę że ten wynik daje dużo do myślenia. W czwartek 13.10.2022r. mamy spotkanie z Dyrekcją Zakładów Poduszek i Pasów Bezpieczeństwa i będziemy mogli w przybliżeniu podać wyniki referendum. Wszystkim dziękuję za oddany głos. 
Pozdrawiam Artur 
04.10.2022 Wtorek

REFERENDUM STRAJKOWE - Poduszki i Pasy 

Referendum rozpoczęło się dziś od godz. 10:15 na ul. Rolniczej, będzie przeprowadzane na wszystkich 3 zmianach, we wszystkich lokalizacjach w Częstochowie do skutku. w razie pytań prosze dzwońcie na numery: 
Artur Czarnota - 604599149 
Dariusz Zygmański - 668691560 

pozdrawiam Jarosław Gadawski
05.10.2022 Środa

Mamy juz ponad 1000 członków !!!
30.09.2022 Piątek

POROZUMIENIE PODWYŻKOWE CZĘSTOCHOWA ZAKŁAD ELEKTRONIKI

Szanowni Państwo,

Chciałbym poinformować, że w dniu dzisiejszym, po kolejnej rundzie rozmów osiągnęliśmy Porozumienie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w kwestii zmian wynagrodzeń w naszym zakładzie w roku 2023. 

Podpisane Porozumienie pozwoli na utrzymanie konkurencyjności naszego zakładu oraz zapewni stabilny wzrost wynagrodzeń Pracowników Zakładu Elektroniki jak również stabilność działalności biznesowej. Proszę o przekazanie tej dobrej informacji również osobom bez dostępu do poczty elektronicznej. 

Najważniejsze zapisy zawartego Porozumienia – poniżej. 

REWIZJA WYNAGRODZEŃ W ROKU 2023. 

Podwyżki wynagrodzeń w roku 2023 wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2023. Na podwyżki wynagrodzeń w roku 2023 Pracodawca przeznacza średnio 10% budżetu wynagrodzeń zasadniczych. „Średnio” oznacza, że Pracownik może otrzymać niższą lub wyższą podwyżkę w zależności od indywidualnej decyzji dotyczącej tego pracownika oraz zgodnie z poniższą tabelą: 

Do podwyżki uprawnieni są Pracownicy spełniający poniższe wymogi: 

- W dniu 01.01.2023 nie są na wypowiedzeniu i nie mają ustalonej daty rozwiązania umowy o pracę; 
- Zostali zatrudnieni przed dniem 01.11.2022; 
- Nie mieli powyżej 50% absencji w roku 2022 z wyłączeniem absencji związanych z rodzicielstwem; 
- Decyzje o przyznaniu podwyżki indywidualnym pracownikom podejmuje bezpośredni przełożony. 

NAGRODY / ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE. 

Nagroda zostanie wypłacona w następujący sposób: 

- Transza I w wysokości 500 PLN brutto będzie wypłacona do końca października 2022; 
- Transza II w wysokości 500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za październik – do 10 listopada 2022; 
- Transza III w wysokości 500 PN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad – do 10 grudnia 2022; 
- Transza IV w wysokości 500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za grudzień – do 10 stycznia 2023; 
- Transza V w wysokości 1.500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty do – 10 marca 2023: 
- Transza VI w wysokości 1.500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za czerwiec – do 10 lipca 2023.

Jednocześnie Strony uzgodniły, iż realizacja niniejszego stanowi gwarancję zachowania pokoju społecznego w Zakładzie Elektroniki w sprawach objętych jego przedmiotem. Oznacza to w szczególności, że w przypadku prawidłowej realizacji przez Pracodawcę zobowiązań wynikających Porozumienia, Strona Społeczna zobowiązuje się do pełnego respektowania zasady pokoju społecznego w szczególności poprzez powstrzymywanie się ze wszczynaniem sporu zbiorowego w sprawach objętych przedmiotowym porozumieniem i na zasadach określonych w Porozumieniu.

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt ze mną lub bezpośrednimi przełożonymi.. 

Z poważaniem/With best regards, 
Artur Kluba 
Manager Human Resources ZF Group Electronics and ADAS Advanced Driver Assistance Systems and Safety Electronics 
ul. Legionów 63, 
42-200 Częstochowa/ Poland Adres korespondencyjny/correspondence address 
ZF Automotive Systems Poland Sp z o. o. Zakład Elektroniki, 
 42-271 Częstochowa, Ekonomiczna 19   


28.09.2022 Środa

Odpowiedź Pracodawcy na moje zapytanie w sprawie referendum - Częstochowa Poduszki i Pasy.

Pytanie:
Dzień Dobry Szanowne Panie Dyrektor W związku z rozpoczęciem procedury referendum od dnia 28 września, czy wyrażają Panie zgodę na nasze przebywanie na terenie zakładu pracy na stołówkach pracowniczych na czas referendum? Zgoda dotyczy Jarosława Gadawskiego oraz Dariusza Zygmańskiego. Pozdrawiam/Kind regards Jarosław Gadawski

Odpowiedź:
Dzień dobry, Odnosząc się do Państwa pytania wnosimy o wskazanie szczegółów co do tego, w ramach którego sporu zbiorowego będziecie Państwo przeprowadzać referendum? Ponadto wnosimy o ustalenie (kierując się kwestiami organizacyjnymi) szczegółów przebiegu referendum. Jak bowiem wskazuje się w praktyce popieranej stanowiskami doktryny: „Pracodawca i związki zawodowe mogą zawrzeć porozumienie (np. w układzie zbiorowym albo innym porozumieniu opartym na ustawie), które określa zasady prowadzenia referendum. 
Przykładowo można tu wskazać postanowienia dotyczące:
–liczby dni lub/i godzin trwania referendum;
–sposobu przekazania danych o głosujących, z zabezpieczeniem ich danych osobowych;
–miejsca głosowania i metod prac komisji;
–zasad zwalniania głosujących w referendum od świadczenia pracy;
–mechanizmów weryfikacji wyników referendum;
–okresu, w jakim wynik referendum będzie wiążący;
–zabezpieczenia głosów, jeżeli referendum jest kilkudniowe;
–mechanizmów zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania zakładu w czasie referendum;
–zasad powiadomienia pracodawcy o jego wynikach. 

Związki zawodowe organizujące referendum mogą też przygotować regulamin udziału w referendum, który określi zasady jego prowadzenia (np. powoływania komisji skrutacyjnej).”K. W. Baran, D. Książek [w:] A. Tomanek, K. W. Baran, D. Książek, Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2019, art. 20.

Przekazanie Pracodawcy powyższych informacji, które dotyczyć powinny co najmniej:  
- okresu, w którym będziecie Państwo prowadzić referendum, 
- liczby dni referendum, w tym określenia ich konkretnych dat, 
- godzin przeprowadzania referendum, 
- miejsca przeprowadzania głosowania, a także 
- okoliczności organizacyjnych z tym związanych, które pozwolą w sposób niezakłócony na korzystanie z miejsc, które wskażecie

Państwo jako miejsce przeprowadzania referendum, pozwolą pracodawcy na podjęcie decyzji co do Państwa wniosku o wyrażenie zgody na przebywanie Panów na terenie naszych zakładów. 

Ponadto w celu transparentnego przebiegu referendum, a także w celu uniknięcia wątpliwości co do legalności wyników referendów wnosimy o przekazanie również pozostałych informacji, na które wskazuje profesor Baran, tj.: 
- metod prac komisji, jeżeli takowa zostanie powołana, 
- czy zakładacie Państwo, że pracownicy głosować będą w godzinach pracy, 
- mechanizmów weryfikacji wyników referendum, 
- okresu, w jakim wynik referendum będzie wiążący, 
- zabezpieczenia głosów, jeżeli referendum jest kilkudniowe, 
- mechanizmów zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania zakładu w czasie referendum, 
- zasad powiadomienia pracodawcy o jego wynikach. 

Informujemy, że Pracodawca podejmie decyzję co do Państwa wniosku niezwłocznie po udzieleniu przez Państwa odpowiedzi na ww. wniosek. 

Pozdrawiam serdecznie/ Kind regards 
Magdalena Simkiewicz 
Manager Human Resources Business Partner 

16.09.2022 Piątek

Komunikat w toczącym się sporze zbiorowym. 

W tym miejscu miał być komunikat o postępach negocjacji podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Częstochowskich zakładach IRS i SBS. Ale komunikatu nie będzie bo i postepów nie było. Będzie za to opis mocno „niestandardowych” i dziwnych działań i decyzji dyrekcji tych zakładów. Od razu uprzedzam, że użyłem bardzo delikatnych określeń, aby nikt nie zarzucił mi używanie słów powszechnie uważanych za niecenzuralne. Ale od początku. Jak Wiecie, dziś, czyli w dniu 15 września, na godzinę 10.00, ustalony został termin spotkania dyrekcji zakładów IRS i SBS ze związkami zawodowymi w celu prowadzenia rozmów dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Ze strony naszego związku, do rozmów wyznaczony został Artur Czarnota, oraz Jarosław Gadawski i Dariusz Zygmański. W czasie, gdy już z Jarkiem dojeżdżaliśmy do Częstochowy, tak gdzieś około 8.40, zadzwonił do nas Artur, informując, że dyrekcja poinformowała go o ....... anulowaniu zaplanowanego na 10.00 spotkania. Jednocześnie dyrekcja ustaliła spotkanie ze związkami na godzinę 9.00, ale w zupełnie innym temacie. Warto zauważyć, że nikt z dyrekcji nie widział potrzeby przekazania żadnej informacji nam, pomimo że numer telefonu przewodniczącego dyrekcja posiada. Co więcej, dyrekcja nie widziała potrzeby, aby w spotkaniu, które zorganizowane było o godzinie 9, wziął udział przewodniczący związku. W efekcie w spotkaniu tym, przedstawicielem naszego związku był Artur Czarnota. Oczywiście, nie wróciliśmy, jak sugerowała dyrekcja, do Wrocławia i kilka minut po 9 byliśmy w zakładzie w Częstochowie. A cóż takiego ważnego dyrekcja miała do przekazania związkom, a co rzekomo było powodem odwołania zaplanowanych dużo wcześniej rozmów? Przyznam, że nie padły żadne konkrety, tylko jakieś mgliste i niekonkretne zapowiedzi, typowe korporacyjne mowy o trudnej sytuacji, dbałości o pracowników, czyli taki standard. Uważam, że była to celowa zagrywka, wydłużająca negocjacje i oddalająca w czasie ustalenia w tym zakresie. Następne spotkanie wyznaczone zostało na dzień 22 września, ale przyznam, moja wiara, że zapadną wtedy jakieś ustalenia jest raczej niewielka. Dlatego związki zawodowe podjęły wspólnie następujące ustalenia: - W przypadku, gdy 22 września nie zostaną przez dyrekcję przedstawione konkretne i akceptowane przez związki zawodowe, propozycje, zażądamy zakończenia tego etapu negocjacji protokołem rozbieżności. - Podjęliśmy decyzję, że wspólnie z NSZZ Solidarność, pod koniec września przeprowadzimy referendum strajkowe w zakładach IRS i SBS. O szczegółach tego referendum będziemy Was informować oddzielnymi komunikatami. 
          Podsumowując dzisiejszy dzień, to mieliśmy możliwość poznać bardzo specyficznie pojmowaną gościnność dyrekcji w Częstochowie. 

          Dotrzymywanie obietnic i zobowiązań też chyba nie jest mocną stroną tej dyrekcji, ale to oczywiście tylko moja ocena. Na zakończenie tylko krótka informacja. Jesteśmy zdeterminowani, aby również w zakładach IRS i SBS zawrzeć porozumienia podobne jak zawarte zostały w innych zakładach ZF, i nawet najbardziej nieprzychylna postawa dyrekcji nas do tego nie zniechęci. Zapraszam pracowników wszystkich działów do związków zawodowych. Każdy nowy członek tylko wzmacnia nasze możliwości negocjacyjne i zwiększa szanse na uczciwe traktowanie pracowników. 

Dariusz Zygmański.
Jarosław Gadawski.
15.09.2022 Czwartek

Kolejne zakłady objęte działaniem Związku Zawodowego Pracowników ZF

Częstochowa

Biuro Zakupów 
Centrum Inżynieryjne
Centrum IT
14.09.2022 Środa

Moja odpowiedż na pisma Pracodawców z dnia 13.09.2022 dotyczącego informawania pracowników droga mailową o bieżącej sytuacji ZF Polska.

14.09.2022 Środa

INFORMACJA 

 Pracownicy Działu Personalnego w Częstochowie również przyłączyli się do akcji !!! Jakie to jest złe, informawanie pracowników o tym co się dzieje :) 

Poniżej przyklad maila:

" Szanowny Pan Jaroslaw Gadawski, W związku z otrzymaną i nie zamówioną korespondencją e-mailową z dnia 08.08.2022, o tytule PD: KOMUNIKAT: Nagroda pieniężna oraz zasady podwyżek wynagrodzeń w 2023 roku we Wrocławiu, przesłanej na mój służbowy adres e-mail, na podstawie art.12 oraz art. 15 RODO żądam udzielania informacji zgodnej z art. 15 ust. 1 RODO o przetwarzanych przez MOZ Pracowników ZF Polska moich danych osobowych." 

No i oczywiście moja odpowedż:

Szanowna Pani, W odpowiedzi na Pani żądanie udzielenia informacji zgodnej z art. 15 ust. 1 RODO o przetwarzanych przez MOZ Pracowników ZF Polska danych osobowych, wskazuję, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz wskazanych w tym artykule informacji. Jednocześnie wskazuję, że administratorem Pani danych osobowych jest pracodawca, który poprzez skrzynkę pocztową e-mail umożliwia dostęp i przetwarzanie przez wszystkich pracowników danych osobowych, które dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w spółkach Grupy ZF (w tym także danych osób pracujących poza terenem Polski). Organizacja związkowa NSZZ Solidarność Wabco Polska, jeszcze w lipcu tego roku zwróciła się do pracodawcy w lokalizacji Wrocław z prośbą o wskazanie, że praktyka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W odpowiedzi mailowej pracodawca ogólnie wskazał na zgodność ww. praktyki z wszelkimi regulacjami krajowymi i europejskimi. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji określonych w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie proszę o zwrócenie się z żądaniem do administratora danych. Na marginesie wskazuję, że korespondencja dotyczyła trwającego sporu zbiorowego w przedmiocie warunków płacowych w zakładzie pracy. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związek zawodowy reprezentuje wszystkich pracowników (nie tylko swoich członków), ponieważ zgodnie z treścią powołanego przepisu prawa i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 są reprezentowane przez związki zawodowe. Wobec powyższego korespondencja została skierowana celem poinformowania pracowników o wynikach i postępach prowadzonego sporu. 

Pozdrawiam Jarosław Gadawski 

Przewodniczący MOZ Pracowników ZF Polska 
Przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy 
Zakładowy SIP 
Członek Rady ERZ 
13.09.2022 Wtorek

INFORMACJA 

 Zobaczcie jak bardzo boją sie przepływiu informacji, takie pismo otrzymałem dziś po moich mailach do pracowników z informacją związkową. Czekam zatem na wszczęcie postępowania, podejrzewam, żę dyscyplinarnego wobec mojej osoby :))))) 

INFORMUJĄC WAS O BIEŻĄCEJ SYTUACJI WEDŁUG DYREKCJI Z CZĘSTOCHOWY, ŁAMIĘ PRAWO !!! 

Już szykuję odpowiedź. pozdrawiam Jarosław Gadawski 
13.09.2022 Wtorek

Produkcja kolejnydokumentów dla Sądu - trwa w najlepsze
10.09.2022 Sobota

Zakończenie negocjacji płacowych we Wrocławiu 

Jak zapewne już wiecie, zakończyły się negocjacje podwyżek dla pracowników. 
Sądzę, że dotarły już do Was wszystkie informacje i dlatego nie będę tu już powielał tych ustaleń. Przyznam, że w tym roku rozmowy były wyjątkowo trudne. Z jednej strony wiemy, że w branży panuje kryzys, z drugiej, inflacja i wzrost cen energii jest dla pracowników coraz większym ciężarem. Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, którzy nas wspierali. Zdarzyło się co prawda kilka przypadków, że w najgorętszym momencie negocjacji, kilka osób złożyło rezygnacje ze związku. Nie bardzo rozumiem cel takiego działania, ale przyznam, zadziałało. Przyniosło taki sam skutek jak działanie V kolumny 1939. Jeśli taki był zamiar tych osób, to przyznam, udało im się. Na szczęście były to pojedyncze przypadki i jeszcze raz powtórzę. Nie udałoby się nam, bez wsparcia i zaufania wyrażonego przez większość pracowników naszej firmy. Musicie również wiedzieć, że zawarte we Wrocławiu porozumienie nie jest sukcesem jednego związku zawodowego. Kolegów z Solidarności, którzy pisząc w swoim komunikacie, że porozumienie jest ich sukcesem nieco poniosło, ale jak zapewne wielu zauważyło, jest to pewnego rodzaju standard. Żaden ze związków działając samodzielnie nie uzyskał by w zasadzie nic. Co więcej, kluczowym dla naszych negocjacji było fakt powstania nowego związku zawodowego obejmującego swoim działaniem wszystkie lokalizacje ZF w Polsce. To ten związek, stworzony przez Jarka Gadawskiego i Darka Zygmańskiego, zawerając wcześniej porozumienia w Gliwicach, Czechowicach Dziedzicach i Bielsku Białej, dał podstawy do tego, aby dokonać korzystnych ustaleń we Wrocławiu. Samo porozumienie jest też efektem współpracy wszystkich trzech związków działających w naszych zakładach. Pokazuje to też, jak ważne jest, ilu pracowników należy do związków zawodowych. Pisałem o tym już wielokrotnie. Związek bez pracowników to tylko kółko towarzyskie. Liczny związek to mocna organizacje, będąca w stanie skutecznie reprezentować pracowników i dbać o ich interesy. Muszę tu podkreślić jeszcze jedną rzecz. O ile zakończyliśmy negocjacje we Wrocławiu, w Czechowicach Dziedzicach, Bielsku Białej i Gliwicach, to pamiętajcie, trwają jeszcze negocjacje w Zakładach ZF w Częstochowie. Od razu muszę tu podkreślić. Zdeterminowani jesteśmy doprowadzić do zakończenia tych negocjacji porozumieniem, które będzie satysfakcjonujące dla pracowników tych zakładów. Tu jesteśmy gotowi skorzystać z każdej możliwości, którą daje nam prawo, aby osiągnąć zamierzone cele. 

Po to powstał Związek Zawodowy Pracowników ZF, aby skutecznie i efektywnie reprezentować wszystkich pracowników. Spotykamy się 15 września w Częstochowie
07.09.2022 Środa

Porozumienie podwyzkowe we Wrocławiu

Szczegóły w zakładce Wrocław
Nagroda pieniężna 5000 zł (płatna w 2 transzach) oraz podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku we Wrocławiu

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informuję o zawarciu porozumienia pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi w sprawie przyznania Pracownikom nagrody pieniężnej oraz o zasadach związanych z podwyżkami w 2023 roku. 

 
NAGRODA PIENIĘŻNA

Nagroda pieniężna za zwiększony wysiłek Pracowników w okresie pandemicznym oraz związana z wyższymi kosztami życia wynikającymi z inflacji wyniesie 5000 zł brutto i będzie wypłacona w następujący sposób:

Warunki otrzymania nagrody

Data wypłaty I transza: 3000 zł brutto - data zatrudnienia do 30-04-2022 (osoby zatrudnione od maja 2022 nie będą uprawnione do tej nagrody) - pozostawanie w zatrudnieniu w dniu 15 listopada 2022 w połowie listopada 2022 II transza: 2000 zł brutto - data zatrudnienia do 31-07-2022 (osoby zatrudnione od sierpnia 2022 nie będą uprawnione do tej nagrody) - pozostawanie w zatrudnieniu w dniu 15 lutego 2023 w połowie lutego 2023 

PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ W 2023 ROKU

Od 1 stycznia 2023 roku Pracodawca oferuje Pracownikom podwyżki wynagrodzeń w średniej wysokości 10%, zgodnie z poniższą tabelą: 

Miesięczne wynagrodzenie brutto Średnia podwyżka Min i max wysokość podwyżki

do 4 500                                 14%               12% - 16%
4 501 - 5 000                        13%                11% - 15% 
5 001 - 6 000                        12%                10% - 14% 
6 001 - 9 000                        10%                  8% - 12% 
9 001 - 13 000                        9%                  7% - 11% 
powyżej 13 000                      8%                  7% - 9% 

 Do otrzymania podwyżki są uprawnione osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: a) w dniu 01-01-2023 nie są na wypowiedzeniu i nie mają ustalonej daty rozwiązania umowy o pracę; b) zostały zatrudnione przed dniem 01-09-2022 roku; c) nie miały powyżej 80% absencji w 2022 roku, z wyłączeniem absencji związanych z rodzicielstwem. „Średnie podwyżki wynagrodzeń” oznaczają, że dany Pracownik może otrzymać mniejszą lub większą wysokość podwyżki – w zależności od indywidualnej decyzji Przełożonego.
05.09.2022 Poniedziałek

Gdyby ktoś nie wiedział, o co trwają aktualne negocjacje: 

Wyobraź sobie, że przychodzisz do pracy i szef mówi Ci patrząc prosto w oczy: “W tym roku pracujesz dwa miesiące za darmo” Zostałbyś w pracy, czy wyśmiał szefa i ją rzucił? 
Taka sytuacja wydaje Ci się… Śmieszna? Straszna? Denerwująca? 
A może… Realna? 
Inflacja przez ostatnie dwa miesiące wynosiła 15,5%. (I to tylko ta oficjalna…) 
Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że pracujesz przez dwa miesiące za darmo, żeby odrobić stratę wartości swojej pensji. 
Zastanów się - zostałbyś w pracy gdybyś MUSIAŁ pracować 2 miesiące za darmo? 

Bo właśnie to robisz. Nie wspierając związku zawodowego, godzisz się na to...
31.08.2022 Środa

INFORMACJA 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Pracodawca wyraził kategoryczny sprzeciw dotyczący postulatów podwyżkowych zwłaszcza dotyczących roku 2022. Propozycja Pracodawcy to 7% średnio od stycznia 2023 oraz ewentualnie kolejne 2% od lipca 2023, jeśli inflacja w 1 Q 2023 przekroczy 10 %. Związki zawodowe nie wyraziły na taką propozycję zgody. Jednocześnie związki zawodowe zażądały konkretnej propozycji na kolejnym spotkaniu, które zaplanowane jest na dzień 6 września na godzinę 10:00. Jeśli taka propozycja nie padnie związki zawodowe żądają protokół rozbieżności. 

pozdrawiam Jarek
30.08.2022 Wtorek

Najbiższe spotkania negocjacyjne:

30.08.2022 Wrocław godz. 15:00
06.09.2022 Częstochowa godz. 11:00
24.08.2022 Środa

WAŻNA INFORMACJA 

W wyniku rozmów jakie prowadziliśmy z przedstwicielami NSZZ Solidarność w ZF ASP w Częstochowie, podjeliśmy wspólne ustalenia. 

Związki zawodowe działające w ZF ASP w Częstochowie, to znaczy: 
- NSZZ Solidarność w ZF ASP w Częstochowie 
- MOZ Pracowników ZF 
- MOZ Konfederacja Pracy Pracowników ZF 

będą prowadziły wspólne negocjacje dotyczące tak podwyżki wynagrodzeń, jak i innych ustaleń zawartych w regulaminie wynagradzania w ASP w Częstochowie. Przedstawiciele związków ustalili ponadto, że w dalszej przyszłości wszelkie działania będą podejmowane wspólnie, aby jak najskuteczniej reprezentować pracowników zakładu. W dniu dzisiejszym, pracodawca otrzymał pismo zawierające wspólne wystąpienie związków zawodowych. 

Zarząd Związku Zawodowego
23.08.2022 Wtorek

WAŻNA INFORMACJA

Po naszym wczorajszym piśmie we Wrocławiu, Pracodawca ZF Wrocław, zmienił termin rozmów w ramach sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek z 8 września 2022 na 30 sierpnia 2022. Ciekawe dlaczego? :))))

Nastapiła również zmiana terminu mediacji i rokowań w ZF Częstochowa Elektronika z 12 września 2022 na ten piatek tj.26 sierpnia 2022.

25 sierpnia najbliższy czwartek

Mediacje i rokowania godz. 10:00 Częstochowa Poduszki i Pasy
Rokowania godz.15:00 Europejskie Centrum Usług Wspólnych Częstochowa
22.08.2022 Poniedziałek

Podsumowanie rozmów w ramach sporów zbiorowych !!!

Czechowice-Dziedzice

Pracodawca ustalił ze stroną społeczną 
- Od 1 września 2022, każdy pracownik otrzyma podwyżkę w wysokości 10 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik produkcyjny oraz niebezpośrednio produkcyjny otrzyma podwyżkę w wysokości 8 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik biurowy otrzyma podwyżkę uzależnioną od oceny w ramach budżetu średnio 8 % 
- W procesie podwyżkowym, dotyczącym podwyżki uzależnionej od oceny w ramach budżetu średnio 8 % 

- Pracodawca deklaruje wolę wypracować wraz ze stroną społeczną procedurę dotyczącą możliwości odwołania się od podwyżki indywidualnej pracownika 
- Pracodawca deklaruje chęć wprowadzić porozumienie relacjacyjne dotyczące współpracy ze stroną społeczną 
- Pracodawca deklaruje wolę opracowania wraz ze stroną społeczną zasad dotyczącą premi frekfencyjnej 2024 na warunkach korzystniejszych niż dotychczas 
- w przypadku zaistnienia sytuacji zastosowania przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, pracodawca deklaruje wolę wypracowania zasad uwzględniających sluszne interesy pracownika 

Bardzo ważne!!! 

Wszystkie powyższe zmiany muszą być zaakceptowane przez związek zawodowy reprezentatywny lub związki zawodowe reprezentatywne oraz zgodne z prawem i ZUZP

GLIWICE 

Pracodawca ustalił z MOZ Pracownik ow ZF Polska

- Od 1 września 2022, każdy pracownik otrzyma podwyżkę w wysokości 10 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik produkcyjny otrzyma podwyżkę w wysokości 8 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik niebezpośrednio produkcyjny otrzyma podwyżkę uzależnioną od oceny w ramach budżetu średnio 8 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik biurowy otrzyma podwyżkę uzależnioną od oceny w ramach budżetu średnio 8 % 

- W procesie podwyżkowym, dotyczącym podwyżki uzależnionej od oceny w ramach budżetu średnio 8 % wprowadza się Komisję Odwoławaczą w skład której wchodzą przedstawiciele Pracodawcy oraz Związku Zawodowego 

- Dla pracowników wykorzystujących uprawnienia UDT wprowadza się dodatek w wysokości 300 pln/miesięcznie 

- na rok 2023 oraz 2024 wprowadza się dodatkową nagrodę roczną za frekfencję w wysokości 600 pln 

Jednocześnie Pracodawca zadeklarował, że do końca roku 2023 nie będzie przeprowadzał zwolnień grupowych, w związku z tym związek zawodowy podjął decyzję, iż na rok 2023 niepotrzebne są dodatkowe gwarancje zatrudnienia. Natomiast Pracodawca zoobowiązał się, iż w roku 2023 podejmie ze związkiem zawodowym rozmowy w celu zawarcia takiego porozumienia na lata kolejne. 

Zwróćcie proszę uwagę, że wprowadzono nowość w Gliwicach w ramach standaryzacji przepisów wewnątrz zakładowych dla pracowników ZF Polska, czyli Komisję Odwoławczą, która działa już od kilku dobrych lat we Wrocławiu

25 sierpnia 

Mediacje i rokowania godz. 10:00 Częstochowa Poduszki i Pasy
Rokowania godz.15:00 ECUW Częstochowa
17.08.2022 Środa

Moi Drodzy, jutro mediacje i negocjacje podwyzkowe w Gliwicach !!!

A w piątek Czechowice rozmowy o premi i gwarancjach zatrudnienia, ciąg dalszy :)
10.08.2022 Środa

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! 
Moi Drodzy, wczoraj doszło do porozumienia dotyczącego podwyżki płac w Czechowicach-Dziedzicach. 
A jednak sa poieniążki jeszcze w tym roku. Poniżej pismo !!! Jednocześnie Pracodawca wystąpił do nas o zamknięcie sporu zbiorowego w Czechowicach- Dziedzicach
03.08.2022 Środa

Zgodnie z życzeniem Pracodawców dziś MOZ OPZZ ZF Poland przekazało dokumenty do sądu.

W poniedziałek Nasz związek !!!
30.07.2022 Sobota

INFORMACJA 

Pozostali Pracodawcy oczywiście podtrzymują swoje pisma zarzucając nam nieprawidłowości w oświadczeniu, w ramach dialogu społecznego oraz dobrej wspólpracy. 
Zwiazek zawodowy przygotował juz dokumenty i w przyszłym tygodniu składamy wniosek do Sądu Pracy.
29.07.2022 Piątek

INFORMACJA 

Moi Drodzy, po przedstawieniu dowodów, Pracodawca we Wrocławiu wycofal się ze swojego zastrzeżenia co do liczebości związków zawodowych. 

pozdrawiam Jarek
27.07.2022 Środa

Moi Dordzy 

W związku z tym, że wszyscy Pracodawcy twierdzą, że są super i nie ma u nich problemów z przestrzeganiem przepisów BHP! 

W najbliższym czasie związek zawodowy planuje przeprowadzic kontrole przestrzegania przepisów BHP we wszystkich fabrykch ZF w Polsce, w związku z powyższym proszę Was, aby poniższe niezgodności zgłaszać lokalnym Przewodniczącym. 

1 Kontrola stanowisk pracy: Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, lub wejścia wyjścia na linie montażową, powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m. 

2 Drogi trasportowe oraz chodniki: Wytyczne projektowania" podano wytyczne odnośnie do projektowania m.in. dróg transportowych w budynkach magazynowych. Dla silnikowych pojazdów transportowych poruszających się w ruchu jednostronnym (bez równoczesnego ruchu pieszego i innych środków transportu) minimalna szerokość drogi na odcinkach prostych powinna wynosić: B = a + 60 cm gdzie: a to szerokość środka transportowego, ewentualnie gdy wózek przewozi ładunek szerszy niż wózek przyjmuje się szerokość ładunku. Szerokość drogi B nie powinna być mniejsza niż 120 cm. Gdy pomiędzy regałami mogą poruszać się w tym samym czasie piesi, to szerokość B powinna wynosić co najmniej: B = a + 100 cm W magazynach z dwukierunkową organizacją ruchu minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków widłowych bez udziału ruchu pieszego wynosi: B = 2a + 90 cm, zaś przy jednoczesnym występowaniu środków transportowych i ruchu pieszego: B = 2a + 200 cm 

LICZĘ NA WASZE GROMKIE WSPARCIE !!! 

pozdrawiam Jarek Gadawski
24 lipca 2022 Niedziela

Ważny komunikat dla pracowników wszystkich lokalizacji ZF w Polsce 

Spór zbiorowy 

cz.1 Długo nie przekazywaliśmy informacji na temat naszych działań i rozmów prowadzonych w zakładach ZF w Polsce. 
Takie były ustalenia z dyrekcjami zakładów. Zgodziliśmy się z wnioskiem dyrekcji, aby w trakcie mediacji ograniczyć ilość informacji o ich przebiegu do niezbędnego minimum. 

A jest o czym pisać i uważam, że nadszedł czas, aby Wam przekazać, jak na dziś wyglądają nasze rozmowy prowadzone z dyrekcjami poszczególnych zakładów. Przyszedł też czas na pewne podsumowania, ale o tym napiszę na końcu. Dla przypomnienia: W marcu tego roku, dotarła do nas informacja, że Zarząd ZF wypłacił wszystkim niemieckim pracownikom ZF nagrodę w wysokości 1100 euro, za „Wysokie zaangażowanie i wybitne osiągnięcia kolegów z ZF, którzy dzień po dniu ciężko pracują dla ZF i po raz kolejny wnieśli znaczący wkład w sukces grupy ZF wykazując się dużą elastycznością”. Jest to fragment komunikatu Zarządu ZF uzasadniający wypłatę tej premii pracownikom niemieckich zakładów. Nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie jest to policzek wymierzony wszystkim pracownikom polskich zakładów. Przypomnę tylko. To w Polsce, nie w Niemczech odbywały się zwolnienia kilkuset pracowników, to w Polsce pracownicy idąc na rękę pracodawcy, brali urlopy w tym urlopy bezpłatne. W tym samym czasie pracownicy w Niemczech w najgorszym przypadku przebywali na pełnopłatnych postojach. W efekcie udało się doprowadzić do sytuacji, że wszystkie działające w polskich zakładach związki zawodowe wystąpiły z żądaniem wypłaty takiej premii pracownikom w Polsce. Niestety, bardzo szybko z tego żądania wycofała się Solidarność w Częstochowie, oraz Solidarność w Czechowicach Dziedzicach i Bielsku Białej. Nie mnie oceniać to działanie oraz powody takiego postępowania innych związków zawodowych, ale widocznie organizacje te uznały, że pracownicy w ich zakładach za mało się przyczynili do „sukcesu ZF” i rzeczywiście premia taka się im nie należy. W efekcie, od dnia 07 kwietnia 2022, we wszystkich zakładach produkcyjnych ZF w Polsce, prowadzony jest spór zbiorowy, przez MOZ OPZZ Konfederacja Pracy, ZZP WABCO, MOZ Pracowników ZF oraz Solidarność we Wrocławiu, dotyczący wypłaty dla pracowników premii za Covida, oraz udzielenia pracownikom tak zwanych Gwarancji Zatrudnienia. (ten drugi punkt we Wrocławskich zakładach już funkcjonuje, więc spór tam dotyczy tylko premii). Na temat Gwarancji Zatrudnienia napiszę więcej w oddzielnym artykule, bo temat też ciekawy i warty uwagi. Jako że powoli zmierzmy do zakończenia jednego z etapów sporu zbiorowego, czyli mediacji z udziałem mediatora, możemy już przystąpić do pewnego podsumowania tego, co w tym czasie się zadziało. Muszę ze smutkiem przyznać, że w trakcie tych spotkań, ze strony dyrekcji żadnego z zakładów nie padła żadna, powtarzam, żadna konstruktywna propozycja. Przyznam, że widziałem kolosalny wysiłek Pani Mediator, aby którykolwiek z pracodawców przedstawił jakąkolwiek propozycję, która pozwoliłaby na dialog w tej sprawie. Niestety, efekt jest zerowy. Tu przypominam, że w odpowiedzi na nasze oczekiwania wypłaty premii Covidowej dla polskich pracowników, dyrektor personalny ZF udzielił odpowiedzi, że w Niemczech nie było specjalnej premii Covidowej a tylko z pewnych względów, część rocznej premii, którą pracownicy w Niemczech otrzymują za wyniki ZF, została zamiennie wypłacona jako premia Covidowa. Przyznam, że to dość skomplikowana retoryka, ale OK. W związku z takim tłumaczeniem zarządu ZF, przedstawiciele związków w trakcie rozmów jasno i wyraźnie zadeklarowali. Jeśli wypłata tej premii jest zgodna z tłumaczeniem zarządu ZF, to związki w Polsce wycofają swoje roszczenia w tym zakresie. Warunkiem, z którego nie zrezygnujemy, jest przekazanie nam treści porozumienia zawartego w Niemczech pomiędzy zarządem ZF a przedstawicielami pracowników. Jak inaczej mamy ocenić, jaki był prawdziwy charakter tej premii??? Ciekawa w tym zakresie jest postawa dyrekcji polskich zakładów. Otóż zadeklarowali jak jeden z gorliwością wartą lepszej sprawy, że wierzą w te tłumaczenia niemieckiego zarządu i im żadne dokumenty nie są potrzebne. Nawet gdy w trakcie mediacji w kilku zakładach z inicjatywy Pani Mediator poczynione zostały ustalenia, że związki zawodowe, wspólne z Pracodawcą wystąpią jednak do zarządu ZF o udostępnienie związkom tego porozumienia, Pracodawcy szybko z tych ustaleń się wycofali. No cóż, zapewne zarząd ZF „delikatnie” zwrócił uwagę polskim dyrekcjom, że to bardzo niestosowne, aby jakiś tam „polski dyrektor” zwracał się do Niemców o dokumenty, tym samym kwestionując „prawdomówność” niemieckiego członka zarządu ZF. Sądzę, że traktowanie polskich pracowników jako „taniej siły roboczej”, to w Niemczech nadal norma. Podsumowując ten wątek. Na razie usłyszałem, że nie otrzymamy tego porozumienia, bo ........ no właśnie, sam się zastanawiam dlaczego. Może jest tajne? Przyznam, że po raz pierwszy widzę i słyszę, aby porozumienie pomiędzy przedstawicielami pracowników a zarządem firmy było tajne. Przyznać trzeba, że coś tu mocno śmierdzi. Wracając do przebiegu mediacji. Pracodawcy nie mają żadnych propozycji do punktów zgłoszonych przez związki zawodowe i nie poczynią w tym zakresie żadnych ustępstw. Za to, co ciekawe i z czym się po raz pierwszy spotykam, wszyscy pracodawcy wystąpili do związków zawodowych prowadzących spór zbiorowy z żądaniem, aby związki w sądzie udowodniły ilu mają członków. Warto zauważyć, że z takich narzędzi korzystają zwykle pracodawcy, którzy raczej nie przepadają za dialogiem z przedstawicielami pracowników i delikatnie mówiąc, raczej woleliby związków zawodowych u siebie nie mieć. No cóż, nie jest to dobra wizytówka dla ZF. Zupełnie kuriozalna z mojego punktu widzenia propozycja padła od pracodawcy w trakcie mediacji we Wrocławiu. Otóż Pracodawca zaproponował, że wycofa swój wniosek skierowany do związków o sądowne udowodnienie ilości członków, jeśli związki wycofają się ze sporu zbiorowego. Przyznam, że bardzo mnie rozczarowała ta propozycja i nie tego się spodziewałem po wrocławskiej dyrekcji. Oczywiście, wszystkie związki odmówiły. Na dziś, spokojnie przygotowujemy dokumenty dla sądu. O efektach zostaniecie poinformowani. Swoją drogą, zastanawiam się, kto był inicjatorem pomysłu, aby związki zawodowe sądownie udowadniały, ilu mają członków i co pracodawcy chcą osiągnąć? Na pewno zapewnienia składane przez wszystkie dyrekcje o chęci współpracy z organizacjami związkowymi, o prowadzeniu otwartego dialogu i współpracy poszły się p........, sorry, odleciały w siną dal. Ciekawe swoją drogą, czy pracodawca wystąpił z żądaniem udowodnienia ilości członków do pozostałych związków, które nie biorą udziału w sporze zbiorowym? Jeśli nie, to przyznam, można to potraktować jako dyskryminację i jednocześnie raczej nie jest dobrym sygnałem dla pracowników. Znaczy to, że Pracodawca toleruje tylko uległe i spolegliwe związki, które nie mają żadnych oczekiwań. No cóż, nie jest do dla związku dobra rekomendacja. Muszę napisać o jeszcze jednym przypadku, tym razem już jawnie wrogiego i nielegalnego działania w stosunku do MOZ Pracowników ZF. Otóż kilka dni temu „ktoś” się włamał do naszego biura w Częstochowie na ul. Legionów. Nie wiemy jeszcze dokładnie co w trakcie tego włamania zginęło. Zastanawiamy się jakie działania podjąć w tym przypadku. Konsultujemy ten przypadek z naszą kancelarią prawną. Na razie wiemy tylko, że jest to przestępstwo. O dalszym przebiegu tego przypadku poinformuję. Podsumowując dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego. Uważam, że te kilka miesięcy zostało zmarnowane i mediacje nie przyniosły żadnego efektu. Żaden z pracodawców nie przedstawił choćby najmniejszej propozycji dla związków, nie ma żadnej woli porozumienia w zakresie sporu zbiorowego. Zamiast tego pojawiły się działania wrogie w stosunku do związków, próby zastraszania zarządów organizacji. Tym samym, uważamy, że etap mediacji zbliża się do końca, szkoda tylko ciężkiej pracy Pani Mediator. W dniu 22.07.2022 wystąpiliśmy do Pracodawcy we Wrocławiu z wnioskiem o przekazanie nam listy pracowników w celu przeprowadzenia referendum strajkowego we Wrocławskich zakładach. W najbliższych dniach podobne wnioski przekażemy do pozostałych lokalizacji ZF w Polsce. Czekajcie na dalsze informacje w tej sprawie. 

W drugiej części odniosę się do sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników
20.07.2022 Środa

Takie pisma otrzymał od wszystkich Pracodawców Związek Zawodowy Pracowników ZF oraz Związek Zawodowy OPZZ.

W ramach dobrej współpracy i zaufania do naszych oświadczeń !!!
28.06.2022 Wtorek

INFORMACJA

Szanowni Państwo, w dniach 06.07. do 22.07. będę na urlopie. Program Opieka prawna w tym czasie działa bez zmian, numer 690-150-977 pozostaje do Państwa dyspozycji. W czasie urlopu będzie mnie zastępować radca prawny dr Paweł Żuradzki. 

 Pozdrawiam -- Alicja Kudłak Radca prawny
 tel. +48 664 993 394, email: akudlak@kudlak.com.pl 
28.06.2022 Wtorek

INFORMACJA 

Moi Dordzy ,pierwsze ważne informacje z ERZ. IG Metal chce wystąpić z żądaniem podwyzki 8% tyle co inflacja w Niemczech. Żądanie ma być spełnione do 1 września. Inaczej zgodnie z prawem niemieckim ( 4 tygodnie tzw spokoju społecznego ) od 1 października rozpoczną strajki!!! Wiec wcale się nie wygłupiamy 😉 Jarek


24.06.2022 Piątek

Informacja 

Moi Drodzy
Pozwolę sobie coś wyjaśnić. 
Związek zawodowy to nie jest klub dyskusyjny, organizacja wzajemnej adoracji lub koło gospodyń. 
Związek zawodowy ma dbać o interesy pracowników i ich bezpieczeństwo. 
Jeśli Związek zawodowy wysunie wobec Pracodawcy żądania lub postulaty jedyną skuteczną formą nacisku jest docelowo strajk. Aby strajk był legalny trzeba niestety lub stety przejść wszystkie następujące etapy: 
- wysunąć żądania 
- rozpocząć negocjacje 
- wejść w spór zbiorowy 
- rozpocząć rokowania 
- uzyskać protokół rozbieżności 
- rozpocząć mediacje 
- zakończyć mediacje 
- przeprowadzić ważne referendum strajkowe 
- przeprowadzić opcjonalnie strajk ostrzegawczy 2h 
- rozpocząć strajk 

Co ważne niespełnienie któregoś z powyższych punktow oznacza, że strajk jest nielegalny !!! 
A za nielegalny strajk i jego koszty odpowiada nie Pracodawca, pracownik czy Związek zawodowy, tylko jego organizator czyli Przewodniczacy swoim majątekiem!!! 
Dlatego takie ważne jest, aby był legalny i mam nadzieje, że teraz wszyscy rozumieją. Co ważne, co pisałem juz wcześniej, tak długo jak związek zawodowy nie ma zdolności strajkowych można go traktować jak napisałem wyżej. Żeby Związek zawodowy mógł przeprowadzić ważne referendum strajkowe musi wziąć w nim udział ponad 50% pracowników i ponad 50% z nich musi zagłosować za. 

DLATEGO uzwiazkowienie powinno być ponad 50 % !!! 
Bierzemy się zatem wszyscy ostro do pracy i zapisujemy wszystkich kolegów i koleżanki. 
Pamietajcie. 10 lipca Zarząd ZF dostanie aktualna informację o uzwiązkowieniu w POLSCE !!! i to będzie dla niech pierwszy sygnał że nie wolno nas lekceważyć !!! 

Pzdr Jarek 


23.06.2022 czwartek

MOZ Pracowników ZF Polska 704 członków 

Wrocław - 46 członków 
Częstochowa Poduszki i Pasy - 314 członków 
Gliwice - 260 członków 
Czechowice-Dziedzice - 44 członków 
Częstochowa Elektronika - 37 członków 
Częstochowa ECUW - 2 członków 

Liczebność związków zawodowych Wrocław 1381 członków
 
MOZ Pracowników ZF Polska - 46 członków 
MOZ OPZZ Konfederacja Pracy - 482 członków
MOZ NSZZ Solidarność Wrocław - 501 członków 
ZZ Pracowników CVS Wrocław - 352 członków

Liczebość Solidarność Częstochowa Poduszki i Pasy - około 1000 członków
Liczebość Solidarność Czechowice-Dziedzice -  około 300 
15.06.2022 Środa

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! 

Drodzy pracownicy, w dniu dzisiejszym wysłalismy wszystkim Pracodawcom pismo dotyczące rewizji wynagrodzeń. Jako związek zawodowy oraz pozostałe związki zawodowe działające w ZF Polska wiemy dokładnie co robimy, natomiast tylko od Was zależy czy osiagniemy załozone cele. Przypominam Wam, decyzje sa podejmowane we Friedrichshafen w Niemczech i tylko jeśli wymusimy na Zarzadzie ZF poważne nas potraktowanie możemy osiągnąć porozumienie. Zarząd ZF musi zrozumieć, że kończą się czasy kiedy traktował każdy zakład ZF w Polsce jako oddzielną firmę , że tak naprawde jesteśmy jedna firmą. Dlatego też musimy im pokazać, że działamy razem i jako polscy pracownicy będziemy trzymać się razem, a jeśli trzeba bedzie, potrafimy skutecznie upomnieć się o swoje prawa. Udowodnijmy, że jak będzie potrzeba, będziemy w stanie doprowadzić do strajku w zakładach ZF. Zarząd musi zrozumeć, że w Polsce pracują pracownicy a nie "tania siła robocza". 

Przewodniczący

Jarosław Gadawski 
Tomasz Martowicz 
Dariusz Zygmański 
Sebastian Szewczyk
14.06.2022 Wtorek

Mediacje

22.06 Częstochowa poduszki i pasy
23.06 Gliwice
06.06.2022 Poniedziałek

Europejska Rada Zakładowa

Ważna informacja 

Jako, że powoli zmierzamy do tworzenia nowej Europejskiej Rady Zakładowej, chciałbym przekazać kilka ustaleń dotyczących nowego porozumienia w tej sprawie. W pierwszej kolejności został powołany z przedstawicieli ERZ WABCO i ZF tak zwany Specjalny Zespól Negocjacyjny, którego zadaniem było wypracowanie nowego porozumienia o RRZ, które będzie obejmowało wszystkie lokalizacje ZF w Europie. 
Polskimi przedstawicielami w tym zespole (zespół składał się z sześciu osób), ze strony ZF był Arkadiusz Hamara, ze strony WABCO, Dariusz Zygmański. Zespół ten omówił I przygotował porozumienie, które zapewne w lipcu tego roku zostanie z Zarządem ZF podpisane. W sumie, Polska jako druga największa lokalizacja ZF w Europie, będzie miała trzech przedstawicieli w ERZ. Sądzę, że niedługo otrzymacie informację, jak będzie powoływany skład ERZ z Polski. Poniżej mail, jaki wysłałem do wszystkich związków zawodowych działających w Polsce: "W związku z koniecznością wyboru nowych członków REZ dla ZF z Polskich lokalizacji, proszę o przemyślenie zasad tworzenia ERZ w Polskich zakładach Proponujemy spotkanie w tej sprawie, aby ustalić, czy działające w ZF reprezentatywne zwiżki zawodowe, będą w stanie wyłonić wspólną reprezentacje. Jeżeli do 15 czerwca 2022 nie otrzymamy od wszystkich organizacji związkowych reprezentatywnych wiążącej odpowiedzi, uważamy, że związki zawodowe działające w zakładach ZF w Polsce nie doszły do porozumienia w sprawie wyłonienia członków ERZ i tym samym, należy przeprowadzić elekcję członków ERZ zgodnie z zasadami opisanymi w Polskiej Ustawie o ERZ.

Z poważaniem :

Dariusz Zygmański – Przewodniczący ZZP WABCO Polska 
Tomasz Martowicz – Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność Pracowników ZF 
Jarosław Gadawski – Przewodniczący MOZ OPZZ Konfederacja Pracy Pracowników ZF"
01.06.2022 Środa

WSZYSTKIM DZIECIOM NASZYCH CZŁONKÓW 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKZJI DNIA DZIECKA 

Życzy Zarząd Zwiążku Zawodowego
26.05.2022 Czwartek

Z okazji Świętej Mamy 
Wszystkim mamom wszystkiego najlepszego !!! 

Życzy Zarząd Związku Zawodowego
25.05.2022 Środa

BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Właśnie na stronach Solidarności z Częstochowy pojawił się nowy komunikat: Biorąc pod uwagę panującą w kraju coraz większą inflację................i tak dalej, pierdu, pierdu, Solidarność z całą determinacją wystąpiła do pracodawcy z inicjatywą o wprowadzenie dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland. No i pozornie, komuś kto nie zna zasad działania związku zawodowego, może wydawać się, że orły z Solidarności walczą o dobro pracowników. Po pierwsze, jak rozumiem, nie przedstawiając pracodawcy swoich oczekiwań w zakresie tej podwyżki, oczekują, że pracodawca łaskawie jakąś kasę pracownikom da. A co zrobią orły jak nie da??? Będą dalej prosić. Nie pisał bym o tym, bo w sumie nic mi do tego, co jak by nie było podobno Niezależny i chyba Samorządny Związek Zawodowy sobie robi. Jest tylko jedno małe ale. To jest już po raz kolejny kiedy działacze S zrobili wszystko, żeby błysnąć, jednocześnie mając głęboko w du...e interes pracowników. Ba, Zrobili wszystko, aby przypadkiem pracownicy takiej podwyżki nie otrzymali, lub by była ona minimalna. Problem jest też znacznie poważniejszy, otóż, w dniu 19 maja 2022, wysłaliśmy do Solidarności w Częstochowie, oraz w Czechowicach Dziedzicach pytanie dotyczące planów odnośnie negocjacji podwyżek. 

Mail był następującej treści: „Witam Panowie, jaki jest Wasz plan dotyczący rewizji wynagrodzeń? W jakim terminie macie w planie podjąć rozmowy? O jaką kwotę chcecie wystąpić? Biorąc pod uwagę oczywiście bieżącą sytuację oraz stanowisko central związkowych. 

Pozdrawiam/Kind regards Jarosław Gadawski“ 

Intencją naszą było, aby wszystkie związki zawodowe działające w zakładzie ZF uzgodniły o jakie konkretnie podwyżki wynagrodzeń wystąpią, oraz wspólnie podjęły negocjacje z dyrekcją w zakładach. Moje wieloletnie doświadczenie w tym zakresie jest jedno. Jeśli związki zawodowe nie działają w jakimś zakresie wspólnie, to zwykle albo nie osiągają nic, albo są to mizerne efekty. Niestety, po raz kolejny ambicje i interesy działaczy S wzięły górę nad interesem pracowników i orły postanowiły zabłysnąć. Efekt będzie oczywiście taki sam, jak przy wystapieniu związków o przyznanie pracownikom polskich zakładów premii Covidowej. Przypomnę tu tylko, że po pierwszym spotkaniu z pacodawcą Solidarność podkuliła ogon pod siebie i rakiem wycofała się z jakichkolwiek żądań. Dla informacji pracowników, przypominam, że Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ZF, dalej prowadzi negocjacje w sprawie premii Covidowej oraz gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników ZF w Polsce. Pełna informacja w tej sprawie na: Kontakty z Solidarnością w Częstochowie nauczyły mnie też jednego. Więcej nie będziemy podejmowali prób współpracy z tym związkiem. Jest to organizacja nic nie wnosząca dla pracowników o ile nie wręcz szkodząca interesom pracowników. Ot, takie kółko wzajemnej adoracji. 

Dariusz Zygmański 
12.05.2022 Czwartek

INFORMACJA - premia COVID oraz gwarancje zatrudnienia. 

Praktycznie we wszystkich zakładach ZF mamy juz protokoły rozbieżności, zaczynamy kolejny etap sporu zbiorowego.

MEDIACJA Jeżeli związek zawodowy po ukończeniu rokowań podtrzymuje swoje żądania dalsze rozmowy służące wypracowaniu pomiędzy nimi porozumienia są podejmowane z udziałem osoby trzeciej – mediatora. Kolejnym, pokojowym etapem rozwiązywania sporów zbiorowych jest zatem mediacja, która podobnie jak rokowania, może zakończyć się podpisaniem porozumienia albo protokołu rozbieżności. Cechą odróżniającą mediację od rokowań jest udział bezstronnej osoby, której zadaniem jest doprowadzenie do uzyskania kompromisu między stronami sporu zbiorowego. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej, która jest ostatecznym środkiem rozwiązania konfliktu. Możliwość podjęcia strajku jest bowiem uzależniona od przeprowadzenia rokowań oraz mediacji.

https://www.prawowpracy.pl/pokojowe-etapy-rozwiazywania-sporow-zbiorowych/
11.05.2022 Środa

SPÓR ZBIOROWY - OBOWIĄZKOWO DO PRZECZYTANIA

https://www.prawowpracy.pl/category/spor-zbiorowy/

10.05.2022 Wtorek

Spór zbiorowy - aktualny stan

10.05.2022 - godz 13:00 Czechowice-Dziedzice - oczekujemy na podpisanie protokołu rozbieżności
29.04.2022 - godz 11:00 Częstochowa - poduszki i pasy - oczekujemy na pismo od Pracodawcy
22.04.2022 - godz 14:00 Częstochowa - elektronika - podpisany protokół rozbieżności 
09.05.2022 - godz 11:00 Wrocław - oczekujemy na podpisanie protokołu rozbieżności
06.05.2022 - godz 12:00 Gliwice - oczekujemy na podpisanie protokołu rozbieżności
10.05.2022 - godz 13:00 Częstochowa ECUW - przekazanie pism dotyczących zz Pracodawcy


10.05.2022 Wtorek

MOZ Pracowników ZF Polska 638 członków

Wrocław - 44 członków
Częstochowa Poduszki i Pasy - 270 członków
Gliwice - 250 członków
Czechowice-Dziedzice - 40 członków
Częstochowa Elektronika - 32 członków
Częstochowa ECUW - 2 członków

Liczebność związków zawodowych Wrocław  1356 członków

MOZ Pracowników ZF Polska - 44 członków 
MOZ OPZZ Konfederacja Pracy - 478 członków 
MOZ NSZZ Solidarność Wrocław - 462 członków 
ZZ Pracowników CVS Wrocław - 372 członków


05.05.2022 czwartek 

Porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi w Niemczech a Zarządem ZF !!!

Nam odmawia się gwarancji zatrudnienia na 2 lata (ewentualnie odprawy w przypadku zwolnień grupowych) a koledzy Niemcy dostali gwarancje na 4 lata ( bez możliwości zwolnień grupowych)
26.04.2022 Wtorek

GLIWICE - informacja dla pracowników !!!

28 kwietnia organizujemy spotkanie z Wami na terenie zakładu. 
Spotkanie odbędzie się w godzinach 13-15 w sali na parterze po starej stronie hali PALLADIUM. 
Wszystkich chętnych oraz 2 zmianę zapraszamy na godzinę 13:00 ,
1 zmianę na godzinę 14:00. 

pozdrawiam Jarek
25.04.2022 Poniedziałek

Negocjacje - harmonogram spotkań

21.04.2022 - godz 13:00 Czechowice-Dziedzice - kolejne spotkanie 29.04
22.04.2022 - godz 11:00 Częstochowa - poduszki i pasy - oczekujemy na pismo z Niemiec
22.04.2022 - godz 14:00 Częstochowa - elektronika - protokół rozbieżności
25.04.2022 - godz 15:00 Wrocław - oczekujemy na pismo z Niemiec
28.04.2022 - godz 12:00 Gliwice - oczekujemy na pismo z Niemiec
29.04.2022 - godz 13:00 Czechowice-Dziedzice - kolejne spotkanie 10.05.2022
22.04.2022 Piątek

Mamy to :) kolejna spółka ZF .... !!!!
21.04.2022 Czwartek

SPÓR ZBIOROWY

Spór zbiorowy to spór między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników a pracodawcą, prowadzony na postawie i zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 295), (dalej: ustawa). Oznacza to, że nie każdy konflikt na linii związki zawodowe pracodawca automatycznie powinien być traktowany jako spór zbiorowy. Zgodnie z ustawą spór zbiorowy może bowiem dotyczyć tylko i wyłącznie warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych lub praw i wolności związkowych pracowników. Spór zbiorowy to spór między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników a pracodawcą, prowadzony na postawie i zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 295), (dalej: ustawa). Nie można prowadzić sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. Przykładowo nie można wejść w spór zbiorowy w celu ochrony zwalnianego pracownika. W takim bowiem przypadku pracownik może skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Nie jest również możliwe prowadzenie sporu dotyczącego treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia przed jego wypowiedzeniem. Spór zbiorowy na terenie zakładu pracy mogą zainicjować zakładowe organizacje związkowe, które reprezentują prawa i interesy zbiorowe pracowników. Może dotyczyć interesów całej lub części załogi, zawsze jednak określonej zbiorowości. Nigdy indywidualnego pracownika. Pojedynczy pracownik nie może być inicjatorem ani stroną sporu zbiorowego. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia sporu jest przedstawienie pracodawcy żądania w sprawach, w jakich można prowadzić spór. Żądanie musi być konkretne, nie może ograniczać się do ogólnego postulatu np. poprawy warunków pracy. Pracodawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do przedmiotu żądania, oceny możliwości jego spełnienia. Podkreślić należy, że żądanie musi miesić się w dopuszczalnym przez ustawę zakresie przedmiotowym sporu zbiorowego. Oznacza to, że może dotyczyć tylko i wyłącznie czterech ww. aspektów, tj.: warunków pracy; warunków płac; świadczeń socjalnych; praw i wolności związkowych Warunki pracy Ustawa nie definiuje tego pojęcia, jednak mając na względzie wypracowane przez doktrynę stanowisko należy uznać, że powinno być interpretowane szeroko. Można zatem wszcząć spór o: środowisko pracy (np. gdy praca świadczona w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze); organizację pracy (np. gdy jest uciążliwa, powoduje nieuzasadnioną pracę w godzinach nadliczbowych, narusza przepisy prawa pracy); o warunki BHP i przeciwpożarowe; o wyposażenie, stan techniczny infrastruktury zakładu pracy (w części mającej wpływ na warunki pracy), o nierówne traktowanie w zatrudnieniu, lobbing, brak polityki antymobbingowej itp. Warunki płacy Do tej kategorii można w szczególności zaliczyć spór o podział funduszu płac, funduszu nagród, waloryzację wynagrodzeń, podwyżki płac, sposób obliczenia konkretnego składnika wynagrodzeń itp. Świadczenia socjalne Spory zbiorowe na tle socjalnym mogą dotyczyć zasad wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności wprowadzenie niezgodnych z ustawą zasad korzystania funduszu, w tym z zakładowych ośrodków wypoczynkowych, nieprzeznaczanie wystarczających środków na zapomogi, pomoc materialną, paczki, bony na święta itp.

20.04.2022 Środa

INFORMACJA 

Moi Drodzy informujemy, iż od dnia 7 kwietnia jesteśmy w tzw. sporach zbiorowych z Pracodawcami dotyczącymi premi COVID oraz gwarancji zatrudnienia. 

Jeśli kroś chcialby poczytać co to oznacza, zapraszam poniżej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910550236

Biedronka zawstydziła rząd. 55 tys. pracowników sieci dostanie 13. pensję

I zawstydzi Zarząd ZF !!!!!!!!!!!!!!!

12.04.2022 Wtorek

Trzynasta emerytura, czternasta emerytura, ale jeśli chodzi o pensje, to podobne prezenty tylko w górnictwie. Tymczasem właściciel sieci Biedronka właśnie ogłosił, że jeszcze przed Wielkanocą wypłaci dodatek 2,8 tys. swoim 55 tysiącom pracownikom. W ten sposób Jeronimo Martins Polska chce się odwdzięczyć swojej załodze za codzienne wysiłki w kolejnym roku naznaczonym pandemią i jej ekonomicznymi skutkami.

Jak informuje sieć, Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos zostali nie tylko pracownicy sklepów, ale także centrów dystrybucyjnych oraz biur, także pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. W stosunku do zeszłego roku nagroda roczna wzrosła o 300 zł.

Patrząc na wszystkie ubiegłoroczne starania i osiągnięcia, odczuwam ogromny podziw i szacunek dla wszystkich odważnych i nieustępliwych pracowników, którzy tworzą zespoły Biedronki w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach – napisał w liście do pracowników Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins. Nagroda jest co do zasady przeznaczona dla wszystkich pracowników, ale są pewne minimalne wymogi. Do otrzymania nagrody uprawnieni są osoby na umowie o pracę i to tylko te, które pracują na rzecz Biedronki od co najmniej 1 kwietna zeszłego roku i byli zatrudnieni w dniu 01.04.2022 r. To jeszcze nie wszystko. Wszystkie ich nieobecności w roku 2021 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

https://spidersweb.pl/bizblog/biedronka-pracownicy-dodatek-2021/?fbclid=IwAR1e43NBVlJrMUJQI7kZ_QghTqU5YR379TQPtbo2CFxHX-PX-Z5zGR06fL4
Tak działa Nasza Wrocławska Solidarność !!!

http://solidarnosc.wroc.pl/tylko-dla-niemcow/
Związki Zawodowe powiadomiły wszystkie lokalne media o sytuacji dotyczącej nierównego traktowania pracowników polskich przez Zarząd ZF. Poniższą treść wysłaliśmy do madiów w Częstochowie, Gliwicach, Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej oraz we Wrocławiu

Witam Szanowni Państwo
 
Temat na artykuł dotyczący dużego pacodawcy we Wrocławiu, oraz w całej Polsce. 

Akcja dotyczy wszystkich fabryk ZF w Polsce (we Wrocławiu byłe WABCO) 

Duży koncern motoryzacyjny z siedzibą w Niemczech, ZF Friedrichshafen, posiadający w Polsce kilka dużych fabryk, zatrudniający w Polsce około 10 tysięcy pracowników, wypłacił wszystkim pracownikom niemieckich lokalizacji w uznaniu, ich postawy w okresie pandemii premię 1100 euro. Niestety, pracownicy polskich lokalizacji i ich praca, nie zyskali uznania w oczach zarządu. Poniżej kilka dodatkowych informacji: 

W nawiązaniu do tego co zrobiła Biedronka w dniu wczorajszym

https://spidersweb.pl/bizblog/biedronka-pracownicy-dodatek-2021/?fbclid=IwAR1e43NBVlJrMUJQI7kZ_QghTqU5YR379TQPtbo2CFxHX-PX-Z5zGR06fL4 

ZF w Niemczech zrobił podobną akcję dotyczącą pracowników niemieckich z wypłatą tej nagrody w kwietniu

 https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/friedrichshafen_artikel,-zf-mitarbeiter-erhalten-1100-euro-corona-sonderzahlung-_arid,11480953.html https://www.suedkurier.de/ueberregional/wirtschaft/1100-euro-corona-praemie-fuer-tarifbeschaeftigte-von-zf-neue-bonusstruktur-wird-eingefuehrt;art416,11068691 https://www.automobilwoche.de/article/20220307/NACHRICHTEN/220309938/1280/ 

Oczywiście związki zawodowe natychmiast wystąpiły z żadaniem wypłaty również tego świadczenia pracownikom w Polsce. Otrzymaliśmy odpowiedż, że nam się nie należy !!! 

W czwartek tj 7 kwietnia powtórzyliśmy nasze żądanie z terminem 7 dniowym, jeśli go nie spełnią wchodzimy w spór zbiorowy. 

Polscy pracownicy są poprostu gorsi i nie pracowali ciężko podczas pandemii

Skandaliczne zarobki w Częstochowie. 

Pensja zasadnicza jest niższa od najniższej krajowej, która wynosi 3010 pln brutto !
Nawet w Częstochowskiej Biedronce płaci się 3250 pln brutto

05.04.2022 Wtorek

Deklaracja miesięczna związku zawodowego - kwiecień
06.04.2022 Środa

Liczebność związków zawodowych Wrocław

MOZ Pracowników ZF Polska            - 44 członków
MOZ OPZZ Konfederacja Pracy        - 468 członków
MOZ NSZZ Solidarność Wrocław      - 452 członków
ZZ Pracowników CVS Wrocław          - 372 członków
04.04.2022 Poniedziałek

Wizyta Zarządu MOZ Pracowników ZF w Częstochowie 

Jak już wcześniej informowałem, w czwartek 31 marca, mieliśmy przyjemność odwiedzić zakłady elektroniki ZF w Częstochowie. Głównym powodem naszej wizyty były organizowane przez nasz związek wybory Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie elektroniki. Jak już informowałem, wybranych zostało dwoje inspektorów. Pierwszym został Mieczysław Wypych, drugim, Barbara Mackiewicz. Miłym akcentem był udział w wyborach dyrektora zakładu oraz dyrektora personalnego. Udało się też odbyć „treściwą” rozmowę z dyrektorem personalnym na temat funkcjonowania związku w zakładzie. Mieliśmy też możliwość zapoznania się z zakładem. Przyznaję, że jesteśmy pod wrażeniem nowoczesności tej lokalizacji. Już udało nam się podejrzeć kilka ciekawych rozwiązań, które będziemy starali się wprowadzić w innych naszych lokalizacjach. Mam wrażenie, że ten zakład będzie w przyszłości ważnym miejscem ZF w Polsce. 

W piątek, 1 kwietnia, mieliśmy z kolei możliwość odwiedzić zakłady pasów, poduszek oraz zamków w Leoplaście. Przyznam, że było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie. Zakłady robią bardzo dobre wrażenie. W tym miejscu dziękuję tym osobom, które podjęły się zadania zaprezentowania nam zakładów. Jestem pod wrażeniem ich profesjonalizmu, wiedzy oraz znajomości zakładów. Była to bardzo ciekawa i pouczająca „wycieczka”. Małym zgrzytem moim zdaniem był fakt, że nikt z dyrekcji nie miał czasu, aby się z nami choćby przywitać, ale..........., rozumiem, ciężka sytuacja i bieżące obowiązki. Może następnym razem dyrekcja będzie miała więcej czasu. Podsumowując, jeszcze raz dziękuję tym pracownikom, którzy zaangażowali się w zaprezentowanie nam zakładów. 

Dziękuję również tym pracownikom, z którymi mieliśmy okazje porozmawiać oraz za ich ciekawe uwagi i opinie.
30.03.2022

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym rozesłano do Pracodawców pisma dotyczące zarobków kobiet i mężczyzn.

W celi przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

Pisma w zakładkach poszczególnych zakładów.
25.03.2022 Piątek

Spotkanie z Dyrekcją Poduszek i Pasów.

Informacja dotycząca spotkanie w dniu 25 marca pomiędzy Dyrekcją IRS i SBS, NSZZ Solidarność w ZF Automotive Systems Poland i MOZ Pracowników ZF Polska

 Co miało być tematem spotkania?

1. Postulaty zgłoszone przez Solidarność odnośnie przyznania pracownikom IRS i SBS premii w wysokości 1100 euro, oraz przyznania tym pracownikom premii 15 euro za każdy przepracowany rok w zakładzie.

2.Postulaty zgłoszone przez MOZ Pracowników ZF Polska, dotyczące przyznania pracownikom premii w wysokości 1100 euro, oraz udzielenia pracownikom tak zwanych „gwarancji zatrudnienia”.

(O co chodzi z tymi gwarancjami zatrudnienia napisze oddzielnie” Celowo napisałem wcześniej, „co miało być tematem spotkania”, bo tak naprawdę do dziś nie mam pewności o czym było to spotkanie. Ale od początku. Dyrekcja na wstępie poinformowała, że w zakładach ZF w Polsce stosowane są odmienne zasady wynagradzania. Przyznam, że to Kopernikańskie odkrycie mną wstrząsnęło. Tak jak byśmy nie wiedzieli, że pracownicy w niemieckich zakładach zarabiają lekko licząc 3 - 4 razy więcej niż pracownicy w Polsce, oraz posiadają znacznie więcej benefitów. Następne tłumaczenia Dyrekcji, że premie w zakładach są przyznawane za osiągnięcie wyników, oraz są powiązane z sytuacją ekonomiczną zakładu, są też moim zdanie nie na miejscu. Tłumaczenie Zarządu ZF, jakie otrzymaliśmy w piśmie skierowanym do związku zawodowego i następnie powtarzane przez dyrekcję zakładów w Polsce, są tylko i wyłącznie próbą zachowania twarzy, po fakcie wypłaty wszystkim niemieckim pracownikom ZF premii za Covida. Przyznać trzeba, że tłumaczenie dyrekcji, że „nagroda dla pracowników ZF w Niemczech także została wypłacona na podstawie lokalnego porozumienia zakładowego. Nagroda jest powiązana z wynikami osiągniętymi przez firmę”, nie trzyma się kupy. Przecież gdyby tak było rzeczywiście, to każdy zakład w Niemczech powinien mieć wypłaconą premię w różnej wysokości. No, chyba że uwierzymy, że każdy niemiecki zakład miał dokładnie takie same wyniki finansowe. Ponadto zauważmy, skoro wypłata tej premii związana była z dobrymi wynikami finansowymi ZF, to nie zapominajmy, że na zysk ZF, pracowali wszyscy pracownicy ZF w świecie, również w Polsce. Mamy pełną świadomość, że każdy zakład ZF w Polsce ma inne regulaminy wynagradzania, inne stawki wynagrodzenia dla pracowników. Mamy świadomość, że również tak może być w lokalizacjach niemieckich. Dlatego nadal uważamy, że premia za dobre wyniki ZF, należy się polskim pracownikom w takim samym stopniu, jeśli nie większym, jak pracownikom niemieckim. Ale wróćmy do spotkania. Na poparcie słów dyrekcji, przedstawiciele Solidarności stwierdzili, że kontaktowali się w tej sprawie z przedstawicielami niemieckich związków IG Metall i w związku z tym, przychylają się do zdania dyrekcji, że premia ta polskim pracownikom sie nie należy. No cóż, można sie tylko zastanawiać w takim razie, po co było wystąpienie Solidarności z żądaniem wypłaty takiej premii pracownikom? Oczywiście w dalszej części dyrekcja poinformowała, że mamy kryzys i zakładów nie stać na spełnienie oczekiwań związków. Co ciekawe, z mojego doświadczenia wynika, że zawsze, gdy związki zawodowe występują do jakiegokolwiek pracodawcy o pieniądze, to mamy kryzys. Zawsze też pojawia się groźba, że jak zaczniemy za dużo zarabiać, to będą przenosić miejsca pracy. To taki stały punkt negocjacji w Polsce. Dyrekcja przekazała również informację, że pracownikom IRS i SBS wypłacona będzie roczna premia w wysokości około 6%. Przyznam, że trochę mnie zdziwił wywód jednego z dyrektorów, że premia dla pracowników polskich, jest tak w zasadzie większa niż premia dla pracowników niemieckich. No ale cóż, mami nowy ład, to i nowa ekonomia się pojawiła. Po tych wystąpieniach dyrekcji i przedstawicieli S, poprosiłem o jednoznaczną odpowiedź jakie jest stanowisko dyrekcji w sprawie postulatów zgłoszonych przez MOZ Pracowników ZF. Tu, po chwili ciszy, uzyskaliśmy odpowiedź, że na premię dyrekcja się nie zgadza, podobnie nie zgadza się na udzielenie pracownikom w Częstochowie „gwarancji zatrudnienia”, o które wystąpiliśmy. Co ciekawe, w tym drugim przypadku nie było żadnej dyskusji, żadnych argumentów, ot tak, nie bo nie. Poprosiłem w takim razie, aby takie stanowisko pracodawcy przekazane zostało nam w formie oficjalnego pisma. Tu znowu zapanowała konsternacja, bo jak usłyszałem w odpowiedzi „pracodawca się zastanowi”. Dalsza część spotkania była w zasadzie nie w temacie i nic nowego nie wniosła do zgłoszonych przez nas postulatów. Ponadto pracodawca zwrócił się do związków zawodowych o zgodę na wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego oraz mówiono o innych rozwiązaniach dotyczących pracowników związanych z kryzysem. Tu pozwoliłem sobie zauważyć, że wszystkie te działania obciążają tylko pracowników, natomiast nie ma żadnych propozycji, co pracodawca „da w tej sytuacji od siebie”. Jakoś tak dziwnie, całe ryzyko związane z działalnością zakładu przerzucane jest na pracowników i odbywa się ich kosztem. Nie doczekałem się odpowiedzi na ten temat ani od dyrekcji, ani od Solidarności Pozostałe poruszane tematy, nic nie wnosiły i moim zdaniem powinno się je załatwiać się na poziomie kierowników. 

Na koniec poprosiłem o rzecz dla mnie oczywistą, czyli o protokół ze spotkania. I tu znowu zapadła dłuższa cisza. Odpowiedź nieco mnie zdziwiła, bo usłyszałem, że w Częstochowie nie sporządza się protokołów ze spotkań Solidarności z pracodawcą. Jest to sytuacja co najmniej dziwna, ale wiele wyjaśnia. Podsumowując, pracodawca nie zgadza się na wypłatę premii dla pracowników, nie zgadza się również na udzielenie gwarancji zatrudnienia. 

Solidarność wycofała się ze swoich postulatów. Z naszej strony, poczekamy na oficjalną odpowiedź pracodawcy na nasze postulaty i wtedy przedstawimy nasze stanowisko w tej sprawie, aczkolwiek już zapowiadam, że nie zrezygnujemy !!!

Odnośnie do wydłużenia okresu rozliczeniowego, decyzję podejmiemy po przedyskutowaniu jej przez zarząd związku, biorąc pod uwagę ankietę.
24.03.2022 Czwartek

Odpowiedź Związku Zawodowego do Zarządu ZF
24.03.2022 Czwartek

odpowiedż Zarządu ZF na pismo dotyczące premii COVID


23.03.2022 Środa

Tak bardzo Pracodawca boi sie otwartej komunikacji Związków Zawodowych do Pracowników, zwłaszcza z użyciem poczty mailowej, że straszy zwiążek zawodowy konsekwencjami !!!!

Co ciekawe na 6000 wysłanych maili do pracowników, tylko od 5 otrzymaliśmy informację, że sobie nie życzą takiej korespondencji i wszyscy są podwładnymi Pana Dyrektora Rafała Nogi ( Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała)

Sprawę zgłosiliśmy Europejskiej Radzie Zakładowej ZF !!!
17.03.2022 Czwartek

PREMIA CORONA

Ponieważ pojawia się od Was dużo pytań, jak na dziś wygląda sprawa, o której niedawno pisaliśmy i która zbulwersowała większość pracowników w Polsce (i wedle mojej wiedzy nie tylko w Polsce), czyli słynna już sprawa przyznania Niemieckim pracownikom ZF premii za „osiągnięcia” w walce z kryzysem Covidowym, muszę tu zamieścić nieco informacji, jak to wygląda na dziś. Przypomnę tu tylko, że w pierwszej kolejności skierowaliśmy do Pani Sabine Jaskula pismo podpisane przez wszystkie związki zawodowe działające w ZF Polska (pismo zamieszczone i dostępne jest na stronie). Ponadto udało nam się zmobilizować wszystkie związki działające w Polskich zakładach ZF i w każdym zakładzie wystąpiliśmy z żądaniem przyznania pracownikom takiej premii (przypominam, jest to 1100 euro). No i co dalej? No i na razie cisza. Zarząd ZF udaje, że nic się nie stało i milczy. Dyrekcje zakładów w Polsce również jakoś cicho. No choć nie całkiem. Na razie pojawił się komunikat, że pracodawca będzie nas chciał „rozliczyć” za fakt przesłania do pracowników informacji mailowej dotyczącej tej premii. Aż ciekawy jestem, czy Niemieccy przedstawiciele pracowników są rozliczani za kontakt z pracownikami ZF. Na razie dostrzegam tu jakiś dysonans. Ale wróćmy do tematu premii. Co zrobimy dalej. Otóż będziemy działać zgodnie z prawem. Poważnie rozważamy możliwość wejścia w Spór Zbiorowy. Na pewno również zwrócimy się do mediów. W najbliższych dniach przygotujemy komunikat dla prasy. Skoro zarząd nie chce z nami rozmawiać, będziemy „rozmawiać” za pomocą mediów. Co ciekawe, jeśli chodzi o Niemieckie media, oczywiście ZF pochwalił się jak dba o pracowników. Szkoda, że tylko ............pracowników Niemieckich. 

Gdyby ktoś chciał sobie poczytać, zapraszam:17.03.2022 czwartek

INFORMACJA Moi Drodzy, informacja to najważniejsze narzędzie w dziejach ludzkości, Pracodawcy tak bardzo boją się, że pracownicy będą świadomi co się w aktualnym momencie dzieje, że jak możemy zrozumieć z poniższego komunikatu, będą próbować nas zastraszyć!!! Zgodnie z informacją od Przewodniczącego Rady Zakładowej ERZ WABCO oraz zgodnie z Regulaminem Pracy ZF Wrocław, komunikacja Przedstawicieli Załogi z Pracownikami jest jak najbardziej niezabroniona!!!

1.My się nie damy !!! 

2.Uzwiązkowienie to jest klucz do sukcesu !!! 

Aktualne Uzwiązkowienie: 

Wrocław - 54 % 
Gliwice - 23 % 
Czechowice - 32 % 
Częstochowa - 25 %
14.03.2022 poniedziałek

ZF Premia Corona

W niemieckich gazetach tez się chwalą premią

ZF NEWS Pracownicy ZF otrzymują 1100 euro specjalnego wynagrodzenia Covid-19 Kierownictwo ZF i rada pracownicza nagrodzą pracowników za ich wyniki podczas pandemii w 2021 r. premią w wysokości 1100 euro. Będzie również premia lojalnościowa w wysokości 15 EUR za każdy pełny rok pracy, zauważa „schwaebische.de”. ZF i rada zakładowa uzgodniły również długoterminowy model podziału zysków oraz inwestycje w kwestie społeczne. ZF CHRO Sabine Jaskula powiedziała, że ​​pracownicy pomogli ZF „powrócić na drogę do sukcesu” po pierwszym roku przynoszącym straty pandemii. Przewodniczący rady zakładowej Achim Dietrich powiedział, że premia jest ważnym wyrazem uznania dla „wybitnych wyników” pracowników. Pracownicy ZF otrzymują specjalną wypłatę Corona w wysokości 1100 euro

ZF NEWS ZF employees receive 1,100 euros Covid-19 special payment ZF management and the works council will reward employees for their performance during the pandemic in 2021 with a bonus of EUR 1,100. There will also be a loyalty bonus of EUR 15 for each full year of service, notes ‘schwaebische.de’. ZF and the works council have also agreed a long-term profit-sharing model as well as investment in social issues. ZF CHRO Sabine Jaskula said employees had helped put ZF “back on the road to success” after the first loss-making pandemic year. Works council chairman Achim Dietrich said the bonus was important recognition of employees’ “outstanding performance.” ZF-Mitarbeiter erhalten 1100 Euro Corona-Sonderzahlung

| 07.03.2022 | www.schwaebische.de  

https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/friedrichshafen_artikel,-zf-mitarbeiter-erhalten-1100-euro-corona-sonderzahlung-_arid,11480953.html


1100 Euro Corona-Prämie für Tarifbeschäftigte von ZF – neue Bonusstruktur wird eingeführt 
| 07.03.2022 | www.suedkurier.de Corona-Hilfe: ZF zahlt Mitarbeitern 1100 Euro

https://www.suedkurier.de/ueberregional/wirtschaft/1100-euro-corona-praemie-fuer-tarifbeschaeftigte-von-zf-neue-bonusstruktur-wird-eingefuehrt;art416,11068691

| 07.03.2022 | www.automobilwoche.de 

https://www.automobilwoche.de/article/20220307/NACHRICHTEN/220309938/1280/
10.03.2022 czwartek

Działania podjęte przez Związek Zawodowy
10.03.2022 Czwartek

Szanowni pracownicy, poniżej zmieszczam bardzo ważny tekst. 

Sprawa bardzo nas zbulwersowała.

 O działaniach związku w tym temacie będziecie informowani. 

Nagroda dla pracowników ZF za „Coronę” 

 Tak, tak, moi drodzy. Taki tytuł pojawił sie na niemieckojęzycznych stronach ZF. Tu macie fragment komunikatu: „Zarząd i Główna Rada Zakładowa uzgodniły, że w roku korony 2021 pracownicy będą nagradzani za swoje osiągnięcia specjalną wypłatą w wysokości 1100 euro”. No cóż, nie sprawdzajcie, czy już macie przelew na koncie. Takie „fanaberie”, to nie dla Was. W Polsce Covida nie było, pracownicy nie byli zwalniani z pracy i tak w zasadzie to nikt z nas nie poniósł żadnych negatywnych konsekwencji związanych z Covidem. Tak przynajmniej uważa Zarząd ZF. Komunikat ten skierowany został tylko do pracowników zakładów ZF w Niemczech. Może, żeby jeszcze trochę Was wkurzyć, to macie tu dalszą część tego komunikatu: "Dzięki wysokiemu poziomowi osobistego zaangażowania nasi pracownicy przyczynili się w trudnym roku 2021 do ponownego wprowadzenia firmy ZF na drogę sukcesu po przynoszącym straty pierwszym roku Corony" - mówi Sabine Jaskula, członek zarządu ZF ds. zasobów ludzkich i prawnych oraz dyrektor ds. pracy. "Nagradzamy to osiągnięcie specjalną wypłatą Corona, której wysokość jest uzależniona od udziału pracowników w sukcesie firmy w poprzednich latach". "Specjalna nagroda Corona jest ważnym wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć kolegów z ZF, którzy dzień po dniu ciężko pracują dla ZF i po raz kolejny wnieśli znaczący wkład w sukces Grupy ZF, wykazując się dużą elastycznością" - podkreśla Przewodniczący Rady Zakładowej ZF, Achim Dietrich. Czyli wiecie już, że Wasza praca, nie przyczynia się do sukcesu firmy ZF, nie mówiąc już o tym, że pracownicy w Polsce to tak w zasadzie w zakładzie spędzają wakacje, a nie ciężko pracują. No to jeszcze jeden fragment tego komunikatu: "Wpływ globalnej pandemii na działalność ZF jest spotęgowany przez wojnę na Ukrainie" - mówi dyrektor ds. personalnych Jaskula. "Dobrze sobie radzimy, nie tylko z tego powodu, aby przygotować się na burzliwe czasy i otworzyć możliwości elastyczności, tak abyśmy zawsze mogli pokryć wzloty i upadki popytu odpowiednim poziomem zatrudnienia i niezawodnie zaopatrywać naszych klientów". Około 50 000 pracowników ZF w Niemczech otrzyma specjalną wypłatę i premię lojalnościową Corona wraz z marcową wypłatą. Fajnie, z powodu wojny na Ukrainie, pracownicy w Niemieckich zakładach otrzymają dodatkowe nagrody. Co w tym czasie dostają pracownicy w Polsce??? W tym czasie zwolniono setki pracowników z Polskich zakładów ZF. W tym czasie pracownicy z powodu przestojów otrzymywali mniejsze wynagrodzenia. W tym czasie pracownicy w Polsce NIE dostają premii, bo przecież nie są wyrobione wskaźniki. Natomiast z powodu Wojny na Ukrainie, zafundowano nam blisko 80% podwyżki cen paliwa (zapewniam, że to jeszcze nie koniec), wzrost kosztów kredytów o blisko 100%, szalony wzrost cen energii elektrycznej i gazu, dodatkowy wzrost inflacji i kosztów życia a dodatkowo, czego Niemcy nie widzą, koszty, których nie da oszacować, to znaczy przyjęcie do Polski około 1,5 miliona imigrantów z Ukrainy. Ilu uchodźców z Ukrainy trafiło w tym czasie do Niemiec?? Na zakończenie jeszcze jeden fragment tego komunikatu: "Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się ustalić system ustalania udziału w zyskach na najbliższe lata. Dzięki temu wszyscy pracownicy odniosą korzyści z rozwoju sukcesu firmy ZF". Otóż oświadczam i zapewniam, mówię tu w imieniu wszystkich pracowników z Polski. Nie jestem zadowolony z polityki płacowej uprawianej w ZF. Nie jestem zadowolony, gdy tego rodzaju porozumienia zwierane są tylko dla części (najlepiej zarabiających) pracowników. Zapewniam, porozumienie to, oraz dalsze różnicowanie pracowników, oraz dzielenie ich na lepszych i gorszych w ramach jednej korporacji, która mówi o sobie, że pracownicy są jedną rodziną, będzie mało wyjątkowo negatywne konsekwencje tak w najbliższym czasie, jak i w przyszłości. Ciekawe też przy okazji, jak zostali potraktowani pracownicy ZF w innych lokalizacjach europejskich? Bo może okazać się, że Covid i wojna na Ukrainie ma negatywne skutki tylko dla pracowników zatrudnionych w niemieckich lokalizacjach? Trzeba będzie o to zapytać pracowników innych lokalizacji. Nie będę się już tu więcej rozwodził na ten temat. Zapewniam, w najbliższych dniach dowiecie się, jakie jest w tej sprawie stanowisko związku zawodowego i jakie dalsze działania będziemy podejmowali, bo zapewniam, nie jest to koniec tej sprawy.
09.03.2022 Środa

Docenianie pracownika - to niezwykle ważne

Docenienie przez pracodawcę jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Jak wynika z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, niespełna 6 na 10 Polaków (58 proc.) czuje się docenianych przez swojego pracodawcę. Nie wszyscy polscy pracownicy czują się docenieni Badanie przeprowadzone przez lidera usług kadrowo-płacowych na świecie, firmę ADP, wskazuje, że nie wszyscy polscy pracownicy czują się docenieni przez pracodawców. Zgodnie z wynikami raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View”, niespełna 6 na 10 pracowników ma poczucie, że ich praca spotyka się z uznaniem szefa. Czy miernikiem docenienia pracownika są wyłącznie pieniądze? 
– Do niedawana głównym źródłem docenienia pracowników przez pracodawców były premie, podwyżki lub awanse. Obecnie, ze względu na inflację, rynek pracownika oraz rosnące koszty pracy, finansowe docenienie pracownika stało się elementem przetargowym w zakresie świadczenia pracy. Chociaż pieniądze wciąż są ważnym argumentem w dyskusji o zatrudnienie, to jednak inne czynniki zyskują na znaczeniu – mówi psycholog Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego, mgr Gabriela Droździel. – Oczywiście, pandemia również przewartościowała dotychczasowe benefity pracownicze, ważniejsze stało się zdrowie psychiczne pracowników. W wyniku tego coraz bardziej oczekiwanym przez pracowników motywatorem i oznaką troski ze strony pracodawcy będzie zaoferowanie pracownikom i ich rodzinom dostępu do opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Pracodawcy, którzy zauważą tę potrzebę, znacznie zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy.

czytaj więcej na: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/inne/5431417,Docenianie-pracownika-to-niezwykle-wazne.html


8 marca dzień kobiet

Wszystkim Drogim Paniom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. 

Drogie Panie Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam 
gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Was zrobi,
nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela lub przyjaciółki,
zielonych świateł na Waszej drodze,
radości z małych spraw, które Was ucieszą na co dzień 

Zarząd Związku Zawodowego

07.03.2022 Poniedziałek

INFORMACJA

W zakładkach zakładów w Gliwicach i Elektronika Częstochowa, pojawił sie Regulamin Wyborów SIP


05.03.2022 Sobota

INFORMACJA OD GŁÓWNEGO DYREKTORA HR ZF PANI SABINY JASKULA

 Drodzy koledzy, Od ostatnich dni oczy całego świata skierowane są na Ukrainę. Ponieważ mamy do czynienia z najpoważniejszym konfliktem w Europie od dziesięcioleci, cała Grupa ZF i nasi pracownicy są bardzo zaniepokojeni i martwią się o naszych współpracowników, ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. W świetle wojny na Ukrainie jesteśmy stale w bardzo bliskim kontakcie z naszymi kolegami i placówkami w poszczególnych krajach, a Grupa Zadaniowa HR została utworzona, aby wprowadzić natychmiastowe środki w celu udzielenia wsparcia wszystkim potrzebującym. Naszym priorytetem jest zapewnienie naszym ludziom bezpieczeństwa i zdrowia. Dlatego regularnie sprawdzamy sytuację w Corporate Security oraz podejmujemy działania i wdrażamy środki wspierające. Wielkie podziękowania dla całego zespołu ZF, szczególnie dla kolegów na miejscu i wszystkich wolontariuszy, którzy wykazują niestrudzony wysiłek i wsparcie emocjonalne. Podjęto następujące natychmiastowe działania dostosowane do lokalnych potrzeb: • Wsparcie finansowe dla osób dotkniętych chorobą, w tym ciągła wypłata wynagrodzenia, płatne dni urlopu w celu wsparcia krewnych, którzy byli w stanie przekroczyć granicę lub inne niezbędne ustalenia • Dostęp do lokalnych linii wsparcia, m.in. w ojczystym języku ukraińskim • Bezpieczeństwo pracy dla osób niezdolnych do pracy z powodu kryzysu ZF już teraz wspiera naszych ukraińskich kolegów, w tym pracowników tymczasowych, pracujących w lokalizacjach ZF: wypłaty wynagrodzeń są wypłacane podczas urlopu. To ważne wsparcie dla tych kolegów i znak solidarności. Ponadto będziemy korzystać z własnej platformy ZF hilft e.V. na wewnętrzną akcję darowizn, aby oferować bezpośrednią pomoc zgodnie z naszą ZF Way. Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania darowizn, kliknij tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Zoom i pamiętaj, że będziemy Cię informować o innych możliwościach wsparcia i bieżącej sytuacji. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się ze swoim partnerem biznesowym HR. Z góry dziękujemy za wsparcie! 

Z poważaniem, 
Sabina Jaskula 
Członek zarządu Zasoby ludzkie, prawo i zgodność Grupa ZF

Dear Colleagues, For the last days, the eyes of the whole world have been directed towards Ukraine. As we are confronted with the most serious conflict in Europe for the last decades, the entire ZF Group and our workforce are very concerned and worry about our colleagues, their safety and wellbeing. In light of the war in Ukraine, we are constantly in very close contact with our colleagues and sites in the respective countries, and a HR Task Force has been set up to put in place immediate measures to give support to all in need. Our first priority is to keep our people safe and sound. Therefore, we are reviewing regularly the situation with Corporate Security and we are taking actions and implementing supporting measures. A big thank you to the whole ZF team, especially to the colleagues on site and all volunteers which are showing tireless effort and emotional support. The following immediate actions have been put in place aligned with local needs: • Financial support for individuals affected, including continued payment of wages, paid leave days to support relatives which have been able to cross the boarders or other necessary arrangements • Access to local support lines, incl. in native Ukrainian language • Job security for those unable to work due to crisis ZF is already supporting our Ukrainian colleagues, including temporary workers, working at ZF locations: salary payments are paid out while they are on leave. This is an important support to these colleagues and a sign of solidarity. In addition, we will use our own platform ZF hilft e.V. for an internal donation campaign, so that we offer direct help according to our ZF Way. For more details on how to donate please click here. For more information please check Zoom and note that we will keep you posted about other support possibilities and the ongoing situation. If you have questions or concerns, you can always reach out to your HR business partner. 
Thank you in advance for your support!
Kind Regards, Sabine Jaskula
 Member of the Management Board Human Resources, Legal & Compliance ZF Group ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 
 Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den letzten Tagen sind die Augen der ganzen Welt auf die Ukraine gerichtet. Wir sind mit dem schwersten Konflikt in Europa seit Jahrzehnten konfrontiert. Wir alle, die gesamte Belegschaft von ZF, sind sehr besorgt, insbesondere um unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen. Angesichts des Krieges in der Ukraine sind wir ständig in sehr engem Kontakt mit unseren Kollegen und Standorten in den jeweiligen benachbarten Ländern. Eine HR-Task Force wurde eingerichtet, um Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen einzuleiten. Unsere erste Priorität bleibt weiterhin, die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Kolleginnen und Kollegen sicherzustellen. Wir beobachten ununterbrochen die Situation mit dem Team der Konzernsicherheit, ergreifen Maßnahmen und starten unterstützende Aktionen. Ein herzliches Dankeschön an das gesamte ZF Team, besonders die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und allen Helfern, die unermüdlichen Einsatz leisten und emotionale Unterstützung bieten. Die folgenden Sofortmaßnahmen wurden in Abstimmung mit den lokalen Ansprechpartnern ergriffen: • Finanzielle Unterstützung der betroffenen Personen, einschließlich Lohnfortzahlungen, sowie bezahlte Urlaubstage für die Unterstützung von Angehörigen, die die Grenze überqueren konnten, oder andere notwendige Vorkehrungen • Zugang zu lokalen Hilfs-Angeboten, auch in ukrainischer Muttersprache • Garantie/Sicherheit des Arbeitsplatzes während krisenbedingter Arbeitsunfähigkeit Bereits jetzt unterstützt ZF unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, darunter auch Zeitarbeitskräfte, die an ZF-Standorten arbeiten: Gehaltszahlungen werden während der Abwesenheit fortgesetzt. Das ist eine wichtige Stütze für diese Kolleginnen und Kollegen und ein Zeichen unserer Solidarität. Darüber hinaus nutzen wir unsere eigene Hilfsorganisation ZF hilft e.V. für eine interne Spendenaktion, um so unseren ZF Way zu leben und direkte Hilfe zu leisten. Weitere Details zur Spendenaktion finden Sie hier. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte Zoom. Wir halten Sie auch über andere Hilfsmöglichkeiten und die aktuelle Situation auf dem Laufenden. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren HR Business Partner wenden. Vielen Dank und helfen Sie mit!
Z poważaniem Sabine Jaskula 
Członek Zarządu ds. Personalnych, Prawnych i Compliance ZF Group 
04.03.2022 Piątek

ZBIÓRKA DLA UKRAINY

https://www.facebook.com/.../permalink/4908549912560916/

EKO OKNA S.A.